Högeffektiv impulsgivare.

 

Det finns många installationssituationer och användningsområden där en enda cylinder inte är tillräcklig. Till exempel när det gäller bommar, rullportar eller elslutbleck. Eller när något ska kopplas in, som hissar, belysning och maskiner. Och även när data ska överföras i det virtuella nätverket. I dessa fall hoppar det digitala SmartRelä in.

Fördelar med vår digitala styrenhet Smartrelä: 

  • Styrning av tekniska enheter och system, särskilt utformad för användning i garage- och rullportar
  • Kopplar till och från belysning eller maskiner
  • Versioner för utanpåliggande montering eller infälld montering i kontaktdosor
  • Räckvidd för avkänning upp till 120 cm
  • 500 tillträden kan sparas
  • Kan manövreras med transponder och SmartCards
  • Kopplas upp i ett nätverk helt utan kablar
  • Kan användas för dataöverföring i virtuella nätverk
  • Snabb dataöverföring
  • Stor buffertminneskapacitet, blacklistfördelning med kvittering och sömlös systemövervakning säkerställer hög driftsäkerhet

SimonsVoss Smartrelä – din digitala kopplings- och styrcentral. 

Våra digitala Smartrelä-varianter i översikt:

 

▶ Smartrelä

 

Digitalt Smartrelä MobileKey i vitt designhölje för utanpåliggande montering, med tillträdeskontroll, tidszonsstyrning och händelseloggning, anslutningsmöjlighet för extern antenn.

 

 

 

▶ Smartrelä 2

 

Smartrelä 2 är litet och kompakt och lämpar sig särskilt i begränsade installationsutrymmen. Det används för att öppna bommar och rullportar eller när du vill använda ett externt system, till exempel ett tidsregistreringssystem med transponder.

▶ Smartrelä 3 – Advanced

 

Smartrelä 3 Advanced är en modul med hög kapacitet som består av styrenhet och läsare. I det virtuella nätverket fungerar den som high performance-gateway och överför tillträdesbehörigheter och konfigurationsändringar till identifikationsmedierna.

Upp till 3 externa läsare kan anslutas. De beställs som separata enheter.

De kan användas med transpondrar eller SmartCards eller med båda typer i ett hybridsystem. En snabb IP-anslutning via Ethernet (inkl. PoE) gör att även större datamängder kan överföras och uppdateras sekundsnabbt.

System 3060 | Digital Cylinder AX | Location
System 3060 | Digital Cylinder AX | Location

Mer information om våra olika låssystem 

Vill du veta mer om våra produkter och produktvarianter?
Bläddra i våra produktkataloger eller kontakta din SimonsVoss-återförsäljare.