Nettverksbryterlokk – tilkobling av digitale låsesystemer 

 

SimonsVoss bryterlokk är utformet for direkte tilkobling til våre digitale låsesylindre og kommuniserer trådløst. Bryterlokket er lett å montere i ettertid i eksisterende systemer, eller bestilles sammen med de digitale låsesylindrene.

Fordeler med våre bryterlokk: 

  • Kan tilkobles uten kabler, men også via eksisterende Ethernet eller andre dataledninger.
  • Alle låseelementer kan tilkobles direkte via en integrert LockNode.
  • Flere mulige nivåer av tilkobling: offline, virtuelt, online.
  • Tilkoblingsnivåer kan også kombineres i et system.
  • Tilkobling er også mulig via eksisterende nettverk.
  • Dataoverføring via frekvensbåndet 868 MHz.

Smart! Tilkobling av låsesylindre uten ekstra LockNode ved døren. 


▶ WaveNet nettverkslokket

 

WaveNet-nettverkslokket har LockNode innebygd i metallokket på elektronikksiden av en låsesylinder. Dette muliggjør direkte nettverksoppkobling uten ekstra montering av LockNode ved siden av døren. Nettverkslokket kan enkelt monteres i ettertid ved at man bytter ut lokket på elektronikksiden av låsesylinderen. Nye sylindre for direkte nettverksoppkobling kan bestilles som Network Inside Version .WNM. 

 

 

 

System 3060 | Digital Cylinder AX | Location
Router von SimonsVoss

Mer informasjon om de ulike låsesystemene våre 

Vil du vite mer om våre produkter og produktvarianter?
Bla i vår produktkatalog eller kontakt din SimonVoss forhandlerpartner.