Effektiv organisation tack vare digital låsteknik 

Industriföretag står idag inför stora utmaningar. Man måste inte bara ta hänsyn till den ökande sammankopplingen utan även till allt fler regler och bestämmelser. Vid sidan av förändrade regler för hantering av personuppgifter finns det även branschspecifika bestämmelser som till exempel HACCP-principerna inom livsmedelsindustrin och GMP-regelverket inom läkemedelsindustrin.

Utöver detta tillkommer strukturen inom det egna företaget som när som helst kan förändras, tillfälliga projektteam, hierarkiska strukturer eller anslutning av befintliga byggnadskomplex. Här kan ett digitalt låssystem förenkla mycket i tider av globalisering och digitalisering.

Helhetslösningen: System 3060 

Kraven:

 • Fortskridande digitalisering, förening av produktion och teknik
 • Växande säkerhetskrav
 • Olika krav med olika tillträdesbehörigheter

Det visar sig snabbt att det finns en stor verksamhet att styra och till detta kommer även aspekter som flexibla arbetstidsmodeller, städare och annan extern servicepersonal och mycket mer.

Det handlar här inte bara om dörrar utan även om andra behörigheter som sträcker sig från företagets infartsbom till åtkomst till känsliga uppgifter. Att styra detta i tid och rum är en mycket komplex uppgift.

Lösning:

System 3060 uppfyller alla krav som industriföretag ställer på ett modernt låssystem:

 • Tillträdeskontroll med samtidig, automatiserad dokumentation
 • Bättre hygien tack vare beröringsfri teknik
 • Kvalitetssäkring genom automatisk loggning och automatiska processer
 • Aktiv säkerhet genom avbildning av känsliga områden (till exempel IT, forskningsavdelningar)
 • Passiv säkerhet genom att försvåra stöld och missbruk
 • Låga kostnader tack vare hållbarhet, lång livslängd, mycket låg energiförbrukning, framåt- och bakåtkompatibilitet, anslutning till externa system, ...

 

Säkerhet i industriföretag

 

Bommar
 
 

 • Enkel tilldelning av tillträdesbehörigheter för infarter, parkeringsplatser och parkeringsgarage med ett musklick
 • Bomöppning: Infart för anställda, externa arbetskraft och gäster
 • Kombination med befintligt biljettsystem möjlig

Säkerhetsskåp​​​​​​

 

 • Skydd mot obehörig öppning
 • Digitala skjutstångslås och möbellås för montering i svängdörrar, kontorsskåp och lådor
 • Alla låsaktiveringar loggas

Huvud- och sidoingångar

 

 • Programmerbart system via nätverket eller online från valfri plats i världen 
 • Automatisk öppning av huvudentréer för alla
 • Individuella tillträdesbehörigheter tack vare behörigt identifikationsmedium, även utanför öppettider

Skydd mot stöld

 

 • Alltid säkert låsta: Stationer och kontorsutrymmen
 • Aldrig mer höga kostnader och säkerhetsproblem vid förlust eller stöld av en nyckel
 • Förlorade identifikationsmedier kan spärras och omprogrammeras på några få sekunder

Dörr med DoorMonitoring

 

 • Trådlös onlinedörrövervakning för känsliga utrymmen
 • Registrerar, loggar och meddelar all dörrstatus med hjälp av sensorer – dörrar som är öppna, stängda, låsta, öppna för länge
 • Larmar säkerhetspersonal vid kritiska händelser

Fordon, hissar, utrustning

 

 • Individuella behörigheter för att starta gaffeltruckar och andra fordon
 • Hissar och våningsplan med individuella tillträdesbehörigheter
 • Fastställande vem som får använda vilken teknisk utrustning

Facility Management​​​​​​

 

 • Central installation och hantering av samtliga System 3060-komponenter med Locking System Management-programmet
 • Fungerar även i flera byggnader och på flera platser
 • Facility Management-stöd tack vare omfattande rapportfunktioner och tidsstyrda behörigheter

Ingen oro för borttappade nycklar

 

 • Facility Manager skapar en ersättningstransponder
 • Medarbetaren hämtar den
 • Den förlorade transpondern spärras automatiskt när ersättningstranspondern används i låssystemet för första gången

Hall med skyddsfunktion​​​​​​

 

 • Central aktivering av skyddsfunktioner (till exempel nödaktivering, skottlarmsfunktion)
 • Upplåsning av dörrar vid brandlarm/nödsamtal (paniksituation)
 • Avaktivering av samtliga lås

Nätverksanslutning: Online eller virtuellt

 

 • Onlineanslutning:
  Ändring av tillträdesbehörigheter och utförande av funktioner i realtid från valfri plats i världen
 • Virtuellt nätverk:
  Programmering och ändring av tillträdesbehörigheter via gateways till identifikationsmedierna på plats

Checklista 

Vår checklista visar hur digital låsteknik kan användas inom hälso- och sjukvård.

Vilka områden ska skyddas? 
Wie sollen sich Personen identifizieren?
Wie kann das Management unterstützt werden?
Welche Anforderungen soll die Software erfüllen?
Welche Personen benötigen Zutritt?
Welche Arten und Funktionen von Zufahrten existieren?

Hämta vårt kostnadsfria Whitepaper om digital tillträdeskontroll inom industribranschen.

Läs mer om vilka åtgärder du måste vidta för att övergång till digital tillträdeskontroll ska lyckas, vad digital tillträdeskontroll innebär och vilka hjälpmedel som står till buds vid införandet.

Vi önskar dig stort lycka till med projektet!

Fälten markerade med (*) är obligatoriska.

Broschyrer 

Hämta vår kostnadsfria broschyr om användning av System 3060 inom industribranschen.