Faresituationer i den offentlige sektor.
Sikkerhed og arbejdspladser med borgerkontakt.

I det offentlige vil der af og til opstå konflikter mellem borgere og ansatte. Med et digitalt låse- og adgangskontrolsystem med beskyttelsesfunktion, får du mulighed for selektivt at udvælge, hvem der har adgangsrettigheder. På den måde kan du skabe tryghed for både borgere og ansatte.

Adgangsstyring tæt på borgerne!

Offentlige bygninger er som offentligt tilgængelige og oplever livlig trafik. Samtidig skal medarbejderne også have mulighed for uforstyrrede og beskyttede arbejdspladser. Derfor er det vigtigt med en sikker adskillelse mellem disse to områder.

Andre, hyppige krav:

  • Netværkskobling af flere bygninger, da embedsmænd ofte arbejder på forskellige adresse
  • Integrering af tidsregistrerings-systemer i låseanlæggene
  • En parkeringspladsstyring for besøgende og ansatte ved offentlige kontorer med intensiv trafik
  • En regulering af adgangen for rengøringspersonalet

Det fleksible låseanlæg fra SimonsVoss opfylder alle disse krav.

For eksempel forsynes hovedindgangen med en elektrisk døråbner, som kan åbnes i besøgstiden - på alle andre tider kan døren kun åbnes med transponder. Tidsregistreringsterminaler bliver integreret i systemet via SmartRelais og betjenes af transpondere. For rengøringspersonalet gives kun adgang på fastlagte tider med specielt programmerede transpondere. Parkeringspladser for besøgende og beskyttede parkeringspladser for ansatte kan tildeles adskilt. Systemet administreres centralt gennem netværkskobling med WaveNet. Ved store offentlig anlæg er det desuden muligt at forvalte det via Locking-System-Management-Software.

Digitalt låse- og adgangskontrolsystem 3060 -
fordelene i et enkelt blik.