GatewayNode – sammanför det som hör samman. 

 

I wireless online-system säkerställer GatewayNode perfekt integration i byggnadens säkerhetsteknik. Den garanterar sömlöst samarbete mellan kringutrustning och programvara. Genom att skapa lokala whitelists kan tillträde säkerställas även vid driftavbrott i tillträdeskontrollsystemet.

Fördelar med vår GatewayNode:

  • Trådlös GatewayNode med RS485- eller TCP/IP-gränssnitt (TCP/IP med PoE)
  • Alla låselement är anslutna med integrerade LockNodes.
  • Upp till 16 lås via 868MHz
  • Enkel integration i befintliga tillträdeskontrollsystem

GatewayNode - kopplings- och styrcentralen.


▶ 
GatewayNode

 

GatewayNode ansluts till det externa passerkontrollsystemet via TCP/IP eller RS485. Via det trådlöst gränssnittet på 868 MHz sker datautbyte med låsen. En GatewayNode kan tilldelas upp till 16 lås.

 

 

 

Gateway Node

Mer information om våra olika låssystem 

Vill du veta mer om våra produkter och produktvarianter?
Bläddra i våra produktkataloger eller kontakta din SimonsVoss-återförsäljare.