Adgangsløsninger til coworking-områder, servicerede lejligheder m.m.

Som titlen antyder, handler deleøkonomi om at dele ting med andre, hvilket der kan være mange årsager til. En af de årsager, der nævnes meget ofte, er økonomisk effektivitet. Et eksempel på deleøkonomi er coworking-områder, hvor en arbejdsplads i en eksisterende bygning kan lejes i korte perioder, og man behøver således ikke at betale en månedlig husleje uafhængigt af brugen. Airbnb er også et fremtrædende eksempel på deleøkonomi: De, der ikke selv er der, kan fremleje deres egen bolig som feriebolig, så der skabes en fortjeneste, mens de (midlertidige) lejere kan bo billigere end ellers.

Det er dog ikke kun boliger, der kan deles, også andre goder kan deles: der er mulighed for at dele biler og kun betale for dem, når man rent faktisk bruger dem, deling af elektriske apparater (nøgleord "lejeapparater") eller deling af mad, hvor mad gives billigt eller gratis væk for at undgå, at den går til spilde.

Især der, hvor man deler lokaler, ved "co-living", er der store udfordringer, når det gælder adgangskontrol. Hvor mange mennesker kommer og går, skal det kunne administreres pålideligt, hvem der har adgang og hvornår, samt hvem der ikke (længere) har adgang. Hvis mekaniske nøgler forsvinder ved f.eks. coworking eller (midlertidigt udlejede) ferieboliger, kan det hurtigt blive et problem.

 

Vidste du det? Hvert år mistes der ca. 800.000 nøgler. 

Spar dig selv for besværet.


Sådan administrerer du adgangskontrollen
 


Krav:

  • Hyppigt skiftende adgangstilladelser
  • Individualiseret tildeling og forskellige brugsperioder
  • Øget risiko for tab af nøgle

Et centralt træk ved deleøkonomi er en høj grad af fleksibilitet, hvilket også medfører krav til et adgangskontrolsystem. Selve adgangskontrollen skal være lige så fleksibel som brugerne af coworking- og co-living-områderne, og det skal være muligt nemt og bekvemt at udstede nye tilladelser med kort varsel til enhver tid.

Det fleksible brugsmønster øger også risikoen for, at nogen mister en nøgle (eller blot glemmer at aflevere den). I dette tilfælde er det vigtigt, at systemet fortsætter med at køre, da udskiftning af et låsesystem er omkostningskrævende og desuden vanskeligt eller umuligt, mens det er i drift.

 

Løsning:

Du er på den sikre side med produkter fra SimonsVoss:

  • Adgangskontrol med fleksible tilpasningsmuligheder
  • Mulighed for midlertidig adgangstilladelse
  • Kortvarig adgang også uden identifikationsmedie (med MobileKey)
  • Høj kvalitetsstandard takket være automatiserede processer
  • Bedre beskyttelse af følsomme områder (f.eks. serverrum)
  • Besparelser i driftsomkostningerne takket være bæredygtighed, lavt strømforbrug med mere.

 

 

Er du interesseret i at anvende vores produkter?

Digitale låseløsninger til coworking-spaces m.m. 

Et overblik over dine fordele: 

Ingen faste tidspunkter 

Adgangsvinduer, der kan tilpasses, giver ubegrænset åbningstid

Mange udskiftninger? Intet problem

Ubegrænset fleksibilitet, selv ved hyppige ændringer af adgangstilladelser

Lav organisatorisk indsats

Hurtig og nem udstedelse (og inddragelse) af digitale identifikationsmedier

Enkel nøglehåndtering

Tildeling af adgangstilladelser sker med blot få klik

Lav risiko

Ingen sikkerhedsbrist i tilfælde af mistede nøgler samt sporbar dokumentation

Omkostnings- og tidsbesparelser

Ingen tidskrævende oprettelse af nøglekopier, derimod hurtig implementering

Hurtig installation

Kabelfri og uden boring

Høj driftskomfort

Individuelt tilpasset til dig gennem forskellige softwareversioner, inkl. opgraderingsmulighed

Hvordan kan et digitalt låsesystem også hjælpe din deleøkonomivirksomhed?
Vi rådgiver dig gerne!   

