Fördelar med digital låsteknik för hjälporganisationer, brandkår och polis

Låssystem för hjälporganisationer, brandkår och polis har mycket likartade krav eftersom organisationsformerna påminner om varandra.

Särskilt för större hjälporganisationer i städer kan komplexa mekaniska låssystem leda till problem då borttappade nycklar hör till vardagen. Här måste man agera snabbt eftersom säkerhetskraven är höga på låssystem i detta område.

 

I regel har dessa hjälporganisationer visserligen ett huvudkontor som har överblick, men de enskilda enheterna är utspridda lokalt. Orsaken är att man vill kunna rycka ut med minsta möjliga tidsfördröjning.

Det gäller att skydda känsliga uppgifter hos alla dessa hjälporganisationer från obehörig åtkomst. Samtidigt måste användarna ha individuell, fullständig och säker åtkomst respektive tillträde. Här är det absolut nödvändigt att tillhandahålla en teknik som kan användas intuitivt även när det är bråttom. Det handlar alltid om snabbhet och säkerhet eftersom räddningsmedel måste vara tillgängliga och kunna användas utan hinder. Alltid utan tidsfördröjning.

 

 

 

Administration av ett sådant låssystem ställer mycket höga krav, inte bara med tanke på medarbetaromsättning utan även på grund av att systemet måste fungera flexibelt på olika platser. I större städer är det inte ovanligt att det finns 50 utryckningsfordon. Normalt arbetar personalen dygnet runt i treskift. Fordonen kan stå redo för utryckning på olika platser i staden. Där finns personer som har detta som huvudsaklig sysselsättning, bisysselsättning eller kanske jobbar helt ideellt. Ofta cirkulerar även personerna mellan olika platser. Erfarenhetsmässigt måste man räkna med fler än 10 personer per utryckningsfordon för att man ska kunna klara jour dygnet runt och utnyttja fordonen fullt ut. Detta innebär: 500 individuella tillträdesbehörigheter måste delas ut, och då har vi inte räknat med specialfunktioner såsom skiftledare, insatsledare, organisationsledare och städpersonal.

Bakom samtliga tillträdesbehörigheter står höga säkerhetskrav eftersom hjälporganisationer förfogar över utrustning som är mycket kostnadsintensiv. Därtill kommer känsliga patientuppgifter som faller under dataskyddsförordningen. Det gäller att på ett säkert sätt skydda fordonen samt deras inredning, specialutrustning och patientnoteringar mot obehörig åtkomst. Här erbjuder ett digitalt låssystem en stor fördel. Det är inte bara möjligt att agera snabbt vid ”nyckelförlust” genom att man enkelt kan ta bort den individuella behörigheten från låsschemat utan man kan dessutom logga alla enskilda tillträden. Därmed kan man alltid följa upp vem som har aktiverat ett specifikt lås.

 

Man kan enkelt föreställa sig hur ett nyckelskåp hos en större hjälporganisation kan se ut och vilket oerhört arbete som krävs för att administrera ett mekaniskt låssystem av den här dimensionen. När en nyckel kommer bort, vilket dessvärre hör till vardagen, minskar säkerheten på alla platser i låssystemet där nyckeln i fråga går att använda. Ju fler lås som nyckeln kan användas till desto mer arbete krävs för att återställa samma säkerhet som tidigare. När det gäller mekaniska låssystem måste man i värsta fall byta ut samtliga mekaniska låscylindrar.

Med ett digitalt låssystem blir detta aldrig aktuellt. Man kan utan ansträngning reagera snabbt på nyckelförluster. Genom att ändra låsschemat i datorn kan den som ansvarar för låssystemet snabbt återställa säkerheten igen. Enkelt och smidigt. Det är även möjligt att spärra en användare i systemet och avaktivera motsvarande transponder eller SmartCard samt ge behörighet till en ny användare.

En ytterligare fördel är att en transponder eller ett SmartCard inte kan kopieras, till skillnad från en vanlig nyckel.

 

 

Det digitala låssystemet 3060 från SimonsVoss erbjuder därför idealiska förutsättningar för hjälporganisationer, brandkår och polis. Mervärdet ligger i den väsentligt förenklade administrationen, i själva användningen och inte minst i driftkostnaderna.

 

Snälla ring mig: