Den perfekta lösningen för integrerad passerkontroll i komplexa fastighetssystem.

Vem som uppehåller sig var i byggnaden? Hur flexibelt kan individuellt tillträde organiseras? Hur snabb kan människor och lokaler skyddas i nödfall? Dessa frågor utgör särskilda utmaningar för personer som arbetar med byggnaders säkerhet. Inte minst när passerkontrollen ska bäddas in sömlöst i byggnadens övergripande tekniska system. Det är här SmartIntego kommer in i bilden. Låscylinder, SmartHandle och hänglås – komponenterna i SmartIntego är enkla att integrera i komplexa fastighetssystem. I detta sammanhang kan befintliga IT-strukturer och SmartCards användas. 

 Många fördelar utgör de bästa argumenten!

State-of-the-Art

Integration av elektroniska istället för mekaniska passerkontroller i befintliga byggnadssystem tack vare flexibla gränssnitt, effektiva protokoll och öppen systemdesign.

Extremt långa batteritider

I WirelessOnline-drift klarar knappcellerna upp till 80 000 aktiveringar. I standbyläge håller batterierna i genomsnitt upp till fem år.

Användning av befintlig IT-infrastruktur

SmartIntego kan pressas in även i heterogena IT-infrastrukturer under befintliga användargränssnitt – utan tidskrävande anslutning via extra databaser resp. programvara.

Högsta möjliga säkerhet

Loggning av processer, vem har uppehållit sig var och hur länge. Omedelbar spärrning av borttappade identifieringsmedia och undvikande av obehöriga nyckelkopior (3D-utskrift).

Kabellös och enkel installation

 Ingen dragning och anslutning av kablar. Vanliga knappceller gör cylindrar och SmartHandles oberoende av den externa strömförsörjningen.

Gränslös flexibilitet

Enkla processer tack vare gränssnitt mellan personalavdelnings- och låssystemshantering. Problemfri hantering och ändrade organisationer och rumsutnyttjande vid stor personalomsättning. Utfärdande av ID-medier med begränsad giltighet (besökare, underhållspersonal etc.)

SnapIn-montering

Unik monteringsteknik för installation av SmartHandles utan borrning i dörrarna. Lämpar sig särskilt för hyresobjekt och brandskyddsdörrar (borrning ej tillåtet!).

Låga kostnader för administration och utbildning

Intuitiv manövrering genom den befintliga programvaran håller kostnaderna för administration och utbildning låga.


SmartIntego | Lösungen für bestehende Systeme