Voksende udfordringer i deleøkonomien

Som du har læst, giver deleøkonomien udfordringer med adgangskontrol, især for de operatører, der står bag, og som er ansvarlige for sikkerheden. I den fleksible verden, vi lever i, kan der hurtigt ske uventede ting, og hvis noget går tabt, er det til stort besvær.

Når det drejer sig om adgangstilladelser, er det særligt irriterende, når der forekommer tab, da en tabt nøgle kan medføre en masse besvær. Hvis f.eks. en operatør af et coworking-område er afhængig af et låsesystem med mekaniske nøgler, er det en vanskelig og ubehagelig situation for alle involverede parter, hvis en nøgle bliver væk. Først og fremmest kan den person, der har mistet nøglen, forvente at skulle betale et stort beløb for skaden. Men også operatører af anlæggene får i dette tilfælde problemer, for selv om der betales for udskiftningen af anlægget, skal den igangværende drift afbrydes, hvilket medfører et betalingstab, da der ikke kan genereres indtægter i dette tidsrum.

 

 

Det samme gælder for co-living. Det være sig på platforme som Airbnb eller inden for såkaldte "servicerede lejligheder", hvor folk bor i - for det meste møblerede - lejligheder i en begrænset periode, hvis de f.eks. skal arbejde væk fra hjemmet i en kortere periode. Også her er tabet af en mekanisk nøgle til stor gene og forbundet med høje omkostninger, og desuden kan man ikke være sikker på, om nøglen er havnet i forkerte hænder, og at en anden person kan få uautoriseret adgang. Netop her er brugen af digitale låsemedier mere sikker, hvad enten det er gennem låsemedier som transpondere, som med System 3060, eller endda midlertidigt på smartphonen, som med MobileKey. På denne måde kan nogen også få adgang med kort varsel, f.eks. hvis en rengøringsassistent skal have adgang til en lejlighed i et kort tidsrum.

Uautoriseret adgang til lokaler kan også påvirke et andet område af deleøkonomien: Ikke alene kan nøglerne til en delebil ligge i boligen, men også genstande som lejeapparater kan blive udsat for tyveri. Begrebet lejeapparater har faktisk eksisteret længere end begrebet "deleøkonomi": Selv før i tiden blev f.eks. en boremaskine ofte delt rundt i nabolaget, da mange havde for sjældent brug for en til at ville købe en selv.

 

 

Denne måde med at deles om den førnævnte boremaskine (hvilket stadig praktiseres i dag) er længe blevet anvendt i forbindelse med andre apparater. Takket være de digitale muligheder er dette meget lettere i dag, så det er ikke kun naboen, du kender, der låner dig en enhed, men der findes sågar hele webshops, hvor man ikke køber ting, men låner dem ud mod betaling. Det er således en fordel for lejeren, fordi han kun betaler for den faktiske brug af apparatet, og butikken kan opnå en højere fortjeneste ved hyppig udlejning end ved at sælge et produkt én gang. For at sikre, at et sådant lejeapparat også er godt beskyttet, bør adgangen til dem være forbeholdt dem, der udlejer dem, og dem, der midlertidigt har dem i deres besiddelse.

Vores forslag: Aflever dine nøgler!
 

Hvis du nu er nysgerrig på, hvordan SimonsVoss kan hjælpe dig med dine individuelle sikkerhedsbehov, er du velkommen til at kontakte os. Uanset om det er et mindre anlæg, hvor MobileKey kan hjælpe med adgangskontrol via smartphone, eller et større anlæg, hvor System 3060 kan hjælpe, har vi den rigtige løsning til dig!

Er du i første omgang på udkig efter en mindre løsning: Intet problem! Du behøver ikke at udskifte alle låsecylindre på en gang, men kan også starte med de vigtigste døre først og derefter gradvist udvide systemet. Vi forklarer dig gerne alt dette under en personlig samtale!