Mann und Frau sitzen in Besprechungsraum

Højste sikkerhed for forsikringer. 

Når man arbejder med forsikring, råder man over en lang række af følsomme data, som man kun skal kunne tilgå på den pågældende arbejdsplads. Derfor er det helt essentielt, at der er styr på adgangskontrollen, så ubudne gæster ikke har mulighed for at komme ind. Desuden vil der ofte være et væld af forskellige afdelinger i forsikringsvirksomheder. Det vil af den grund være oplagt at tildele forskellige afdelinger personlige adgangsrettigheder, således at de respektive afdelinger kun har adgang til deres eget arbejdsområde.

Kompletløsning: System 3060 

Kravene:

 • Adskillelse af kunde- og medarbejderområder
 • Tildeling af individuelle adgangsrettigheder
 • Sammenkobling af enkelte kontorer

I forsikringsvirksomheder er der meget trafik. Styringen af adgangskontrollen er dermed en kompleks opgave. Foruden kunder og medarbejdere er der også eksternt servicepersonale som f.eks. rengøringsfolk.

Derudover skal der tages hensyn til, at ikke kun døre sikres, men at også andre rettigheder kan styres. Det kan f.eks. være bommen til virksomhedens parkeringsplads, men også skabe med følsomme dokumenter skal helst være godt beskyttet.

Løsningen:

System 3060 er den passende løsning til alle krav, som forsikringsvirksomheder stiller til et moderne låseanlæg.

 • Adgangskontrol og samtidig automatiseret dokumentation
 • Kvalitetssikring takket være automatisk protokollering og automatiske processer
 • Aktiv sikkerhed takket være visning af følsomme områder (f.eks. arkiver, serverrum)
 • Passiv sikkerhed takket være afskrækkelse over for tyveri og misbrug
 • Lave omkostninger takket være bæredygtighed, lang levetid, minimalt strømforbrug, kompatibilitet opad og nedad, tilslutning til tredjepartssystemer, ...

Sikkerhed i forsikringsvirksomheder

 

Aldrig mere bange for nøgletab

 

 • Facility Manager opretter en reservetransponder
 • Medarbejderen afhenter denne
 • Den mistede transponder spærres automatisk, når reservetransponderen anvendes første gang i låsesystemet

Bomme

 

 • Nem tildeling af adgangsrettigheder til indkørsel, parkeringsplads og parkeringskælder med et tryk med musen
 • Åbning af bomme: Adgang for medarbejdere, ekstern arbejdskraft og gæster
 • Kombination med eksisterende billetsystemer mulig

Hoved- og sideindgange

 

 • Programmerbart system via netværket eller online hvor som helst i verden
 • Automatisk åbning af hovedindgange for alle personer
 • Individuelle adgangsrettigheder takket være berettiget identifikationsmedium, også uden for åbningstiderne

Beskyttelse imod tyveri

 

 • Følsomme områder altid låst sikkert
 • Aldrig mere høje udgifter og sikkerhedsproblemer, hvis en nøgle mistes eller stjæles
 • Mistede identifikationsmedier kan spærres og programmeres på ny inden for få sekunder

Dør med DoorMonitoring

 

 • Online-dørovervågning uden kabler til følsomme rum
 • Registrerer, protokollerer og melder samtlige dørtilstande sensorstyret: Hvad enten det er åben, lukket, låst, åben for længe
 • Alarmerer sikkerhedspersonale ved kritiske hændelser

Sikkerhedsskabe​​​​​​

 

 • Beskyttelse af følsomme data
 • Digitale låse til montering i drejedøre, kontorskabe, skuffer 
 • Alle låseprocesser protokolleres

FacilityManagement​​​​​​


 

 • Central indretning og styring af samtlige System 3060-komponenter med LSM-softwaren
 • Også ved flere bygninger og steder
 • Understøttelse af Facility Management takket være omfattende rapportering og tidsstyret adgang

Elevatorer

 

 • Individuelle adgangsrettigheder til enkelte etager og afdelinger
 • Fastlæggelse af, hvem der må køre til hvilken etage

Gang med beskyttelsesfunktion

 

 • Central aktivering af beskyttelsesfunktioner (f.eks. nødfrigivelse, amokfunktion)
 • Frikobling af døre ved brandalarm/nødopkald
 • Deaktivering af samtlige låsesystemer

Sammenkobling: Online eller virtuel

 

 • Online-sammenkobling:
  Ændring af adgangsrettigheder og udførelse af funktioner i realtid hvor som helst i verden
 • Virtuelt netværk:
  Programmering og ændring af adgangsrettigheder via gateways til identifikationsmedierne på stedet

Tjekliste


Vores tjekliste viser dig mulighederne for at anvende digital låseteknik i forsikringsvirksomheder.

Hvilke områder skal sikres?
Hvilke personer kræver adgang?
Hvordan kan management understøttes? 
Hvilke krav skal softwaren opfylde?
Hvordan skal personer identificere sig?
Hvilke funktioner og former for indkørsler findes der?  

Download vores gratis Whitepaper om digital adgangskontrol i forsikringsvirksomheder.

Læs, hvad der kræves for at kunne muliggøre digital adgangskontrol, læs, hvad digital adgangskontrol er, og hvilke hjælpemidler du kan benytte dig af ved konverteringen.

God fornøjelse med dit projekt!

Felterne mærket med (*) skal udfyldes.