Tillträdeskontroll

Vad innebär tillträdeskontroll?

Tillträdeskontroll ger behöriga personer tillgång till byggnader eller områden. Dessutom kan obehöriga personers tillträde till bestämda områden förhindras.

”Vem har tillträdesbehörighet var och när?” Denna grundsats gäller säkerheten för personer, föremål eller information. Tillträdeskontrollen definierar tydligt behörigheter för olika grupper av personer och kan anges individuellt. Detta gäller begränsningar såväl lokalt som tidsmässigt.

 

Möjliga installationer av tillträdeskontroller

Tillträdeskontroll

Varför används tillträdeskontroller?

Säkerheten står alltid i främsta rummet. Säkerheten för människor, värdeföremål och byggnader kan ökas oerhört genom tillträdeskontroll. Det kan exempelvis vara fallet i skolor och universitet dit bara behöriga personer har tillträde. Även kontorsbyggnader säkras genom tillträdeskontroller för att skydda känslig information och värdeföremål.

 

Hur fungerar en tillträdeskontroll?

Tidigare användes ofta säkerhetspersonal som mänsklig tillträdeskontroll. Personalen ansvarade för att kontrollera behörigheten manuellt och godkänna eller förvägra tillträde. Kontroll av Bildtext: ”Tillträdeskontroll” Animation som gif-fil (från Wilfer) byggnadssäkerheten via byggnadskorridorer hörde även till de personliga tillträdeskontrollanternas uppgiftsområden.

Idag blir digitala, elektroniska tillträdeskontroller allt vanligare. ”Stopp, här får du inte komma in!” – ungefär så arbetar en elektronisk tillträdeskontroll helt automatiskt. Den är dörrvakten som garanterar säkerhet och bekvämlighet genom att behöriga personer får komma in medan oönskade gäster måste stanna utanför. Du talar om för den digitala dörrvakten vilka personer som ska få tillträde NÄR och VAR. Därigenom säkerställer tillträdeskontrollsystemet en optimal balans för en hög grad av säkerhet, bekvämt tillträde och enkel administration. Det kompletta systemet kan härvid konfigureras individuellt och anpassas till lokala förutsättningar.

 

Tillträdenskontrollens beståndsdelar

Tillträdeskontroll består minst av tre elementära komponenter:

Zutrittskontrolle

ass

1. Det digitala låset:

Låset vet vilka personer som har tillträdesbehörighet. Här utförs samtliga övervakningsoch kontrollfunktioner för respektive dörr.

2. Identifikationsmediet:

Inträdesbiljetten till respektive område. Transponder eller SmartCard? Medietypen kan väljas efter önskemål!

3. Den central systemstyrningen:

Här administreras tillträdesbehörigheterna central och överförs till det digitala låset och identifikationsmediet.

 

Tillträdeskontrollen kan om så önskas byggas ut med en mängd olika system. Fantasin har i princip inga gränser, oavsett om det gäller intelligent sammankopplade styrenheter eller programtillägg.

 

Viktiga frågor vid användning av tillträdeskontrollsystem

Vid användning av tillträdeskontroller måste framför allt följande frågor besvaras:

 • Sker tillträde mekaniskt eller digital?
 • Vad exakt ska skyddas?
 • Berörs bara en dörr eller flera?
 • Hur kan tillträde övervakas och kontrolleras?
 • Hur kan man hantera dörrarna på ett dynamiskt och enkelt sätt?

Användningsområden för tillträdeskontrollsystem

Överallt befinner sig personer, värdeföremål eller känslig information, oavsett om det gäller universitet, företagslokaler, varulager eller kontorsutrymmen. Dessa måste skyddas mot skador, stöld eller spionage. Som nämndes tidigare öppnade en portvakt med en nyckelknippa dörren förr i tiden, men idag sker detta helt automatiskt genom en modern tillträdeskontroll. Exempel på det är banker, sjukhus eller datacenter på flygplatser med särskilt känsliga områden som måste skyddas mot obehörigt tillträde. Även på hotell ska en gäst bara kunna komma in i sitt eget bokade rum men även ha tillträde till träningslokalen. Stormarknaden måste vara tillgänglig för medarbetare och leverantörer före öppningsdags men inte släppa in kunder förrän klockan 08.00. Medarbetare på produktionsavdelningen måste kunna komma in i lokalen vid skiftbyte, men har inte behörighet till särskilt känsliga eller farliga områden. Allt detta regleras av tillträdeskontrollen enligt mottot: ”Vem får komma in när och var?”

 

Identifiering vid tillträdeskontrollen

Identifiering vid tillträdeskontrollen kan ske genom olika typer av medier. Dessa kan vara aktiva, passiva eller biometriska.

Aktiva identifieringsmedier utmärker sig genom oberoende energiförsörjning vilket ger högre läsräckvidd. Passiva medier fungerar utan egna energibärare och används i de mest skilda system. Vid biometrisk identifiering används fingeravtryck, näthinneavläsning, handavtryck eller ansiktsigenkänning vid tillträdeskontrollen.

Dessutom skiljer man mellan kontaktbehäftad och beröringsfri identifiering.

Identifiering genom kontakt är en metod som inte är så tidsenlig längre. Trots detta används denna metod fortfarande eftersom den är mycket prisvärd. Till exempel använder hotell magnetkort för att hantera tillträdeskontrollen. De slits dock ganska fort.

Det beröringsfria alternativet arbetar däremot med RFID-teknik. Transpondrar eller kort kan avläsas på upp till en meters avstånd. Ofta integreras den här tekniken även i smartphones, armbandsur, mekaniska nycklar eller klädesplagg. RFID-tekniken används även vid märkning av djur eller som implantat hos människor.

 

Tillträdeskontroll – digitalt låssystem – transponder
Tillträdeskontroll – digitalt låssystem – iPhone

Tillträdeskontroll med hjälp av smartphones

Numera är det inga problem att hantera tillträdeskontroll via smartphone och Bluetooth. Därvid avläses antingen en unik MAC-adress i smartphone-enheten eller så installeras en särskild programvara som möjliggör tillträde.

 

Säkerhet hos identifikationsmedier för tillträdeskontroll

Alla nämnda identifikationsmedier är allmänt sett mycket säkra. Magnetkorten utgör ett undantag. Som kritisk punkt nämns ofta en bristfällig säkerhetsnivå, eftersom kort av den här typen är relativt enkla att kopiera.

Fördelar med tillträdeskontrollsystem

 • Skydd av personer, värdeföremål och information

 • Organiserat tillträde för behöriga personer genom individuellt definierbara tillträdesbehörigheter

 • Enkel ändring av behörigheter

 • Optimal översikt över tillträdesbehörigheter för alla personer

 • Okomplicerad och framförallt kostnadseffektiv hantering vid förlust av identifikationsmedier (inget byte av cylindrar eller hela systemet krävs utan det förlorade mediet spärras snabbt och enkelt)

 • Larm vid obehörigt tillträde och manipulationsförsök

 • Anslutning till tidsregistreringssystem som tillval

Mekanisk eller digital tillträdeskontroll?

Svaret på den här frågan är enkelt: Digital tillträdeskontroll! Den mycket snabba digitaliseringen och ständigt ökande säkerhetskrav kan idag hanteras utan problem med ett digitalt system. En mekanisk variant når sin gräns när arbetstidsmodellerna blir allt flexiblare. Den goda nyheten: Mekaniska system kan bytas ut mot digital tillträdeskontroll utan problem och utan kabeldragning. Det spelar därvidlag ingen roll om det gäller nya eller befintliga byggnader, hur många dörrar det finns eller hur många byggnader som berörs.

Tillträdeskontroll – digitalt låssystem

SimonsVoss – din specialist på digital tillträdeskontroll

SimonsVoss går täten när det gäller trådlös tillträdeskontroll. Låssystemen från SimonsVoss kombinerar intelligent funktionalitet med högsta kvalitet Made in Germany. Som teknikledande inom digital låsteknik fäster SimonsVoss stor vikt vid skalbarhet, högsta säkerhet, tillförlitliga komponenter, kraftfull programvara och enkel användning. Mod till innovation, hållbart tänkande och handlande samt uppskattning av våra medarbetare och samarbetspartners är nyckeln till SimonsVoss framgång.

 

Fördelar med digitala låssystem från SimonsVoss

Tack vare decennier av erfarenhet har vi lyckats kombinera flexibilitet och säkerhet, vilket är mycket svårt. Att omsätta den här kombinationen till högsta kvalitet och skräddarsydda system utgör SimonsVoss varumärke. Alla system uppfyller mycket komplexa krav i stora byggnader, kan enkelt och snabbt byggas ut och fungerar helt trådlöst. Fördelarna är uppenbara:

 • Bättre kontroll
  ch säkerhet Hos SimonsVoss innebär säkerhet mer än att snabbt kunna spärra borttappade nycklar. Säkerhet innebär även att skydda elektroniska nycklar från otillåten kopiering. Säkerhet innebär att centralt kunna kontrollera känsliga områden med trådlös dörrövervakning (DoorMonitoring). Och samtidigt begränsa tillträden tidsmässigt och dokumentera dem.
 • Högre kvalitet
  Som pionjär inom digital låsteknik tillverkar SimonsVoss samtliga komponenter i den egna produktionsanläggningen i Tyskland. Made in Germany innebär: kvalitet, lång livslängd, hög tillförlitlighet hos mekaniska komponenter samt störningsfri drift – och sist men inte minst lägsta möjliga energiförbrukning.

 • Bättre komfort
  Öppna och stäng dörrar med en knapptryckning med elektroniska nycklar för alla passager. Dörrsäkerhet för egna medarbetare men även för gäster är därmed inte längre något hinder. Dessutom har du alltid full kontroll över vem som har tillträde till vilka platser via SimonsVoss-systemen. Tillträdesbehörigheter kan ändras bekvämt, spontant och flexibelt när du så önskar.

 • Bättre service
  Tillförlitlighet är en fråga om förtroende. SimonsVoss-serviceteamet finns alltid till hands och hjälper dig via hotline, på plats eller på distans.

 • Fullständig investeringstrygghet
  Ända sedan starten har SimonsVoss lagt högsta prioritet på att det utan problem ska var möjligt att bygga ut den digitala tillträdeskontrollen med ny programvara och nya komponenter till en rimlig kostnad även efter flera år.

Zutrittskontrolle – digitales Schließsystem

Ta steget in i en Keyless World med ett digitalt låssystem från SimonsVoss!

Snälla ring mig: