Låsteknik i semesterbostaden

När familjer med barn semestrar föredrar många en semesterbostad i stället för den klassiska hotellvistelsen. Här kan man anpassa dagarna perfekt efter de egna behoven och den ofta bekväma utrustningen är ett bra argument för att välja en semesterbostad.

Familjesemesterns första dag handlar oftast om resan dit och den växande spänningen ju närmare man kommer. Hur ser inkvarteringen ut för årets härligaste veckor? För att få svar på den frågan behövs idag oftast ett centralt kontor på plats där man kan hämta nyckeln till semesterbostaden. Bostadsadministration eller reception är de klassiska funktionerna för denna ”mekaniska” variant.

Det finns dock andra möjligheter att få tillgång till nyckeln på plats:

 

1. Nyckelgömställe
Den här varianten är fortfarande mycket populär. Klassiska gömställen som dörrmattan eller brevlådan är dock välkända för många personer och är de platser där obehöriga letar först. Tjuvar har därmed inga svårigheter att ta sig in i semesterbostaden.

2. Nyckelöverlämning av uthyraren eller dennes representant på plats
Den möjlighet som ligger närmast är att uthyraren själv lämnar över nyckeln – såvida det är logistiskt möjligt. I annat fall kan nyckeln förvaras hos en bekant och lämnas ut till de nyanlända gästerna. Det kräver ett stort mått av förtroende och ständig närvaro av personen på plats.. Uthyraren och gästen har hela tiden bara indirekt kontakt med varandra vilken kan leda till problem mellan dem.

3. Nyckelöverlämning via extern service
Ett alternativ erbjuder en så kallad uthyrningsservice som tar hand om nyckelöverlämningen. Det är en bra lösning för personer som hyr ut semesterbostäder och inte själva bor på orten eller vill ta det säkra för det osäkra. En sådan service medför dock extrakostnader och kan snabbt bli dyrt om det ofta kommer nya gäster.

4. Nyckelskåp för semesterbostäder
Ett omtyckt sätt att lämna över nycklar till semesterbostäder är att sätta upp nyckelskåp. Dessa öppnas antingen med en egen nyckel eller med en sifferkod. Den andra varianten förekommer ofta i samband med semesterbostäder. Koden skickas till gästen före ankomst så att dörrnyckeln till semesterbostaden kan hämtas direkt. Det är dock förenat med en stor risk: För att upprätthålla säkerheten i semesterbostaden måste koden ändras med jämna mellanrum – helst efter varje bokning. Det innebär en avsevärd administrativ börda för uthyraren och därför kan det hända att koden inte ändras på flera månader.

5. Nyckelöverlämning i en butik på plats
Ofta tar lokala butiker i semesterbostadens närhet hand om nyckelhanteringen. Den här typen av nyckelöverlämning sker dock mest i större städer och bara under butikernas öppettider. En senare ankomst är därmed inte möjlig.

 

 

 

Utmaningen med nycklar till semesterbostäder

De ovan nämnda möjligheterna att lämna ut nycklar till semesterbostäder är fortfarande vanliga. Alla dessa alternativ har emellertid en hake. Det kan vara bristande säkerhet, hög administrativ ansträngning för uthyraren eller risk för att gästerna står framför en låst dörr. Nyckelöverlämningen måste alltså optimeras på många områden så att tillträdeshanteringen av semesterbostäder fungerar friktionsfritt.

En risk är också att nyckeln till semesterbostaden förkommer. Här inleds till att börja med ett ansträngande sökande som i värsta fall leder till att låscylindern måste bytas ut om nyckeln inte hittas eftersom semesterbostaden då inte längre är säker. Allt detta kostar både tid och pengar.

En effektiv möjlighet till hantering av nycklar till semesterbostäder är att använda en digital tillträdeskontroll. Dels avlastar den uthyraren av semesterbostaden som slipper oroa sig och dels skapar den nöjda gäster som vill komma tillbaka eftersom de uppskattar den bekväma hanteringen av semesterbostaden.

 

Nyckelöverlämning via tillträdeskontroll

I företag och offentliga inrättningar används digital tillträdeskontroll redan i stor utsträckning. Allt fler privatpersoner utnyttjar dock möjligheten till nyckelfritt tillträde. Den vanliga nyckeln ersätts av ett digitalt låsmedium, till exempel en transponder eller ett låskort, som aktiveras efter behov. Om en sådan digital ”nyckel” tappas bort kan den omedelbart spärras och bytas ut.

Uthyraren av en semesterbostad kan också dra nytta av tillträdeskontroll. Vid nyckelöverlämning kan mediet placeras utanför bostaden och hämtas där, utan att man behöver oroa sig för säkerheten. Ägaren konfigurerar tillträde till bostaden med några få klick så att den programmerade transpondern inte börjar fungera förrän vid en bestämd tidpunkt. Alternativt kan transpondern skickas med posten före semestern. På så sätt behöver man inte byta och ändra några koder och gästerna behöver inte ta omvägen via en förmedlare. Säkerheten i semesterbostaden är hela tiden intakt så att varken ägare eller gäster behöver oroa sig för borttappade nycklar eller obehörigt intrång.

