großer wohnkomplex

Digitale låseanlæg til boligkomplekser 

I store boligkomplekser med mange mennesker, der bor til leje eller i ejerlejligheder, er det først og fremmest vigtigt, at alle kan komme ind i bygningen uden problemer. Derudover vil der som ofte være fælles arealer, såsom vaskekældre, træningsfaciliteter eller parkeringsgarager, som alle beboere skal have adgang til. Desuden vil der fra tid til anden være behov for at give semipermanent adgang til andre end beboerne, hvis der eksempelvis er problemer med elevatoren eller fyret. Her er det vigtigt at sikre, at adgangsrettighederne kun gælder i en kort periode. Der er således meget at holde styr på som ejendomsadministration. Et digitalt låseanlæg vil i den grad kunne give mere overblik og skabe mere tryghed for beboerne.

Kompletløsning: System 3060 

Kravene:

 • Dynamiske situationer, der hurtigt skal kunne overskues
 • Fleksibel reaktion på forskellige krav
 • Forskellige områder med forskellige og skiftende adgangsrettigheder

Foruden kravene til et boligkompleks varetager ejendomsadministrationen ofte mere end bare en bygning. Også her er System 3060 et godt valg, for adgangsrettighederne kan også fordeles over flere bygninger og alligevel styres centralt fra en computer.

Derudover begrænser adgangsrettighederne sig ikke kun til døre. Rettigheder kan også tildeles andre steder – eksempelvis, når et boligkompleks også har en parkeringskælder, hvor en bom skal passeres.

Løsningen:

System 3060 lever op til alle krav, som ejendomsadministrationer stiller til et moderne låseanlæg:

 • Hurtig spærring af mistede låsemedier
 • Kvalitetssikring takket være automatisk protokollering og automatiske processer
 • Aktiv sikkerhed takket være visning af særdeles følsomme områder (f.eks. fyrrum, elevatormaskinrum)
 • Passiv sikkerhed takket være afskrækkelse over for tyveri og misbrug
 • Lave omkostninger takket være bæredygtighed, lang levetid, minimalt strømforbrug, kompatibilitet opad og nedad, mulig tilslutning til tredjepartssystemer, ...

Sikkerhed i ejendomsadministrationen
 

Aldrig mere bange for nøgletab

 

 • Facility Manager opretter en reservetransponder
 • Brugeren afhenter denne
 • Den mistede transponder spærres automatisk, når reservetransponderen anvendes første gang i låsesystemet

Bomme/parkeringskældre

 

 • Tildeling af tilkørselsret til parkeringsplads og parkeringskælder nemt med et tryk med musen
 • Sikret uden "lås" takket være SmartRelais
 • Disse kan f.eks. koble skabe, rulleporte, elevatorer eller lys.

Beskyttelse imod tyveri

 

 • Følsomme områder altid låst sikkert
 • Aldrig mere høje udgifter og sikkerhedsproblemer, hvis en nøgle mistes eller stjæles
 • Mistede identifikationsmedier kan spærres og programmeres på ny inden for få sekunder

Beskyttelse af lokaler med særlig brandfare

 

 • Bedre beskyttelse f.eks. til fyrrum, fyringsolie-/pillelager, elevatormaskinrum
 • Grænseflade til brandalarm er mulig

Vedligeholdelse/reparation

 

 • Tildeling af tidsafhængig adgang for håndværkere
 • Kun en transponder i stedet for mange nøgler

Hoved- og sideindgange

 

 • Programmerbart system via netværket eller online hvor som helst i verden
 • Individuelle adgangsrettigheder takket være berettiget identifikationsmedium, også for eksterne serviceudbydere som rengøringshjælp

Gang med beskyttelsesfunktion

 

 • Central aktivering af beskyttelsesfunktioner (f.eks. nødfrigivelse, amokfunktion)
 • Frikobling af døre ved brandalarm/nødopkald
 • Deaktivering af samtlige låsesystemer

Sikkerhedsskabe

 

 • Beskyttelse af materialer og følsomme data
 • Digitale stanglåse og møbellåse til montering i drejedøre, kontorskabe, skuffer 
 • Alle låseprocesser protokolleres

Dør med DoorMonitoring

 

 • Online-dørovervågning uden kabler til følsomme rum
 • Registrerer, protokollerer og melder samtlige dørtilstande sensorstyret efter ønske: Hvad enten det er åben, lukket, låst, åben for længe
 • Alarmerer sikkerhedspersonale ved kritiske hændelser

Facility Management​​​​​​

 

 • Central indretning og styring af samtlige System 3060-komponenter med LSM-softwaren
 • Også ved flere bygninger og steder
 • Understøttelse af Facility Management takket være omfattende rapportering og tidsstyret adgang

Tjekliste


Vores tjekliste viser dig mulighederne for at anvende digital låseteknik i ejendomsadministrationer.

Hvilke områder skal sikres? 
Hvilke personer kræver adgang?
Hvordan kan management understøttes? 
Hvilke krav skal softwaren opfylde?
Hvordan skal personer identificere sig?
Hvilke funktioner og former for indkørsler findes der?

Download vores gratis Whitepaper om digital adgangskontrol i ejendomsadministrationer.

Læs, hvad der kræves for at kunne muliggøre digital adgangskontrol, læs, hvad digital adgangskontrol er, og hvilke hjælpemidler du kan benytte dig af ved konverteringen.

God fornøjelse med dit projekt!

Felterne mærket med (*) skal udfyldes.