Mann und Frau sitzen in Besprechungsraum

Bästa säkerheten för försäkringar. 

Vid ett försäkringsbolag ställs speciellt höga krav på tillträdeskontrollen – här finns mängder av känsliga uppgifter som endast ska vara tillgängliga för verksamhetsstället i fråga. Dessutom besöks lokalerna av allmänheten, och den trafik måste styras så att säkerheten alltid beaktas.

Likaså måste man beakta de olika avdelningarna i ett försäkringsbolag. Utöver handläggning av försäkringsärenden finns det till exempel en bokföringsavdelning, en juridisk avdelning och en personalavdelning. Även här måste tillträdesbehörigheterna tilldelas så att var och en har rätt behörigheter med avseende på sitt uppgiftsområde.

Helhetslösningen: System 3060 

Kraven:

 • Skilja kund- från medarbetarområden
 • Tilldelning av individuella tillträdesbehörigheter
 • Ansluta individuella kontor

I försäkringsbolag pågår mycket verksamhet och därmed är tillträdeskontrollen en komplex uppgift. Vid sidan av kunder och medarbetare finns här även extern servicepersonal, till exempel städpersonal.

Likaså måste man se till att inte enbart dörrarna säkras, utan att man även styr andra behörigheter. Det kan till exempel handla om bommen till företagets parkeringsplats eller skåp med känsliga underlag som kräver särskilt bra skydd.

Lösning:

System 3060 är en lämplig lösning för alla krav som ett försäkringsbolag ställer på ett modernt låssystem.

 • Facility Manager skapar en ersättningstransponder
 • Medarbetaren hämtar den
 • Den förlorade transpondern spärras automatiskt när ersättningstranspondern används i låssystemet för första gången

Säkerhet i försäkringsbolag

 

Ingen oro för borttappade nycklar

 

 • Facility Manager skapar en ersättningstransponder
 • Medarbetaren hämtar den
 • Den förlorade transpondern spärras automatiskt när ersättningstranspondern används i låssystemet för första gången

Bommar

 

 • Enkel tilldelning av tillträdesbehörigheter för infarter, parkeringsplatser och parkeringsgarage med ett musklick
 • Bomöppning: Infart för anställda, externa arbetskraft och gäster
 • Kombination med befintligt biljettsystem möjlig

Huvud- och sidoingångar

 

 • Programmerbart system via nätverket eller online från valfri plats i världen 
 • Automatisk öppning av huvudentréer för alla
 • Individuella tillträdesbehörigheter tack vare behörigt identifikationsmedium, även utanför öppettider

Skydd mot stöld

 

 • Känsliga områden alltid säkert låsta
 • Aldrig mer höga kostnader och säkerhetsproblem vid förlust eller stöld av en nyckel
 • Förlorade identifikationsmedier kan spärras och omprogrammeras på några få sekunder

Dörr med DoorMonitoring

 

 • Trådlös onlinedörrövervakning för känsliga utrymmen
 • Registrerar, loggar och meddelar all dörrstatus med hjälp av sensorer – dörrar som är öppna, stängda, låsta, öppna för länge
 • Larmar säkerhetspersonal vid kritiska händelser

Säkerhetsskåp

 

 • Skyddar känsliga uppgifter
 • Digitala lås för montering i svängdörrar, kontorsskåp och lådor 
 • Alla låsaktiveringar loggas

 

Facility Management​​​​​​

 

 • Central installation och hantering av samtliga System 3060-komponenter med Locking System Management-programmet
 • Fungerar även i flera byggnader och på flera platser
 • Facility Management-stöd tack vare omfattande rapportfunktioner och tidsstyrda behörigheter

Hissar

 

 • Individuella tillträdesbehörigheter för enskilda våningsplan och avdelningar
 • Fastställande av vem som får åka till olika våningsplan

Hall med skyddsfunktion​​​​​​

 

 • Central aktivering av skyddsfunktioner (nödaktivering, skottlarmsfunktion)
 • Upplåsning av dörrar vid brandlarm/nödsamtal
 • Avaktivering av samtliga lås

Nätverksanslutning: Online eller virtuellt

 

 • Onlineanslutning:
  Ändring av tillträdesbehörigheter och utförande av funktioner i realtid från valfri plats i världen.
 • Virtuellt nätverk:
  Programmering och ändring av tillträdesbehörigheter via gateways till identifikationsmedierna på plats

Checklista


VVår checklista visar hur digital låsteknik kan användas inom försäkringsbolag.
 

Vilka områden ska skyddas?
Vilka personer behöver tillträde? 
Hur kan hanteringen underlättas?
Vilka krav ställs på programvaran? 
Hur ska personer identifiera sig? 
Vilka typer av infarter finns och vilka funktioner har de?  

Hämta vårt kostnadsfria white paper om digital tillträdeskontroll i försäkringsbolag.

Läs mer om vilka åtgärder du måste vidta för att övergång till digital tillträdeskontroll ska lyckas, vad digital tillträdeskontroll innebär och vilka hjälpmedel som står till buds vid införandet.

Vi önskar dig stort lycka till med projektet!

Fälten markerade med (*) är obligatoriska.