GatewayNode – forener det som hører sammen. 

 

I wireless online-systemet sikrer GatewayNode perfekt integrasjon i bygningens sikkerhetsteknologi. Den garanterer sømløst samarbeid mellom omkringliggende utstyr og programvare. Ved å opprette lokale whitelists sikrer man adgang også ved driftsbrudd i adgangssystemet.

Fordeler med vår GatewayNode:

  • Trådløs GatewayNode med RS485- eller TCP/IP-grensesnitt (TCP/IP med PoE)
  • Alle låselementer er tilkoblet med integrerte LockNodes.
  • Opptil 16 låser via 868MHz
  • Lett å integrere mot eksisterende adgangskontrollsystemer

GatewayNode - koblings- og kontrollsentralen.


▶ 
GatewayNode

 

GatewayNode kobles til det eksterne adgangskontrollsystemet via TCP/IP eller RS485. Via det trådløse grensesnittet på 868 MHz utveksles data med låsene. En GatewayNode kan tildeles inntil 16 låser.

 

 

 

Gateway Node

Mer informasjon om de ulike låsesystemene våre 

Vil du vite mer om våre produkter og produktvarianter?
Bla i vår produktkatalog eller kontakt din SimonVoss forhandlerpartner.