Fordele for hjælpeorganisationer, brandvæsen og politi ved anvendelse af digital låseteknik

Låseanlæg til hjælpeorganisationer som eksempelvis Falck, brandvæsen, men også politi har meget ens krav, da organisationsformerne ligner hinanden.

Især større hjælpeorganisationer i byområder har ofte problemer med komplekse, mekaniske låseanlæg, da nøgletab hører til hverdagen. Her skal der altid handles meget hurtigt, da sikkerhedskravene til hvert låsesystem inden for disse områder er høje.

 

Som regel har disse hjælpeorganisationer godt nok et hoved- eller kontrolsted med det samlede overblik, men de enkelte enheder er fordelt decentralt. Årsagen hertil er, at man helst vil ankomme på indsatsstedet med en meget lille tidsforsinkelse.

Ved alle disse hjælpeorganisationer gælder det om at beskytte værdifuldt udstyr og følsomme data imod tredjeparters adgang. Samtidigt skal det være muligt for medarbejderne individuelt og sikkert at få adgang i fuldt omfang. Her er det af afgørende betydning at bruge en teknik, som brugerne kan betjene intuitivt i en ofte meget stresset indsatssituation. Det drejer sig her altid om hurtighed og sikkerhed, for redningsudstyr skal være tilgængeligt og kunne betjenes uden problemer. Uden nogen form for tidsforsinkelse.

 

 

 

Ikke kun medarbejderfluktuationen, men især også personalets fleksible indsats på forskellige decentrale steder stiller høje krav til administrationen af et sådant låseanlæg. I større byer i udlandet er 50 ambulancer i en hjælpeorganisation ikke nogen sjældenhed. Normalt arbejdes i treholdsskift døgnet rundt alle ugens dage. Køretøjerne er fordelt på flere redningsvagter forskellige steder i byområdet. Her arbejder fastansatte, deltidsansatte og frivillige hjælpere på vidt forskellige tidspunkter i beredskabstjenesten. Meget ofte også roterende imellem vagter. Erfaring viser, at hver ambulance for at kunne opfylde en 24-timers-vagt kræver mere end 10 medarbejdere for at kunne udnytte køretøjet i fuldt omfang. Dvs.: 500 individuelle adgangsrettigheder skal fordeles; her er vagtleder, indsatsleder, organisationsleder og rengøringspersonale osv. ikke omfattet endnu.

Bag samtlige adgangsrettigheder står høje sikkerhedskrav, for hjælpeorganisationerne råder over yderst dyrt udstyr. Dertil kommer følsomme patientdata, der er underlagt databeskyttelse. Køretøjerne, hvis udstyr og specialudstyr som f.eks. babyinkubatorer samt registreringen af patientdata, skal beskyttes sikkert imod tredjeparters adgang. Her er et digitalt låsesystem en stor fordel. For det er ikke kun ved "nøgletab" muligt at handle hurtigt og billigt, ved at individuelle rettigheder bare slettes fra låseplanen, det er også muligt at protokollere hver enkelt adgang. I tvivlstilfælde er det dermed muligt at dokumentere, hvem der har foretaget en åbning/låsning hvornår.

 

Det er ikke svært at forestille sig, hvilket omfang "nøgleskabet" i en større hjælpeorganisation har og hvilket enormt forbrug der står bag at administrere et mekanisk låseanlæg af denne dimension. I tilfælde af nøgletab, der desværre er ret almindeligt, mister låseanlægget sin sikkerhed alle steder, hvor nøglen kan bruges. Afhængigt af, hvor mange låsesystemer nøglen er berettiget til, øges forbruget for at genskabe den oprindelige sikkerhed igen. Ved mekaniske låseanlæg er den eneste løsning at skifte alle berørte mekaniske låsecylindre i tilfælde af tvivl.

Netop dette udelukker et digitalt låsesystem. Der kan reageres på nøgletab uden stort besvær. Den ansvarlige kan gribe ind og hurtigt genskabe sikkerheden ved at ændre låseplanen på en pc. Uden store udgifter til følge. Det er også muligt at spærre en oprettet bruger og deaktivere dennes transponder eller SmartCard i låseanlægget eller at tildele rettigheder til en ny bruger.

En anden fordel er, at en transponder eller et SmartCard i modsætning til en traditionel nøgle ikke kan kopieres.

 

 

Det digitale låsesystem 3060 fra SimonsVoss giver derfor hjælpeorganisationer, brandvæsen og politi ideelle forudsætninger. Merværdien ligger i den væsentligt nemmere administration, håndtering og især også driftsomkostningerne.

 

Vær sød at ringe til mig: