Säkerhet i relation till medborgarnärhet i offentliga myndigheter 

Myndigheter, ämbetsverk, förvaltningar. Det handlar om byggnader som oftast är öppna för allmänheten och där många människor är i rörelse. Samtidigt måste de anställda kunna arbeta ostört och skyddat. För tillträdeskontrollen innebär detta: Man måste ta fram en plan som i minsta detalj definierar tillträdesbehörigheterna.

Här handlar det om att skydda känsliga uppgifter, ge olika persongrupper tillträde vid olika tider och även kunna reagera flexibelt på ändrade förutsättningar. Dessutom är sig myndigheter av det är slaget ofta utspridda på olika byggnader. En intelligent, digital systemlösning är kostnadseffektiv, bekväm och säker.


Helhetslösningen: System 3060
 

oeffentliche-gebaeude-altbau-1006x810

Kraven:

 • Anslutning av fler byggnader eftersom myndigheter ofta finns på olika platser
 • Integration av tidregistreringssystem i låssystemet
 • Styrning av tillgång till parkeringsplatser för besökare och anställda hos myndigheter där många är i rörelse under kontorstid.

Dessa krav och verksamheten i lokalerna visar att det finns mycket att styra. Utöver kunder och medarbetare tillkommer dessutom städpersonal och annan extern servicepersonal.

En ytterligare aspekt att ta hänsyn till: Det är inte bara dörrar som behöver skyddas, det finns även andra behörigheter att kontrollera, till exempel infartsbommar eller skåp med känsliga uppgifter.

Lösning:

System 3060 är en passande lösning för alla krav som offentliga myndigheter ställer på ett modernt låssystem till sina byggnader.

 • Tillträdeskontroll med samtidig, automatiserad dokumentation
 • Kvalitetssäkring genom automatisk loggning och automatiska processer
 • Aktiv säkerhet genom avbildning av känsliga områden (till exempel arkiv)
 • Passiv säkerhet genom att försvåra stöld och missbruk
 • Låga kostnader tack vare hållbarhet, lång livslängd, mycket låg energiförbrukning, framåt- och bakåtkompatibilitet, anslutning till externa system, ...
oeffentliche-gebaeude-einkaufszentrum-522x810

Säkerhet i offentlig tjänst 

 

Ingen oro för borttappade nycklar

 

 • Facility Manager skapar en ersättningstransponder
 • Medarbetaren hämtar den
 • Den förlorade transpondern spärras automatiskt när ersättningstranspondern används i låssystemet för första gången

Skydd mot stöld

 

 • Känsliga områden alltid säkert låsta
 • Aldrig mer höga kostnader och säkerhetsproblem vid förlust eller stöld av en nyckel
 • Förlorade identifikationsmedier kan spärras och omprogrammeras på några få sekunder

Arkivskåp​​​​​​

 

 •  Skydda arkivskåp med digitala halvcylindrar från att öppnas av obehöriga
 • Alla låsaktiveringar loggas

Facility Management​​​​​​

 

 • Central installation och hantering av samtliga System 3060-komponenter med Locking System Management-programmet
 • Fungerar även i flera byggnader och på flera platser
 • Facility Management-stöd tack vare omfattande rapportfunktioner och tidsstyrda behörigheter

Dörr med DoorMonitoring

 

 • Trådlös onlinedörrövervakning för känsliga utrymmen
 • Registrerar, loggar och meddelar all dörrstatus med hjälp av sensorer – dörrar som är öppna, stängda, låsta, öppna för länge
 • Larmar säkerhetspersonal vid kritiska händelser

Underhåll/reparation

 

 • Hantverkare kan få tidsstyrt tillträde till service- och förvaltningsutrymmen
 • En transponder i stället för många nycklar

Skydda brandfarliga utrymmen

 

 • Bättre skydd för t.ex. pannrum, olje-/pelletsförråd, hissmaskinrum
 • Kan anslutas till brandlarmssystem

Huvud- och sidoingångar

 

 • Programmerbart system via nätverket eller online från valfri plats i världen
 • Automatisk öppning av huvudentréer för alla
 • Individuella tillträdesbehörigheter tack vare behörigt identifikationsmedium, även utanför öppettider

Bommar och parkeringsgarage

 

 • Enkel tilldelning av infartsbehörigheter med ett musklick
 • Manövrering av bommar, rullportar och hissar
 • Kombination med befintligt biljettsystem möjlig

Nätverksanslutning: Online eller virtuellt

 

 • Onlineanslutning:
  Ändring av tillträdesbehörigheter och utförande av funktioner i realtid från valfri plats i världen.
 • Virtuellt nätverk:
  Programmering och ändring av tillträdesbehörigheter via gateways till identifikationsmedierna på plats

Checklista

Vår checklista visar hur digital låsteknik kan användas inom offentliga myndigheter.

