Koppla ditt låssystem via en router

 

Ska ditt låssystem vara online, offline eller virtuellt? Eller skulle ditt företag dra nytta av en blandning av dem alla? 

Med SimonsVoss' högeffektiva och säkra 3060-låssystem, som kopplas till systemadministrationen via ett router-nätverk, är alla möjligheter tillgängliga för dig. 

Du väljer helt själv vilken metod som ska implementeras i ditt företag - och är du osäker, står vi naturligtvis redo att hjälpa till.

Vad är en Router

För att våra elektroniska låssystem ska fungera måste de integreras i ett nätverk, som via en router kopplas samman med en dator, från vilken låssystemet administreras. 

Det fungerar i princip på samma sätt som när du ska koppla din dator, smartphone eller surfplatta till internet via wi-fi i ditt hem. Här fungerar routern som den hårdvara som låter dig etablera en förbindelse mellan internet och dina olika enheter. 

Överför du detta till våra låssystem fungerar denna alltså som en sorts länk eller bro mellan de olika låsen och datorn, och dess funktion är att vidarebefordra data till de relevanta delarna av nätverket.

 

Hur fungerar det konkret?

I SimonsVoss låssystem fungerar detta centrala stycke hårdvara alltså som en sorts informationscentral, som låter de olika delarna av låssystemet kommunicera med varandra. På så sätt skapas en bro eller ett nätverk mellan låsen, kontrollenheten och identifieringsmedierna, som erbjuder dig ett högeffektivt och säkert låssystem.

Om en användare till exempel önskar låsa upp en dörr, skickas en förfrågan till routern, som därefter vidarebefordrar denna information till kontrollenheten, där det kontrolleras om den berörda användaren har tillstånd att låsa upp dörren. 

Därefter skickas den nya informationen tillbaka den motsatta vägen genom nätverket, varefter låset antingen öppnas eller förblir låst - beroende på vilka tillstånd systemadministratören har tilldelat den enskilde användaren i systemet.

 

Vilken router ska jag välja?

Det är viktigt att du väljer en kompatibel enhet för att säkerställa en effektiv och pålitlig drift av vårt låssystem. Vi rekommenderar därför vår WaveNet Router, som säkerställer dig en optimal och flexibel drift av vårt låssystem. 

Nedan kan du se de många fördelarna med att välja just denna lösning.

Många fördelar med vår router:

  • Alla låskomponenter kan kopplas trådlöst via router. Vid behov även via ett redan befintligt Ethernet eller andra datakablar (RS485)
  • Alla låskomponenter kan kopplas direkt via en integrerad LockNode, som också kan eftermonteras.
  • Det finns flera möjligheter för samkoppling beroende på dina individuella behov: offline, virtuellt och online.
  • Alla tre kopplingsalternativ (offline, virtuellt och online) kan kombineras i samma system. Exempelvis kan huvudingångarna nätverkskopplas virtuellt, serverrummet och ett teknikrum online, medan de vanliga kontorsdörrarna inte alls är online.
  • Befintliga byggnadsnätverk kan också användas för att koppla låssystemet via en router.
  • Dataöverföringen sker via 868 MHz-frekvensbandet.

Vi kopplar samman hårdvara och mjukvara i ett nätverk via router.  


▶ 
WaveNet Router

 

Den senaste router-generationen från SimonsVoss erbjuder unika skyddsfunktioner för dörrövervakning, exempelvis "Lås dörrar i händelse av amokscenario", "Lås upp dörrar i händelse av brand" eller automatiska meddelanden vid fel och farliga situationer. 

Detta ger dig och ditt företag ett högeffektivt låssystem, som erbjuder de anställda och andra som beviljats tillträde, en hög grad av trygghet och säkerhet när de rör sig i de berörda lokalerna och områdena.

 

 

 

System 3060 | Digital Cylinder AX | Location
Router von SimonsVoss

Mer information om våra olika låssystem 

Vill du veta mer om våra många spännande produkter och olika produktvarianter?

Här på sidan hittar du olika broschyrer som beskriver våra många olika högeffektiva produkter, som erbjuder företag över många branscher samt diverse organisationer och institutioner, ett säkert och flexibelt låssystem, som enkelt anpassas till varje företags eller organisations individuella och unika behov. 

Bläddra igenom våra broschyrer, eller kontakta din SimonsVoss-återförsäljare, som gärna hjälper dig att hitta den mest optimala lösningen.