SlimTag – öppna dörrar och portar med chip

 

Liksom alla våra identifikationsmedier kan även det passiva SlimTag-chipet programmeras fritt och beviljar bara tillträde vid giltig behörighet. Det kan kombineras transpondrar, SmartCards och övriga identifikationsmedier i våra system. Dessutom kan redan befintliga SlimTags som används som betalkort för kantiner användas. Vid förlust eller missbruk av chipet kan det omedelbart spärras med några få klick.

Fördelar med våra SlimTag-chip:

  • Fritt programmerbara
  • Kan spärras med ett musklick, t.ex. vid förlust eller stöld
  • SlimTag kan användas i upp till sju av varandra oberoende låssystem
  • Olika identifieringsmedia kan kombineras i ett system

SlimTag - öppna digitala dörrlås med chip.

▶ SlimTag

 

SlimTag är vår mest eleganta version när det gäller taggar. I System 3060 används SlimTags av typen MIFARE® DESFire, för att aktivera digitala låscylindrar, SmartHandles, Smartreläer och SmartLocker. Med en SlimTag kan man administrera upp till 32 000 lås.

 

 

 

Moodbild Geschäftsmann mit Smartphone
SmartTag von SimonsVoss

Mer information om våra olika låssystem 

Sie möchten noch mehr über unsere Produkte und Produktvarianten erfahren?
Stöbern Sie in unseren Produktkatalogen oder wenden Sie sich an Ihren SimonsVoss-Fachhandelspartner.