Vilka områden ska skyddas?  
 
Vilka personer behöver tillträde? 
 
Hur kan hanteringen underlättas? 
 
Vilka krav ställs på programvaran?  
 
Hur ska personer identifiera sig? 
 
Vilka typer av infarter finns och vilka funktioner har de?
 

Hämta vårt kostnadsfria white paper om digital tillträdeskontroll offentliga myndighetsbyggnader.

Läs mer om vilka åtgärder du måste vidta för att övergång till digital tillträdeskontroll ska lyckas, vad digital tillträdeskontroll innebär och vilka hjälpmedel som står till buds vid införandet.

Vi önskar dig stort lycka till med projektet!

Fälten markerade med (*) är obligatoriska.

Förvaltningsdomstolen i Leipzig: 
Med tystnadsplikt som riktsnöre.

Läs mer

Förvaltningsdomstolen i Leipzig inhyses i en praktfull byggnad från 1800-talet. Mer än 100 domare, advokater och tjänstemän arbetar här. Självklart finns här många känsliga områden. Med System 3060 från SimonsVoss är de optimalt skyddade. 

Säkerhet i folkets namn
Denna arkitektoniska juvel inkvarterar sammanträdessalar, olika kontor, rum för domare och personal, lokaler för advokater, klienter och journalister samt flera allmänt tillgängliga områden. Med System 3060 går det enkelt att installera en hierarki av tillträdesbehörigheter. På så sätt uppfyller man tystnadsplikten optimalt vid alla 550 dörrar. Flera av dörrarna är utrustade med låscylindrar med tillträdeslogg. Det gör att man kan spåra vem som har haft tillträde till vilka dörrar och när. System 3060 från SimonsVoss rekommenderas dessutom som låssystem av polis och försäkringsbolag.

Distriktsmyndigheten St. Wendel: 
Korrekta administrationsprocesser.

Läs mer

De mångsidiga arbetsuppgifterna för distriktsmyndigheten St. Wendel är fördelade på olika byggnader. Alla ytter- och kontorsdörrar i de kraftigt frekventerade administrationsbyggnaderna och de två tillhörande byggnaderna är utrustade med digital låsteknik från SimonsVoss.

Säkerhet i främsta rummet
Myndigheten växte och växte. Till slut var användning av mekaniska låssystem inte längre praktiskt möjligt. Därför utrustades 390 ytter- och kontorsdörrar samt olika sidodörrar med digitala låscylindrar. De första besökarna strömmar till myndigheterna redan tidigt på morgonen. Idag vet alla hur passerkontrollen sköts. Även de omkring 350 anställda: vem som får komma in i vilket kontor och vem som inte får det regleras tydligt. 
För att öka säkerheten installerade man dessutom så kallade motorlås på alla ytterdörrar. Dessa måste vara säkert låsta utanför arbetstiderna. Motorlås är försedda med en elektronisk timer. Det gör att dörrarna stängs och öppnas automatiskt vid vissa tidpunkter. På så sätt skyddas myndigheten betydligt bättre mot inbrott.

Konstmuseet Stuttgart: 
Högsta säkerhet för konstfantaster.

Läs mer

Konstmuseet i Stuttgart är ett öppet hus. System 3060 från SimonsVoss säkerställer att museet och restaurangen är såväl tillgängliga som säkra för alla.

Säkerhet är en konst i sig.
Museet lockar omkring 1 000 besökare varje dag. Ytterligare 400 tar sig hit uteslutande för den kulinariska upplevelsen. Dessutom måste de omkring 130 medarbetarna organiseras optimalt. Med System 3060 kan tillträdesbehörigheter tilldelas snabbt och enkelt. Omkring 160 digitala låscylindrar installerades.
En fördel är cylindrarnas robusta och anpassningsbara konstruktion. I museet finns nämligen många tjocka ståldörrar och brandskyddsdörrar med överlängder på upp till 15 cm. Trots tjockleken fungerar den trådlösa överföringen mellan cylinder och transponder utan problem.