 

Användningsexempel för digital tillträdeskontroll i semesterbostäder

Även om semesterbostaden i sig redan är ett exempel på hur digital låsteknik kan användas finns det ytterligare fördelar att titta på. Det visar sig exempelvis när det gäller administration av personal eller externa leverantörer. Städpersonal kan få ett eget tillträdesmedium så att de utan problem kommer in i semesterbostaden. Den här behörigheten kan även delas ut temporärt. Så snart gästerna har checkat ut kommer personalen till bostaden och kan utföra sitt arbete. Nyckelöverlämningen sker alltså helt automatiskt så att uthyrarens administration kan hållas till ett minimum. Om det finns flera semesterbostäder som en leverantör behöver få tillgång till kan ett och samma tillträdesmedium användas till dem alla.

Tack vare webbanvändning kan låsscheman och tillträdesbehörigheter skapas på alla datorer med internetanslutning utan att någon konfiguration på plats är nödvändig. Uppgifterna hämtas via webbläsaren och sparas på tillverkarens server som i det optimala fallet befinner sig i landet. Man behöver alltså inte längre göra säkerhetskopior manuellt och systemet är alltid uppdaterat.

 

Smartphone-app för tillträdeskontroll av semesterbostäder

Med en app man systemet hanteras bekvämt via en smartphone eller läsplatta. Ägaren kan exempelvis fjärröppna dörren om gästen skulle råka låsa sig ute. Dessutom ökar aviseringar säkerheten genom att dörrövervakningen kontrollerar status för öppna dörrar. Om en dörr står öppen för länge får systemförvaltaren omgående ett meddelande till sin mobila enhet.

Även ägaren till semesterbostaden kan använda en smartphone, till exempel om entrédörren inte öppnas med en nyckel utan använder en kombination av en digital låscylinder och pinkodsknappsats. På så sätt kan en entrédörr som är utrustad med en enkel mekanisk låscylinder uppgraderas till modern, digital låsteknik med låssystemet MobileKey från SimonsVoss. Den tvådelade utrustningen består av en digital låscylinder och en pinkodsknappsats som monteras utan kablar vid dörren. Det digitala låssystemet konfigureras med hjälp av en kostnadsfri webbapp. Helhetslösningen MobileKey lämpar sig för upp till 20 dörrar och 100 användare.

 

Installation av ett digitalt tillträdessystem

Det är otroligt enkelt att installera ett tillträdessystem i semesterbostäder. Montering och byte av befintliga mekaniska cylindrar sker helt utan kablar. Installationen av de moderna låskomponenterna sker med några enkla handgrepp utan borrning och specialverktyg. Om semesterbostaden skulle byggas ut kan systemet utan problem kompletteras i efterhand.

När mjukvaran har tagits i drift kan samtliga funktioner administreras från valfri internetansluten enhet i hela världen. Därmed kan man mycket snabbt lägga till och ta bort användare, ändra tillträdesbehörigheter och kontrollera dörrstatus.

 

En översikt över dina fördelar

 • Aldrig mera problem vid nyckelöverlämning
  ”Digitala nycklar” tillhandahålls enkelt in form av ett digitalt låsmedium (till exempel en transponder) och aktiveras individuellt för den bokade tidsperioden.
 • Högsta komfort med ett minimum av administration
  Efter konfiguration kan besökarprofiler skapas med några få klick för omedelbart och bekvämt tillträde – utan inblandning av någon mellanhand.
 • Automatiserad personalhantering
  Externa leverantörer erhåller särskilt tillträde genom ett personligt låsmedium som kan användas till flera objekt.
 • Maximal säkerhet
  Aldrig mer oro för dörrar som står öppna eller borttappade nycklar tack vare dörrstatusövervakning.
 • Webbanvändning och smartphone-app
  Tillträdeskontroll för semesterbostäder kan bekvämt konfigureras och administreras via webbläsare eller app från valfri plats i världen.
 • Enkel montering och enkel komplettering
  Mekaniska cylindrar kan enkelt bytas ut mot digitala versioner på några få minuter – utan kablar, utan nedsmutsning, utan borrning!
 • Problemfri utbyggnad av systemet
  Om semesterbostaden blir större kan ytterligare låskomponenter utan problem integreras och användas direkt.

Toppmoderna semesterbostäder tack vare digital låsteknik

Dra nytta av möjligheten till digital låsteknik för semesterbostäder. Moderna låssystem ökar inte bara bekvämligheten utan även värdet. Nöjda kunder vet garanterat att uppskatta lyxen av en problemfri semester och vill gärna komma tillbaka.

 

Snälla ring mig: