En digital helhetsløsning
som kan mer.

Et låsesystem for alle sikkerhetsbehov. Låsesystemet 3060 kombinerer alle låsebehov i en heldekkende digital løsning og kan brukes på alt fra bommer, dører, porter og heiser til skap og skuffer. Det er ingenting System 3060 ikke kan håndtere, men det er visse funksjoner som gjør at det skiller seg ut.

Fordeler med det digitale lås- og
adgangskontrollsystemet 3060 i oversikt:

Lett å installere og utvide

Det modulbaserte System 3060 muliggjør ikke bare en individuell konfigurasjon av låsesystemer. Ny struktur, flere dører, ekstra kontrollfunksjoner: endringer gjøres raskt og enkelt takket være trådløs, batteridrevet teknologi.

  Fleksibelt og sikkert med aktiv
og passiv teknologi

SimonsVoss er eneste produsent som tilbyr to identifikasjonsmedier: ”aktiv” transponder og ”passivt” SmartCard. Den batteridrevne transponderen fungerer som en fjernnøkkel og gir viktige fordeler når det gjelder sikkerhet og komfort. 

Pålitelig kvalitet og lang levetid

System 3060 er ekstremt fremtidssikkert, da alle eldre deler forblir kompatible og funksjonelle i kombinasjon med nyere teknologi. De digitale systemkomponentene er av høyeste kvalitet når det gjelder materialer, teknologi og design – en forutsetning for full funksjonalitet og pålitelighet.

Avansert teknologi med flere egenskaper.
System 3060 imponerer fra alle perspektiver.

System 3060 | Vernetzung | Knaufkappe
System 3060 | Lösung für große Unternehmen

Allianz Arena:
Champions League även i fråga om säkerhet.

Läs mer

Allianz Arena är Bayern Münchens hemmaarena och en av Europas modernaste arenor. Den håller toppklass även när det gäller säkerhet och passerkontroll. Med System 3060 från SimonsVoss är den utrustad med ett fullständigt digitalt system med tillträdeskontroll.

Taktisk flexibilitet.
En fotbollsarena är en komplex byggnad. Tillströmningen av besökare kan vara enorm och säkerhet och flexibilitet står i främsta rummet. I Allianz Arena installerade vi ett flexibelt offlinesystem med 1 700 dörrcylindrar av typen 3061. De kan programmeras var för sig och även betjänas med trådlös transponder. Vem som får använda vilka dörrar och när regleras i ett låsschema som arenans förvaltare kontrollerar med LSM Software.
Cylindrarna har installerats utan kablar. Det gör att de inte påverkas av konstruktionsmässiga eller strukturella ändringar. Kontrollen av besökarflödena kan anpassas individuellt till olika evenemang (Bundesliga, mästerskap). Tack vare denna flexibilitet är System 3060 även kostnadseffektivt. Även driftkostnaderna ligger på en låg nivå eftersom man slipper dyra nyckelkopior och cylinderbyten i samband med omorganisation. Cylindrarna utsätts för betydligt mindre slitage än i vanliga mekaniska system, vilket gör att investeringen snabbt betalar sig. 

Bagarmossens Skola: 
En idé bildar skola.

Läs mer

Bagarmossens Skola i Stockholm har omkring 450 elever och 73 lärare fördelade på totalt 11 skolbyggnader. Skolan måste vara skyddad mot risker såsom stöld, vandalisering, inbrott och nödfall som brand. Det är ingen lätt uppgift. Varje skolår ändras nämligen beläggningsplanerna för de olika lokalerna och för de enskilda rummen och byggnadsområdena gäller olika beläggningstider. För att inte tala om de växlande användarna och de ständiga nyckelförlusterna. 

Säkerhet är en fråga om inlärning
SimonsVoss har utvecklat en speciell landsversion för Skandinavien: digitala låscylindrar med inkapslad elektronik för dörrar med profilen Skandinavisk Oval. 13 ytterdörrar kan öppnas både med eller utan transponder. Tillträdesbehörigheterna för lärare och annan personal regleras bekvämt med LSM Software. Detta är särskilt praktiskt på grund av de många vikarierna som arbetar här varje dag. Tekniken underlättar även för städpersonal och tekniker som måste ta sig in på skolan på eftermiddagar eller helger. 
Tidigare var skolan låst om kvällarna. Idag kan de allmänna utrymmena, till exempel konferenslokaler eller musikstudion, användas mycket flexiblare. Eftersom dörrarna låses praktisk taget av sig själva upprätthålls säkerheten ändå.

Förvaltningsdomstolen i Leipzig: 
Med tystnadsplikt som riktsnöre.

Läs mer

Förvaltningsdomstolen i Leipzig inhyses i en praktfull byggnad från 1800-talet. Mer än 100 domare, advokater och tjänstemän arbetar här. Självklart finns här många känsliga områden. Med System 3060 från SimonsVoss är de optimalt skyddade. 

Säkerhet i folkets namn
Denna arkitektoniska juvel inkvarterar sammanträdessalar, olika kontor, rum för domare och personal, lokaler för advokater, klienter och journalister samt flera allmänt tillgängliga områden. Med System 3060 går det enkelt att installera en hierarki av tillträdesbehörigheter. På så sätt uppfyller man tystnadsplikten optimalt vid alla 550 dörrar. Flera av dörrarna är utrustade med låscylindrar med tillträdeslogg. Det gör att man kan spåra vem som har haft tillträde till vilka dörrar och när. System 3060 från SimonsVoss rekommenderas dessutom som låssystem av polis och försäkringsbolag.