Redaktionsruta


Redaktionsruta

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastraße 4
85774 Unterföhring
Tyskland

Tfn +49 (0) 89 / 99 22 8 - 0
Fax +49 (0) 89 / 99 22 8 - 222
marketing-simonsvoss@allegion.com

Företagsledning:
Bernhard Sommer
Ludger Voss, Matthew Kerfoot

Amtsgericht München
HRB 206574
VAT-nr: DE 278231360

Rättslig information:
Vi kontrollerar och uppdaterar innehållet på vår webbplats med jämna mellanrum. Trots största omsorg kan uppgifter ändras med kort varsel. Vi garanterar och bär inget ansvar för att innehållet är aktuellt, riktigt eller fullständigt. Som en tjänst till dig har vi integrerat länkar till våra samarbetspartner och andra företag och organisationer på vår webbplats. Till följd av ett domslut av domstolen Landgericht Hamburg från 1998 måste vi ta avstånd från innehållet på dessa sidor för att inte hållas ansvariga för det. Vi tar därför uttryckligen avstånd från länkade sidors innehåll och utformning. Våra webbsidors innehåll och utformning skyddas av upphovsrätten. Mångfaldigande av sidorna eller deras innehåll kräver skriftligt tillstånd från SimonsVoss Technologies GmbH om sådant mångfaldigande inte är tillåtet enligt lag.

Copyrights 2017

SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring.

Med ensamrätt. Texter, bilder och grafiker samt deras placering på SimonsVoss webbplats skyddas av upphovsrätten och av andra skyddsrätter. Innehållet på den här webbplatsen får inte kopieras, spridas eller ändras i kommersiella syften eller göras tillgänglig för tredje part.
SimonsVoss och MobileKey är registrerade varumärken som tillhör SimonsVoss Technologies GmbH. 

Beakta våra allmänna villkor 

SimonsVoss GmbH stöder krypterad kommunikation via e-post och driver en egen PKI. De certifikat som används signeras av en root certification authority (CA). Om du litar på denna root-CA kan du importera den offentliga delen av denna root-CA som tillförlitligt rotcertifieringsställe i ditt e-postsystem.

Digitalt fingeravtryck för certifikat enligt MD5:
3688 0727 B8D4 9540 6DCE 287E 00DD 86EA


Bildintyg:

 • Sida Dokument headerbild: ©Brandi Redd
 • Sida Bli återförsäljare headerbild: ©William Bout – San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco, United States
 • Sida Kontakt headerbild: ©Gilles Lambert
 • Sida Logga in headerbild: ©Thomas Wong
 • Sida Mobile Key headerbild: ©Bram Naus – Pettelaarpark, 's-Hertogenbosch, Netherlands
 • Sida Digitala låssystem headerbild: ©Frank Mckenna – San Diego, United States
 • Sida Företag/Karriär headerbild: ©Stephen Di Donato – Art Gallery of Ontario, Toronto, Canada
 • Sida Karriär Moodbilder German Brand Award: Manuel Debus – www.tmd-fotografie.de
 • Sida Smart Intego headerbild: ©Christopher Gower
 • Sida Support headerbild: ©nik macmillan
 • Moodbilder: @markus-spiske, @Drew-Coffman, ©sarah-dorweiler, ©Kait Loggins – Gainesville, United States, @Davide Cantelli, ©Henri Pham – Perth, Australia, ©Oli Dale, ©huyen do – Oakland, United States, ©Ryan Tang – Central Embassy Mall, Bangkok, Thailand, ©Oliver Thomas Klein – Whistler, Canada