Din kommunikasjonssentral til låskomponenter og transpondere 

 

Først oppretter du adgangstillatelsene i låseskjemaets administrasjonsprogram. Herfra må dataene overføres til transponderene og låsesylindrene. Denne oppgaven utføres av programmeringsenheten. Kun i store systemer som drives online brukes programmeringsenheten bare for den første programmeringen av komponenter. Deretter sendes dataene “online” via nettverket.

SmartCD - Programmering av identifikasjonsmedier og digitale låskomponenter.

I System 3060 er det tre forskjellige programmeringsenheter for overføring av data til identifikasjonsmedia og låskomponenter:

  • I aktive systemer overfører programmeringsenheten SmartCD data fra låseskjemaet til transpondere og låskomponenter.
  • For programmering av komponenter i  passive SmartCard-systemer kreves SmartCD-MP. 
  • I hybridsystemer, det vil si når transpondere og SmartCards blir brukt samtidig i et system, kreves SmartCD for programmering av aktive komponenter og SmartCD-HF for programmering av SmartCards. 

En oversikt over våre programmeringsenheter:

 

▶ Programmeringsenhet SmartStick AX 

 

  • Hurtig programmering av alle låser i System 3060 ved hjelp av BLE
  • Tidsbesparende spesielt ved igangkjøring av AX-komponenter
  • Fremtidssikker kommunikasjon via Bluetooth Low Energy (BLE 5.1)
  • Programmeringsenhet for tilkobling til en stasjonær/bærbar datamaskin via USB-grensesnitt
  • Anvendelse med Digital Cylinder AX från LSM 3.5 SP1

▶ Programmeringsenhet SmartCD2

 

For programmering og avlesning av aktive låsekomponenter. 
I den nyeste versjonen (SmartCD2.G2) med Bluetooth 5.0 standard for kommunikasjon med smarttelefoner/nettbrett.

 

 

▶ Programmeringsenhet SmartCD MP 

 

For programmering og avlesning av passive låskomponenter samt MIFARE® DESFire® og MIFARE® Classic SmartCards/SmartTags kreves programmeringsenhet SmartCD MP.

▶ Programmeringsenhet SmartCD HF

 

Kortprogrammeringsenhet SmartCD HF for programmering og avlesning av MIFARE® DESFire® og MIFARE® Classic SmartCards/SmartTags.


▶ CD.STARTER.G2

 

USB-programmeringsminne for programmering av aktive G2-komponenter. Tilkobling til en Windows datamaskin via USB-port, bare i kombinasjon med AXM Lite.

 

System 3060 | Digital Cylinder AX | Location
System 3060 | Digital Cylinder AX | Location

Mer informasjon om de ulike låsesystemene våre 

Vil du vite mer om våre produkter og produktvarianter?
Bla i vår produktkatalog eller kontakt din SimonVoss forhandlerpartner.