Låsesystem til sundhedsvæsenet

I sundhedsvæsenet er trykket konstant stigende, idet antallet af patienter, der har brug for behandling vokser hver dag. Samtidig stilles der hele tiden højere krav til sikkerheden og dokumentationen – både på private klinikker og offentlige sygehuse.

For at skabe tryghed for patienterne og sikre, der ikke kommer ubudne gæster på besøg, er det afgørende, at der integreres et digitalt låseanlæg.

Her på siden kan du læse om, hvorfor System 3060 er den oplagte løsning for optimal sikkerhed i sundhedsvæsenet.

Opfyld sundhedsvæsenets høje krav med et moderne låseanlæg fra SimonsVoss

Foruden de strenge krav til sikkerhed er der også høje besøgstal og mange ansatte med forskellige funktioner.

Derudover er der afdelinger som laboratorier, operationsstuer og forskningslokaler, hvor kun berettigede personer skal kunne komme ind.

Der er således en lang række områder, der skal administreres. Uden en digital løsning vil det være en umulig opgave at sikre både adgangsrettigheder, personale og beskyttelse af patienter. Det er her System 3060 kommer ind i billedet.

System 3060 sørger for:

 • Adgangskontrol og samtidig automatiseret dokumentation
 • adgangskontrol med automatiseret dokumentation
 • bedre hygiejne i form af berøringsfri teknik 
 • kvalitetssikring i kraft af automatiske processer
 • konstant sikkerhed og fuldt overblik over alle afdelinger
 • lave omkostninger idet systemet har lang levetid og minimalt strømforbrug.

Det digitale låsesystem optimerer sikkerheden i sundhedsvæsenet på alle fronter

Med et digital låsesystem øges sikkerheden. Derudover gør det også hverdagen nemmere og optimerer processerne.

Nedenfor kan du få indblik i alle de funktioner System 3060 har, samt hvilke fordele der er forbundet med at integrere systemet i sundhedsvæsenet.

Fælles- og individuelle adgange 

 • Frit programmerbart system online hvor som helst i verden
 • Mulighed for automatisk åbning af hovedindgange alle skal kunne tilgå
 • Integrering af individuelle adgangsrettigheder med identifikationsmedie – også uden for sundhedsvæsenets åbningstider. 

 

Elevatorer 

 • Individuelle adgangsrettigheder til enkelte etager således at kun berettigede personer kan stå af og på bestemte etager
 • Individuelle adgangsrettigheder til åbning af elevatorer 

Ambulancekørsel, bomme og parkeringskælder 

 • Nem tildeling af adgangsrettigheder til ambulancechauffører, der med et enkelt klik kan komme hurtigt ind ad indkørslen
 • Mulighed for at give individuelle adgangsrettigheder til bomme, parkeringskældre og indkørsler
 • Kan kombineres med andre eksisterende adgangssystemer.

Slip for bekymringen om nøgletab 

 • Der oprettes en reservetransponder i Facility Manager til hver enkelt medarbejder
 • Når en transponder mistes, spærres den automatisk, når reservetransponderen tages i brug
 • Reservetransponderen kan afhentes, når systemet integreres, så du hurtigt og nemt kan tilgå den 

Facility Management 

 • Central styring af alle komponenterne i System 3060 med LSM-software
 • Understøttelse af Facility Management i kraft af rapportering og tidsstyret adgangsrettigheder. 

Sikkerhedsskabe

 • Beskyttelse af alle skabe, så kun berettigede personer kan tilgå arkiver, lægemidler med videre
 • Digitale stang- og møbellåse kan monteres i drejedøre, kontorskabe og skuffer
 • Overblik over alle låseprocesser

Forskellige rettigheder til læger, personale og serviceudbydere   

 • Adgang til drifts- og administrationslokaler i et tidsbegrænset periode
 • Individuelle retningslinjer afhængig af arbejdsmæssig funktion – serviceudbydere og rengøringshjælp kan give adgang i et bestemt tidsrum
 • Kun ét identifikationsmedie til hver enkelt medarbejder

Funktion til nødsituationer
 

 • Ved akutte situationer frikobles alle døre
 • Deaktivering af samtlige låsesystemer, så alle kan komme ud, uanset om de har et berettiget identifikationsmiddel eller ej.

Tyveribeskyttelse

 • Administrationslokaler er altid aflåst
 • Ingen høje udgifter og sikkerhedsproblemer, hvis et identifikationsmedie mistes eller stjæles
 • Identifikaitonsmedier kan spærres og programmeres på ny på få sekunder. 

Fuldt overblik over hele systemet 

 • Overvågning over alle døre
 • Registrering af alle døre i sensorsystemet – herunder hvilke døre, der er lukkede og åbne hvor og hvor længe 

Online eller virtuel administration 

 • Ved online administration gives der mulighed for at ændre adgangsrettigheder og tilføje funktioner fra alle steder i verden
 • Ved virtuel administration sker programmering og ændring af adgangsrettigheder på stedet. 

Tjekliste 


Vores tjekliste viser dig mulighederne for at anvende digital låseteknik i sundhedsvæsenet.

Hvilke områder skal sikres? 
Hvilke personer kræver adgang? 
Hvordan kan management understøttes? 
Hvilke krav skal softwaren opfylde? 
Hvordan skal personer identificere sig? 
Hvilke funktioner og former for indkørsler findes der? 

Brochure 

Download vores gratis brochure om anvendelse af System 3060 i sundhedsvæsenet.