Adgangskontrol

Hvad er en adgangskontrol?

En adgangskontrol gør det muligt for berettigede personer at få adgang til bygninger eller områder. Samtidigt forhindrer den, at uberettigede personer får adgang til bestemte områder.

"Hvem er adgangsberettiget hvor og hvornår?" Dette sikkerhedsprincip gælder for personer, materielle genstande eller data. Adgangskontrollen definerer tydeligt rettighederne for persongrupper, der kan defineres individuelt. Dette gælder både for lokale og tidsmæssige begrænsninger.

 

Mulige installationer af adgangskontroller

Adgangskontrol

Hvorfor anvendes adgangskontroller?

Sikkerheden står altid i forgrunden. Beskyttelsen af mennesker, værdigenstande og bygninger kan øges enormt med en adgangskontrol. Det kan eksempelvis være skoler eller universiteter, hvor kun berettigede personer kan få adgang. Men også kontorbygninger sikres med adgangskontroller for at sikre følsomme data og værdigenstande.

 

Hvordan fungerer en adgangskontrol?

Tidligere blev sikkerhedspersonale ofte anvendt som menneskelig adgangskontrol. Personalet var ansvarligt for at kontrollere adgangen manuelt og godkende eller afvise adgangen. Kontrol af bygningens sikkerhed ved hjælp af rundture i bygningen var også en del af den manuelle adgangskontrols opgaver.

I dag vinder digitale, elektroniske adgangskontroller stadig mere indpas. "Stop, du kommer ikke ind her!" - Omtrent sådan arbejder en elektronisk adgangskontrol fuldautomatiseret. Den er dørvagten, der garanterer sikkerhed og komfort ved at give legitime personer adgang og afvise uønskede gæster. Den digitale dørvagt skal vide, hvem der skal have adgang HVORNÅR og HVOR. Her garanterer adgangskontrolsystemet en optimal balance for en høj grad af sikkerhed, komfortabel adgang og enkel styring. Hele systemet kan konfigureres individuelt og kan tilpasses de pågældende lokale forhold.

 

Bestanddele ved en adgangskontrol

En adgangskontrol består af mindst tre elementære bestanddele:

Zutrittskontrolle

ass

1. Det digitale låsesystem:

Det kender alle adgangsberettigede personer. Her udføres samtlige overvågnings- og kontrolfunktioner for den pågældende dør.

2. Identifikationsmedium:

Adgangskortet til det pågældende område. Transponder eller SmartCard? Mediets form kan vælges vilkårligt!

3. Den central systemstyring:

Her styres adgangsrettighederne centralt, og det digitale låsesystem og identifikationsmediet overføres.

 

Adgangskontrollen kan udvides vilkårligt efter behov med vidt forskellige systemer. Uanset om der er tale om intelligent sammenkoblede styreenheder eller software-add-ons, fantasien sætter stort set ingen grænser

 

Vigtige spørgsmål ved anvendelse af adgangskontrolsystemer

Ved anvendelse af adgangskontroller drejer det sig især om at afklare følgende spørgsmål:

 • Sker adgangen mekanisk eller digitalt?
 • Hvad skal helt præcist sikres?

 • Er kun en eller flere adgange berørt?

 • Hvordan kan adgangen overvåges og kontrolleres?

 • Hvordan kan adgange styres dynamisk og nemt?

Adgangskontrolsystemers anvendelsesområder

Uanset om der er tale om universiteter, virksomhedsområder, varelagre eller kontorlokaler - der er personer, værdigenstande eller følsomme data alle steder. Disse skal beskyttes imod skader, tyveri eller spionage. Hvor det tidligere som før beskrevet var en portvagt med nøglebundt, der åbnede porten, sker det i dag fuldt automatiseret via en moderne adgangskontrol. Et eksempel er banker, sygehuse eller computercentre i lufthavne med særdeles følsomme områder, der skal beskyttes imod uautoriseret adgang. Men også i hoteller skal gæsten kun have adgang til sit eget reserverede værelse, men skal samtidigt have adgang til wellnessområdet. Supermarkedet skal før åbning være tilgængeligt for medarbejdere og leverandører, men kunder skal først kunne komme ind kl. 08:00. Produktionsmedarbejdere skal have adgang til virksomheden ved holdskift, men må ikke kunne færdes i særdeles følsomme eller farlige områder. Alt dette regulerer en adgangskontrol, altid tro mod princippet: "Hvem må være hvor hvornår?"

 

Identifikation ved adgangskontrol

Identifikationen ved adgangskontrollen kan ske ved hjælp af forskellige medier. Disse kan være aktive, passive eller biometriske.

Aktive identifikationsmedier er kendetegnet ved deres selvstændige energiforsyning, hvilket garanterer en højere læserækkevidde. Passive medier fungerer uden egen energikilde og anvendes i vidt forskellige systemer. Ved den tredje mulighed, biometrien, anvendes fingeraftryk, scanning af nethinden, aftryk af håndflade eller ansigt til identifikation ved adgangskontrollæseren.

Derudover skelnes imellem identifikation med kontakt og uden berøring.

Ved versionen med kontakt drejer det sig om en ikke længere tidssvarende metode. Alligevel anvendes denne variant stadig gerne, da den er meget billig. Hoteller anvender således f.eks. magnetkort for at betjene deres adgangskontroller. Slitagen er her meget høj.

Alternativet uden berøring arbejder derimod ved hjælp af RFID-teknik. Transponderne eller kortene kan aflæses uden kontakt på op til en meters afstand. Denne teknologi integreres også ofte i smartphones, armbåndsure, mekaniske nøgler eller tøj. Men også ved mærkning af dyr eller som implantat hos mennesker anvendes RFID-teknikken allerede.

 

Adgangskontrol – digitalt låsesystem – transponder
Adgangskontrol – digitalt låsesystem – iPhone

Adgangskontrol ved hjælp af smartphone

Efterhånden er adgangskontrol via smartphone og Bluetooth uden videre mulig. Enten aflæses smartphonens entydige MAC-adresse, eller en speciel software installeres på enheden for at få adgang.

 

Sikkerhed for adgangskontrollens identifikationsmedier

Generelt regnes alle nævnte identifikationsmedier for at være meget sikre. Magnetkort er dog undtagelsen. Som kritikpunkt nævnes ofte et manglende sikkerhedstrin, da kort af denne type relativt nemt kan kopieres.

Fordele ved adgangskontrolsystemer

 • Beskyttelse af personer, værdigenstande og data

 • Organiseret adgang for berettigede personer ved hjælp af adgangsrettigheder, der kan defineres individuelt

 • Enkel ændring af rettigheder

 • Optimal oversigt over alle personers adgangsrettigheder

 • Ukompliceret og især billig håndtering ved tab af identifikationsmedier (udskiftning af cylindre eller hele systemet ikke nødvendigt, men nem spærring af det mistede medium)

 • Alarm ved uberettiget adgang eller manipulationsforsøg

 • Valgfri sammenkobling med tidsregistreringssystemer

Mekanisk eller digital adgangskontrol?

Svaret på dette spørgsmål er enkelt: Digital adgangskontrol! Den hurtige digitalisering og konstant voksende sikkerhedskrav kan i dag uden problemer mestres af en digital variant. En mekanisk variant når senest sine grænser ved de stadig mere fleksible arbejdstidsmodeller.

Den gode nyhed: Mekaniske anlæg kan uden problemer og uden kabler erstattes med digitale adgangskontroller. Det spiller ingen rolle, om der er tale om et nybyggeri eller eksisterende byggeri, hvor mange døre eller hvor mange bygninger der er.

Adgangskontrol – digitalt låsesystem

SimonsVoss – din ekspert inden for digitale adgangskontroller

SimonsVoss er pioneren inden for radiostyret adgangskontrol uden kabler. Låsesystemer fra SimonsVoss forbinder intelligent funktionalitet med højeste kvalitet Made in Germany. Som teknologiførende inden for digital låseteknik lægger SimonsVoss særligt vægt på skalerbarhed, højeste sikkerhed, pålidelige komponenter, effektiv software og enkel betjening. Mod til innovation, bæredygtig tankegang og handling samt høj anerkendelse fra medarbejdere og partnere er grundlaget for SimonsVoss' økonomiske succes.

 

Fordele ved digitale låseanlæg fra SimonsVoss

Med årtier lang erfaring er det, der ellers kun vanskeligt er muligt, lykkes: At forbinde fleksibilitet og sikkerhed. Det er SimonsVoss' varemærke at konvertere denne forbindelse i højeste kvalitet og skræddersyede anlæg. Alle anlæg opfylder meget komplekse krav i store bygninger, de kan nemt og hurtigt udvides og fungerer konsekvent uden kabler. Fordelene er indlysende:

 • Mere kontrol og sikkerhed
  Hos SimonsVoss betyder sikkerhed mere end bare at kunne spærre mistede nøgler. Sikkerhed er også ensbetydende med at beskytte elektroniske nøgler imod uautoriseret kopiering. Sikkerhed betyder, at følsomme områder skal kunne kontrolleres centralt med kabelfri dørovervågning (DoorMonitoring). Og samtidigt at kunne begrænse og dokumentere enhver adgang.
 • Mere kvalitet
  Som pioner inden for digital låseteknik fremstiller SimonsVoss samtlige komponenter i eget produktionssted i Tyskland. Kvalitet Made in Germany betyder: Lang levetid, de mekaniske komponenters pålidelighed samt fejlfri drift – og sidst, men ikke mindst minimalt energiforbrug.

 • Mere komfort
  Åbning og lukning af døre med tryk på en knap ved hjælp af elektronisk nøgle til alle adgange. Dørsikkerhed for egne medarbejdere, men gæster er heller ikke nogen hindring mere. Derudover giver SimonsVoss-systemer altid det fulde overblik over, hvem der har adgang hvor hvornår. Adgangsrettigheder kan altid ændres nemt, spontant og fleksibelt.

 • Mere service
  Pålidelighed er en tillidssag. SimonsVoss-serviceteamet er der altid for dig og understøtter dig via hotline, på stedet eller remote.

 • Fuld investeringssikkerhed
  SimonsVoss har allerede fra starten prioriteret højt, at digital adgangskontrol uden problemer skal kunne udvides billigt og langt ud i fremtiden med ny software og nye komponenter.

Adgangskontrol – digitalt låsesystem

Start nu i Keyless World med digitale adgangskontrolsystemer fra SimonsVoss!

Vær sød at ringe til mig: