Hochhäuser von unten

Intelligente løsninger til finansområdet 

Sikkerhed er vigtigt på finansområdet. Specielt i banker, hvor der er mange besøgende i dagtimerne, er det afgørende med høje sikkerhedskrav – både hvad angår låsesystemer og adgangskontrol. Sikkerheden er først og fremmest vigtig, fordi man i banker råder over mange følsomme kundeoplysninger. Derudover kan der i banker være forskellige grupper af personer, der har brug for adgang på individuelle tidspunkter. For at skabe den bedste sikkerhed i banker, kræver det en digital systemløsning, der både er enkel at betjene og lynende intelligent. Specielt i store virksomheder, hvor der som oftest er mange filialer, er et godt sikkerhedssystem helt uundværligt.


Kompletløsning: System 3060
 

finanzwesen-bank-gebaeude

Kravene:

 • Adskillelse af kunde- og medarbejderområder
 • Sammenkobling af enkelte kontorer
 • Adgangsrettighed til bestemte lokaler kun for autoriserede medarbejdere

Disse krav og aktiviteten i lokaliteterne viser, at der er meget at styre. Foruden kunder og medarbejdere omfatter dette også eksternt servicepersonale såsom rengøringshjælp.

Et andet aspekt, der skal tages højde for, er: Ikke kun sikring af døre er vigtig, også andre rettigheder skal styres – hvad enten det er indkørselsbomme eller skabe med følsomme data.

Løsningen:

System 3060 er den passende løsning til alle krav, som banker og kreditinstitutter stiller til et moderne låseanlæg.

 • Adgangskontrol og samtidig automatiseret dokumentation
 • Kvalitetssikring takket være automatisk protokollering og automatiske processer
 • Aktiv sikkerhed takket være visning af følsomme områder (f.eks. kundebokse, lokaler med pengeskabe)
 • Passiv sikkerhed takket være afskrækkelse over for tyveri og misbrug
 • Lave omkostninger takket være bæredygtighed, lang levetid, minimalt strømforbrug, kompatibilitet opad og nedad, tilslutning til tredjepartssystemer, ...
finanzwesen-bank-beratung

Sikkerhed i kreditinstitutter
 

Aldrig mere bange for nøgletab

 

 • Facility Manager opretter en reservetransponder
 • Medarbejderen afhenter denne
 • Den mistede transponder spærres automatisk, når reservetransponderen anvendes første gang i låsesystemet

Bomme
 
 

 • Nem tildeling af adgangsrettigheder til indkørsel, parkeringsplads og parkeringskælder med et tryk med musen
 • Åbning af bomme: Adgang for medarbejdere, ekstern arbejdskraft og gæster
 • Kombination med eksisterende billetsystemer mulig

Hoved- og sideindgange

 

 • Programmerbart system via netværket eller online hvor som helst i verden
 • Automatisk åbning af hovedindgange for alle personer
 • Individuelle adgangsrettigheder takket være berettiget identifikationsmedium, også uden for åbningstiderne

Beskyttelse imod tyveri

 

 • Følsomme områder altid låst sikkert
 • Aldrig mere høje udgifter og sikkerhedsproblemer, hvis en nøgle mistes eller stjæles
 • Mistede identifikationsmedier kan spærres og programmeres på ny inden for få sekunder

Dør med DoorMonitoring
 

 

 • Online-dørovervågning uden kabler til følsomme rum
 • Registrerer, protokollerer og melder samtlige dørtilstande sensorstyret: Hvad enten det er åben, lukket, låst, åben for længe
 • Alarmerer sikkerhedspersonale ved kritiske hændelser

Sikkerhedsskabe

 

 •  Beskyttelse af følsomme data
 • Digitale låse til montering i drejedøre, kontorskabe, skuffer 
 • Alle låseprocesser protokolleres

Facility Management​​​​​​

 

 • Central indretning og styring af samtlige System 3060-komponenter med LSM-softwaren
 • Også ved flere bygninger og steder
 • Understøttelse af Facility Management takket være omfattende rapportering og tidsstyret adgang

Elevatorer

 

 • Individuelle adgangsrettigheder til enkelte etager og afdelinger
 • Fastlæggelse af, hvem der må køre til hvilken etage

Gang med beskyttelsesfunktion​​​​​​

 

 • Central aktivering af beskyttelsesfunktioner (f.eks. nødfrigivelse, amokfunktion)
 • Frikobling af døre ved brandalarm/nødopkald
 • Deaktivering af samtlige låsesystemer

Sammenkobling: Online eller virtuel

 

 • Online-sammenkobling:
  Ændring af adgangsrettigheder og udførelse af funktioner i realtid hvor som helst i verden
 • Virtuelt netværk:
  Programmering og ændring af adgangsrettigheder via gateways til identifikationsmedierne på stedet

Tjekliste


Vores tjekliste viser dig mulighederne for at anvende digital låseteknik i finansområdet.

