Anslut ditt låssystem via router

 

Online, offline eller virtuellt? Kanske till och med en kombination av dem alla? I vårt effektiva låssystem 3060 har du alla möjligheter via routeranslutning – det är du som bestämmer!

Fördelar med vår router:

  • Alla låskomponenter kan anslutas trådlöst via router. Vid behov även till exempel med en befintlig Ethernet-ledning eller andra dataledningar (RS485)
  • Alla låskomponenter kan kopplas upp i ett nätverk direkt via en integrerad LockNode, som även kan installeras i efterhand
  • Beroende på dina individuella krav kan du välja mellan olika anslutningssteg: offline, virtuellt, online.
  • Alla tre nivåer av uppkoppling (offline, virtuellt, online) kan kombineras i ett system. På så vis kan exempelvis huvudentréer anslutas virtuellt, server- och teknikrum online och de allmänna kontorsdörrarna inte alls.
  • För anslutning av låssystem via router kan även redan befintliga byggnadsnätverk användas.
  • Dataöverföring sker via frekvensbandet 868 MHz.

Genom anslutning via router kopplar vi samman hård- och mjukvara.  


▶ 
WaveNet Router

 

Den senaste routergenerationen från SimonsVoss erbjuder unika skyddsfunktioner för dörrövervakning, såsom spärrning av dörrar vid skottlarm, upplåsning av dörrar vid brand eller automatiska meddelanden vid störningar eller risksituationer.

 

 

 

WaveNet Router
System 3060 | Digital Cylinder AX | Location
Router von SimonsVoss

Mer information om våra olika låssystem 

Vill du veta mer om våra produkter och produktvarianter?
Bläddra i våra produktkataloger eller kontakta din SimonsVoss-återförsäljare.