MobileKey – Digitale Schließsysteme für kleine Unternehmen wie Agenturen, Startups oder Kanzleien

Digital låsteknik i små verksamheter 

Företag måste inte vara stora för att verksamheten ska bli intensiv. Även i mindre verksamheter såsom agenturer och kontor, apotek eller caféer kan trafiken snabbt bli livlig. Å ena sidan rör sig naturligtvis medarbetarna i lokalerna, å andra sidan finns kunder, gäster och externa leverantörer som behöver åtkomst till lokalerna.

Händelseförloppen är komplexa, eftersom enskilda personer kan ha mycket olika tillträdesbehörigheter. Det finns utrymmen som endast är avsedda för utvalda medarbetare, till exempel kontorsrum, och utrymmen dit alla måste ha tillträde, till exempel materialförråd. Andra utrymmen såsom serverrum och arkiv räknas möjligtvis som särskilt känsliga områden och är endast tillgängliga för enskilda medarbetare.

Lösning: MobileKey 

mobilekey-moodvisual-identifikationsmedien-SmartPhone

Kraven:

 • Dynamiska händelser som snabbt måste gå att överblicka
 • Flexibla reaktioner på olika krav
 • Olika områden med olika tillträdesbehörigheter

Vid styrning av tillträdesbehörigheterna är det viktigt att kunna reagera flexibelt. Just små företag är ofta mycket dynamiska. Personalomsättning, praktikanter eller studerande som endast arbetar i företaget korta perioder, projektteam som byts ut – tillträdesbehörigheter måste kunna tilldelas och eventuellt även återkallas snabbt till exempel vid förlust av ett låsmedium eller om ett låsmedium inte returneras.

Styrningen av tillträde omfattar dessutom ytterligare områden. För det första kan den börja redan vid bommen till parkeringsområdet innan man beträder företagets egentliga lokaler, för det andra finns även tidsmässiga komponenter. Möjligtvis finns ett externt städföretag som bara ska kunna komma in i lokalerna utanför kontorstid. Även detta kan styras med ett digitalt låssystem.

Lösningen:

MobileKey uppfyller alla krav som små verksamheter med upp till 20 dörrar ställer på ett modernt låssystem:

 • Snabb spärr av förlorade låsmedier
 • Kvalitetssäkring genom automatisk loggning och automatiska processer
 • Aktiv säkerhet genom avbildning av områden som måste skyddas särskilt noga (t.ex. serverrum)
 • Passiv säkerhet genom att försvåra stöld och missbruk
 • Låga kostnader tack vare hållbarhet, lång livslängd och mycket låg energiförbrukning
Kaffee

Säkerhet i små verksamheter

 

Ingen oro för borttappade nycklar

 

 • Ett ersättningsmedium tillverkas för ett borttappat låsmedium
 • Användaren hämtar mediet
 • Det borttappade låsmediet spärras automatiskt

Huvud- och sidoingångar
 

 • Programmerbart system via nätverket eller online från valfri plats i världen
 • Individuell tillträdesbehörighet tack vare behörigt identifikationsmedium, även för städpersonal och andra externa leverantörer

Säkerhetsskåp

 

 • Skydd av material och känsliga uppgifter
 • Digitala skjutstångslås och möbellås för montering i svängdörrar, kontorsskåp och lådor 
 • Alla låsaktiveringar loggas

Enkel montering, enkel komplettering

 

 • Det är enkelt att byta ut en mekanisk dörrcylinder mot en digital
 • Inga kablar, inget borrande, ingen smuts

Key4Friends

 

 • Tillträdesbehörigheter kan skickas till leverantörer, kunder och gäster via e-post
 • Giltig upp till sex månader och kan förlängas så ofta som önskas

Skydd mot stöld

 

 • Känsliga områden alltid säkert låsta
 • Aldrig mer höga kostnader och säkerhetsproblem vid förlust eller stöld av en nyckel
 • Förlorade identifikationsmedier kan spärras och omprogrammeras på några få sekunder

Bommar/parkeringsgarage
 

 • Enkel tilldelning av tillträdesbehörigheter för parkeringsplatser och parkeringsgarage med ett musklick
 • Säkras utan lås genom Smartreläer
 • Dessa kan styra exempelvis bommar, rullportar och belysning

Dörr med DoorMonitoring

 

 • Trådlös onlinedörrövervakning för känsliga utrymmen
 • Registrerar, loggar och meddelar efter önskemål all dörrstatus med hjälp av sensorer – dörrar som är öppna, stängda, låsta, öppna för länge
 • Informerar om kritiska händelser

Utmärkt ekonomi

 

 • Kostnadseffektiv, kräver mycket lite underhåll
 • Lämplig för anläggningar med upp till 20 dörrar och 100 användare

Facility Management

 

 • Central installation och hantering av samtliga System 3060-komponenter med webbappen
 • Omfattande rapportfunktioner och tidsstyrda behörigheter

Checklista


Vår checklista visar hur digital låsteknik kan användas inom små verksamheter.

Vilka områden ska skyddas?  
 
Vilka personer behöver tillträde?  
 
Hur kan hanteringen underlättas? 
 
Vilka krav ställs på programvaran?  
 
Hur ska personer identifiera sig? 
 
Vilka typer av infarter finns och vilka funktioner har de?    
 

Hämta vårt kostnadsfria white paper om digital tillträdeskontroll små verksamheter.

Läs mer om vilka åtgärder du måste vidta för att övergång till digital tillträdeskontroll ska lyckas, vad digital tillträdeskontroll innebär och vilka hjälpmedel som står till buds vid införandet.

Vi önskar dig stort lycka till med projektet!

Fälten markerade med (*) är obligatoriska.