NEDLADDNING
TILLGÄNGLIG

Om du har köpt din programvarulicens mot en avgift kan du ladda ner den aktuella versionen av LSM 3.5 SP1 (Basic / Basic Online Edition) här!

Observera:

Version 3.5 är en så kallad större version, för en uppdatering från version 3.4 eller äldre behöver du en licens som är avgiftsbelagd.

Enligt den nya versionen är Basic Edition nu också föremål för registrering och kräver en betald licens. Du kan få dessa från våra specialiserade detaljhandelspartner.

Starta installationen först efter en aktuell säkerhetskopia av din databas och när du har registreringsinformation för version 3.5: LSM-uppdragsnummer + ordernummer. Du hittar hjälp om registrering i manualen i kapitel 3.1.2 ..

Uppdateringar i version 3.5 via servicepaket är å andra sidan gratis. Använd bara de kombinerade uppdaterings- och installationsfilerna för relevant programvara.

 

Programvaran ska alltid installeras som en administratör med administrativa rättigheter. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar databasen före varje uppdatering. Läs även LSM-handböckerna.

NEDLADDNING av uppdaterings- och installationsfilerna för Basic och Basic Online Edition (version 3.5.10130):


LADDA NER uppdateringsfilen för LSM Mobile PC (version 3.5.10130):


LADDA NER installationsfilerna för Business and Professional Edition (version 3.5.10130):

Kontakta en licensierad SimonsVoss-återförsäljare nära dig.

 

Om du har några frågor om installationen, vänligen kontakta hotline (Tel. +49 (0) 89 99228 333 eller support-simonsvoss@allegion.com).