SmartTag – öppna låssystem med chip

 

Liksom alla våra identifikationsmedier kan även det passiva SmartTag-chipet programmeras fritt och beviljar bara tillträde vid giltig behörighet. Det kan kombineras transpondrar, SmartCards och övriga identifikationsmedier i våra system. Dessutom kan redan befintliga SmartTags som används som företags-ID användas. Vid förlust eller missbruk av chipet kan det omedelbart spärras med några få klick.

Fördelar med våra SmartTag-chip: 

  • Fritt programmerbara
  • Kan spärras med ett musklick, t.ex. vid förlust eller stöld
  • SmartTag kan användas i upp till sju av varandra oberoende låssystem
  • Olika identifieringsmedia kan kombineras i ett system

SmartTag – öppna digitala dörrlås med chip.

▶ SmartTag-chip

 

Föredrar du chip i stället för nyckelkort som identifikationsmedium? Inga problem! I System 3060 kan låssystemet även öppnas med SmartTag-chip av typen MIFARE® Classic, MIFARE Plus® och MIFARE® DESFire®. Vårt system SmartIntego möjliggör dessutom användning av chiptyperna UID MIFARE® samt UID under ISO 14443 för Legic Advant, HID® iClass och HID® SEOS.

 

System 3060 | Digital Cylinder AX | Location
Digitales Vorhängeschloss AX

Mer information om våra olika låssystem 

Vill du veta mer om våra produkter och produktvarianter?
Bläddra i våra produktkataloger eller kontakta din SimonsVoss-återförsäljare.