MobileKey – Digitale Schließsysteme für kleine Unternehmen wie Agenturen, Startups oder Kanzleien

Digital låsteknik i små verksamheter 

Företag måste inte vara stora för att verksamheten ska bli intensiv. Även i mindre verksamheter såsom agenturer och kontor, apotek eller caféer kan trafiken snabbt bli livlig. Å ena sidan rör sig naturligtvis medarbetarna i lokalerna, å andra sidan finns kunder, gäster och externa leverantörer som behöver åtkomst till lokalerna.

Händelseförloppen är komplexa, eftersom enskilda personer kan ha mycket olika tillträdesbehörigheter. Det finns utrymmen som endast är avsedda för utvalda medarbetare, till exempel kontorsrum, och utrymmen dit alla måste ha tillträde, till exempel materialförråd. Andra utrymmen såsom serverrum och arkiv räknas möjligtvis som särskilt känsliga områden och är endast tillgängliga för enskilda medarbetare.

Lösning: MobileKey 

Säkerhet i små verksamheter