Hohe Bankgebäude von unten

Intelligente løsninger til finansområdet 

Sikkerhed er vigtigt på finansområdet. Specielt i banker, hvor der er mange besøgende i dagtimerne, er det afgørende med høje sikkerhedskrav – både hvad angår låsesystemer og adgangskontrol. Sikkerheden er først og fremmest vigtig, fordi man i banker råder over mange følsomme kundeoplysninger. Derudover kan der i banker være forskellige grupper af personer, der har brug for adgang på individuelle tidspunkter. For at skabe den bedste sikkerhed i banker, kræver det en digital systemløsning, der både er enkel at betjene og lynende intelligent. Specielt i store virksomheder, hvor der som oftest er mange filialer, er et godt sikkerhedssystem helt uundværligt.


Kompletløsning: System 3060
 

finanzwesen-bank-gebaeude

Kravene:

 • Adskillelse af kunde- og medarbejderområder
 • Sammenkobling af enkelte kontorer
 • Adgangsrettighed til bestemte lokaler kun for autoriserede medarbejdere

Disse krav og aktiviteten i lokaliteterne viser, at der er meget at styre. Foruden kunder og medarbejdere omfatter dette også eksternt servicepersonale såsom rengøringshjælp.

Et andet aspekt, der skal tages højde for, er: Ikke kun sikring af døre er vigtig, også andre rettigheder skal styres – hvad enten det er indkørselsbomme eller skabe med følsomme data.

Løsningen:

System 3060 er den passende løsning til alle krav, som banker og kreditinstitutter stiller til et moderne låseanlæg.

 • Adgangskontrol og samtidig automatiseret dokumentation
 • Kvalitetssikring takket være automatisk protokollering og automatiske processer
 • Aktiv sikkerhed takket være visning af følsomme områder (f.eks. kundebokse, lokaler med pengeskabe)
 • Passiv sikkerhed takket være afskrækkelse over for tyveri og misbrug
 • Lave omkostninger takket være bæredygtighed, lang levetid, minimalt strømforbrug, kompatibilitet opad og nedad, tilslutning til tredjepartssystemer, ...
finanzwesen-bank-beratung

Sikkerhed i kreditinstitutter
 

Aldrig mere bange for nøgletab

 

 • Facility Manager opretter en reservetransponder
 • Medarbejderen afhenter denne
 • Den mistede transponder spærres automatisk, når reservetransponderen anvendes første gang i låsesystemet

Bomme
 
 

 • Nem tildeling af adgangsrettigheder til indkørsel, parkeringsplads og parkeringskælder med et tryk med musen
 • Åbning af bomme: Adgang for medarbejdere, ekstern arbejdskraft og gæster
 • Kombination med eksisterende billetsystemer mulig

Hoved- og sideindgange

 

 • Programmerbart system via netværket eller online hvor som helst i verden
 • Automatisk åbning af hovedindgange for alle personer
 • Individuelle adgangsrettigheder takket være berettiget identifikationsmedium, også uden for åbningstiderne

Beskyttelse imod tyveri

 

 • Følsomme områder altid låst sikkert
 • Aldrig mere høje udgifter og sikkerhedsproblemer, hvis en nøgle mistes eller stjæles
 • Mistede identifikationsmedier kan spærres og programmeres på ny inden for få sekunder

Dør med DoorMonitoring
 

 

 • Online-dørovervågning uden kabler til følsomme rum
 • Registrerer, protokollerer og melder samtlige dørtilstande sensorstyret: Hvad enten det er åben, lukket, låst, åben for længe
 • Alarmerer sikkerhedspersonale ved kritiske hændelser

Sikkerhedsskabe

 

 •  Beskyttelse af følsomme data
 • Digitale låse til montering i drejedøre, kontorskabe, skuffer 
 • Alle låseprocesser protokolleres

Facility Management​​​​​​

 

 • Central indretning og styring af samtlige System 3060-komponenter med LSM-softwaren
 • Også ved flere bygninger og steder
 • Understøttelse af Facility Management takket være omfattende rapportering og tidsstyret adgang

Elevatorer

 

 • Individuelle adgangsrettigheder til enkelte etager og afdelinger
 • Fastlæggelse af, hvem der må køre til hvilken etage

Gang med beskyttelsesfunktion​​​​​​

 

 • Central aktivering af beskyttelsesfunktioner (f.eks. nødfrigivelse, amokfunktion)
 • Frikobling af døre ved brandalarm/nødopkald
 • Deaktivering af samtlige låsesystemer

Sammenkobling: Online eller virtuel

 

 • Online-sammenkobling:
  Ændring af adgangsrettigheder og udførelse af funktioner i realtid hvor som helst i verden
 • Virtuelt netværk:
  Programmering og ændring af adgangsrettigheder via gateways til identifikationsmedierne på stedet

Tjekliste


Vores tjekliste viser dig mulighederne for at anvende digital låseteknik i finansområdet.

Hvilke områder skal sikres?  
Hvilke personer kræver adgang?  
Hvordan kan management understøttes?  
Hvilke krav skal softwaren opfylde?  
Hvordan skal personer identificere sig?  
Hvilke funktioner og former for indkørsler findes der?  

Download vores gratis whitepaper om digital adgangskontrol i banker. Læs, hvad der kræves for at kunne muliggøre digital adgangskontrol, læs, hvad digital adgangskontrol er, og hvilke hjælpemidler du kan benytte dig af ved konverteringen.

God fornøjelse med dit projekt!

Felterne mærket med (*) skal udfyldes.