Hvilke områder skal sikres?  
Hvilke personer kræver adgang?  
Hvordan kan management understøttes?  
Hvilke krav skal softwaren opfylde?  
Hvordan skal personer identificere sig?  
Hvilke funktioner og former for indkørsler findes der?  

Download vores gratis whitepaper om digital adgangskontrol i banker. Læs, hvad der kræves for at kunne muliggøre digital adgangskontrol, læs, hvad digital adgangskontrol er, og hvilke hjælpemidler du kan benytte dig af ved konverteringen.

God fornøjelse med dit projekt!

Felterne mærket med (*) skal udfyldes.

Brochure

Download vores gratis brochure om anvendelse af System 3060 i banker.

 

Sparekassen Ingolstadt: 
Garanteret depotsikkerhed.

få mere at vide

I Sparekassen Ingolstadt går dagligt omkring 200 ansatte og hundreder af kunder ind og ud. Uvedkommende adgang er tabu - det sørger System 3060 for med adgangskontrol.

Fleksibel adgangsløsning.
Med beskyttelse af hovedkontoret og to sidebygninger i centrum har adgangsstyring i Sparekassen Ingolstadt vundet betydeligt i fleksibilitet med System 3060.  Systemets clou: Døre, porte, bomme, kældergarager og elevatorer og møbler lader sig nu åbne med et enkelt medie.
En yderligere fordel er den automatiske ”arv af adgangsrettigheder”: Får en medarbejder for eksempel berettigelse til sin kontordør, kan han automatisk også få berettigelse til alle døre, som han skal passere på vejen derhen. Han får nærmest med et enkelt museklik den komplette vej udefra til det pågældende kontor. Hvad enten det drejer sig om at udstede adgangsrettigheder, spærre eller udvide dem - de ansvarlige kan ganske enkelt reagere fra PC’en.

LBS Baden-Württemberg: 
Et hjem for fremtiden.

få mere at vide

Sparekassen LBS med adresse i Karlsruhe og Stuttgart overlader heller ikke ved sikkerheden noget til tilfældighederne. Med System 3060 fra SimonsVoss sætter de en ny målestok. 

Sikkerhed inden for egne fire vægge.
To bygninger, som man selv bruger, og otte udlejede bygninger med ca. 800 brugere blev forsynet med digitale låsecylindere. Alle yderdøre samt vigtige indendørs områder så som f.eks. arkivlokaler til data og dokumenter, personale- og lagerrum er opgraderet. Det ligger helt klart hvem der må være hvor hvornår. I særligt følsomme områder har generelt kun udvalgte brugere adgang, for eksempel bestyrelsen.
Da tildelingen af adgangsrettigheder hos LBS håndhæves meget hierarkisk og restriktivt, var management-softwaren fra SimonsVoss.virkelig en lettelse for de ansvarlige.  Rettighederne kan nemt ændres fra en PC når som helst. Også en decideret adgangssporing er muligt: Alle adgange bliver registreret og kan når som helst spores.

Sparekassen Gera-Greiz: 
Sikkerhed skal svare sig.

få mere at vide

Sparekassen Gera-Greiz beskæftiger ca. 550 medarbejdere i i alt 45 filialer og andre filialer. Med System 3060 fra SimonsVoss råder man her over et komplet digitalt låsesystem med adgangskontrol.

Også innovation skal lønne sig.
På grund af den stadige vækst steg antallet af mistede nøgler. Håndteringen blev stadig mere kompliceret, sikkerheden led under det. Med det digitale System 3060 kunne vi afhjælpe problemet. Forvaltningen af adgangsrettighederne for alle 45 driftssteder styres centralt online fra hovedkontoret.  Brugerne kan tilknyttes bestemte grupper, og den enkelte kan også tildeles rettigheder som enkeltindivider.   I bestemte lokaler har alle medarbejdere adgang - til følsomme arealer kun ganske få. 
Det er ikke kun klart fastlagt, hvilke lokaler hver enkelt har adgang til, men også hvornår og hvor længe. Rengøringspersonalet for eksempel har kun en berettigelse i et bestemt tidsrum. Med WaveNet radionetværket i System 3060 kan man ikke kun styre alle programmerings- og vedligeholdelsesopgaver, men kan også kontrollere den samlede status quo i det samlede netværk - hvad enten det er luknings- eller dørtilstande, batteriadvarsel eller adgangslister.