Branschlösningar
från SimonsVoss

Våra låssystem med passerkontroll kan anpassas mycket flexibelt och exakt till dina behov. Våra lösningar lämpar sig för så gott som alla byggnadsstorlekar och branscher i fråga om teknologi, individualitet och design.

Finansväsen

Banker och andra finansiella inrättningar består ofta av ett brett nät av filialer med en central förvaltningsenhet. Under öppettiderna krävs dessutom ofta samordning av besökartrafiken. En intelligent, digital systemlösning främjar kostnadseffektiviteten, bekvämligheten och säkerheten.

 

Mer om denna bransch

Utbildningsväsen

Skolor och föreläsningsbyggnader inhyser hundratals elever, studenter och lärare varje dag. Då är det inte så enkelt att behålla överblicken och veta vem som uppehåller sig var i byggnaden. Att upprätthålla säkerheten är en stor utmaning för de ansvariga. En intelligent dörrhantering kanaliserar besökarflödena och skyddar elever och lärare i nödfall.

 

Mer om denna bransch

Offentliga myndigheter

Vid kontakt mellan allmänhet och myndigheter och institutioner kan det ibland uppstå konflikter. Med ett digitalt lås- och passerkontrollssystem med skyddsfunktion kan du hantera tillträdesbehörigheter individuellt och därmed skapa mer säkerhet för varje medborgare.

 

Mer om denna bransch

Office / industri

Industriföretag står inför många olika utmaningar. Några exempel är regelverk som IFS Food V6 eller de nya dataskyddslagarna för 2018. Tillfälliga projektlag, komplexa hierarkistrukturer, befintliga tidregistreringssystem eller uppkoppling av byggnadskomplex i nätverk. I en tidsålder av globalisering och digitalisering underlättar ett digitalt låssystem många uppgifter.

 

Mer om denna bransch

Hälsovård

Antalet patienter som behöver hälsovård av högsta kvalitet blir allt större.. På sjukhus, mottagningar, labb, äldreboenden och vårdhem spelar passerkontrollen en allt viktigare roll för säkerheten. Det samma gäller för kraven på kostnadseffektivitet. Ett digitalt låssystem utgör därmed ett viktigt bidrag till kvaliteten på sjukvården.

 

Mer om denna bransch

Små kontor & hotell

Vill du veta vem som går in och ut genom dörren och när? Den digitala låstekniken är inte bara praktisk för systemägaren utan även bekväm för användarna, till och med i mindre objekt med upp till 20 dörrar. Till de många fördelarna hör låga administrationskostnader, funktioner som DoorMonitoring och Key4Friends och prisbelönt design. Allt självklart made in Germany.

Mer om denna bransch