Riskzon offentlig tjänst. Säkerhet vid arbetsplatser med närhet till medborgare.

Vid kontakt mellan allmänhet och myndigheter och institutioner kan det ibland uppstå konflikter. Med ett digitalt lås- och passerkontrollssystem med skyddsfunktion kan du hantera tillträdesbehörigheter individuellt och därmed skapa mer säkerhet för varje medborgare.

 

Administrera tillträdet på gräsrotsnivå!

Myndighetsbyggnader är ofta öppna för allmänheten och tillströmningen av besökare är i regel hög. Samtidigt måste de erbjuda personalen en ostörd och trygg arbetsplats. Därför är det viktigt att dessa två områden är åtskilda.

Ytterligare vanliga krav:

 • Nätuppkoppling av flera byggnader, eftersom myndigheter ofta har kontor på flera platser 
 • Integration av tidsregistrering i låssystemet    
 • Parkeringsplatsstyrning för besökare och anställda hos myndigheter med intensiv trafik
 • Reglering av tillträdet för rengöringspersonal

Det flexibla låssystemet från SimonsVoss uppfyller alla dessa krav.

Huvudingången utrustas exempelvis med en elektrisk dörröppnare som kan aktiveras under besökstiderna – vid övriga tider kan dörren endast öppnas med transponder. Tidregistreringsterminaler integreras i systemet via Smart Relä och manövreringen av terminalen sker med transponder. Rengöringspersonal får tillträde endast under vissa tider med specialprogrammerade transpondrar. Parkeringsplatser för besökare och skyddade parkeringsplatser för personal kan ha olika tillträdeskontroller. Systemet hanteras centralt genom nätuppkoppling med WaveNet. För stora myndigheter kan styrning även ske via Locking-System-Management Software.

Digitalt lås- och passerkontrollsystem 3060 –
fördelarna i översikt.

 • Världsledande lösning med den senaste säkerhetstekniken
 • Hög investeringssäkerhet och mycket god kostnadseffektivitet
 • Stabilt, kräver lite underhåll
 • Enkel användning
 • Kompletteringar resp. ändringar är möjliga under användning
 • Flexibel nyckeladministration: Registrera, ändra eller återkalla rättigheter när du vill
 • Begränsa användarrättigheterna för plats och tid
 • Transpondrar eller SmartCards som kommit bort spärras med ett musklick
 • Befintliga SmartCards, t.ex. student- och elevkort, kan användas som "digitala nycklar"
sv-branchenloesungen-35skizze
Flur mit Schutzfunktion

Hall med skyddsfunktion

Vid exempelvis en nödsituation kan du låsa eller öppna alla dörrar med en knapptryckning.

Tür mit DoorMonitoring

Dörr med DoorMonitoring

Montera låscylindrar med integrerad dörrövervakning på känsliga platser. Den larmar inte bara när dörren står öppen för länge, utan även om och hur ofta den är låst.

Facility Management

Facility Management

Med programmet Locking-System-Management kan samtliga komponenter i System 3060 konfigureras, användas och administreras. Programmet finns i olika versioner, från den enkla startversionen till LSM Professional.

Aufzüge

Hissar

Bestäm vem som kan åka till vilken våning. Ligger arkiven exempelvis i källaren? Då får enbart medarbetare med behörigt identifieringsmedium åka ned i källaren.

Transponderterminal im Außenbereich

Transponderterminal utomhus

Få nya eller ändrade tillträdesrättigheter i särskilda terminaler. Slipp tidskrävande kontakt mellan systemadministratör och användare.

Haupteingang

Huvudingång

Programmera systemet så att huvudingången är öppen för alla automatiskt under besökstiderna. Under alla övriga tider kan den enbart öppnas med berättigat identitetsmedium.

Archivschränke

Arkivskåp

Förse arkivskåp med en digital halvcylinder så att de enbart kan öppnas med berättigat identitetsmedium. Alla låsningar protokollförs.

Schranke

Bommar

Reglera passerrättigheterna till parkeringsplats och garage med ett musklick. Du kan kombinera avgiftsbelagda biljettsystem för offentliga områden med System 3060.

Förvaltningsdomstolen i Leipzig: 
Med tystnadsplikt som riktsnöre.

Förvaltningsdomstolen i Leipzig inhyses i en praktfull byggnad från 1800-talet. Mer än 100 domare, advokater och tjänstemän arbetar här. Självklart finns här många känsliga områden. Med System 3060 från SimonsVoss är de optimalt skyddade. 

Säkerhet i folkets namn
Denna arkitektoniska juvel inkvarterar sammanträdessalar, olika kontor, rum för domare och personal, lokaler för advokater, klienter och journalister samt flera allmänt tillgängliga områden. Med System 3060 går det enkelt att installera en hierarki av tillträdesbehörigheter. På så sätt uppfyller man tystnadsplikten optimalt vid alla 550 dörrar. Flera av dörrarna är utrustade med låscylindrar med tillträdeslogg. Det gör att man kan spåra vem som har haft tillträde till vilka dörrar och när. System 3060 från SimonsVoss rekommenderas dessutom som låssystem av polis och försäkringsbolag.

Distriktsmyndigheten St. Wendel: 
Korrekta administrationsprocesser.

De mångsidiga arbetsuppgifterna för distriktsmyndigheten St. Wendel är fördelade på olika byggnader. Alla ytter- och kontorsdörrar i de kraftigt frekventerade administrationsbyggnaderna och de två tillhörande byggnaderna är utrustade med digital låsteknik från SimonsVoss.

Säkerhet i främsta rummet
Myndigheten växte och växte. Till slut var användning av mekaniska låssystem inte längre praktiskt möjligt. Därför utrustades 390 ytter- och kontorsdörrar samt olika sidodörrar med digitala låscylindrar. De första besökarna strömmar till myndigheterna redan tidigt på morgonen. Idag vet alla hur passerkontrollen sköts. Även de omkring 350 anställda: vem som får komma in i vilket kontor och vem som inte får det regleras tydligt. 
För att öka säkerheten installerade man dessutom så kallade motorlås på alla ytterdörrar. Dessa måste vara säkert låsta utanför arbetstiderna. Motorlås är försedda med en elektronisk timer. Det gör att dörrarna stängs och öppnas automatiskt vid vissa tidpunkter. På så sätt skyddas myndigheten betydligt bättre mot inbrott.

Konstmuseet Stuttgart: 
Högsta säkerhet för konstfantaster.

Konstmuseet i Stuttgart är ett öppet hus. System 3060 från SimonsVoss säkerställer att museet och restaurangen är såväl tillgängliga som säkra för alla.

Säkerhet är en konst i sig.
Museet lockar omkring 1 000 besökare varje dag. Ytterligare 400 tar sig hit uteslutande för den kulinariska upplevelsen. Dessutom måste de omkring 130 medarbetarna organiseras optimalt. Med System 3060 kan tillträdesbehörigheter tilldelas snabbt och enkelt. Omkring 160 digitala låscylindrar installerades.
En fördel är cylindrarnas robusta och anpassningsbara konstruktion. I museet finns nämligen många tjocka ståldörrar och brandskyddsdörrar med överlängder på upp till 15 cm. Trots tjockleken fungerar den trådlösa överföringen mellan cylinder och transponder utan problem.