SmartTag – åpne låsesystemet med chip

 

I likhet med alle våre identifikasjonsmedier kan også den passive SlimTag-chipen programmeres fritt og gir kun adgang ved gyldig tillatelse. I våre systemer er det mulig å kombinere transpondere, SmartCards og andre identifikasjonsmedier. Dessuten er det mulig å bruke eksisterende SmartTags som benyttes som bedrifts-ID. Ved tap eller misbruk av chipen kan man umiddelbart sperre med noen få klikk.

Fordeler med våre SmartTag-chiper: 

  • Fritt programmerbare
  • Kan sperres med et museklikk, f.eks. ved tap eller tyveri
  • SmartTag kan brukes i opptil syv låsesystemer som er uavhengige av hverandre.
  • Ulike identifikasjonsmedier kan kombineres i ett system

SmartTag - åpne digitale dørlåser med en chip.

▶ SmartTag-chip

 

Foretrekker du chip i stedet for nøkkelkort som identifikasjonsmedium? Ikke noe problem! I System 3060 kan låsesystemet også åpnes med SmartTag-chip av typen MIFARE® Classic, MIFARE Plus® og MIFARE® DESFire®. Vårt system SmartIntego muliggjør dessuten bruk av chiptypene UID MIFARE® og UID under ISO 14443 for Legic Advant, HID® iClass og HID® SEOS.

 

System 3060 | Digital Cylinder AX | Location
Digitales Vorhängeschloss AX

Mer informasjon om de ulike låsesystemene våre 

Vil du vite mer om våre produkter og produktvarianter?
Bla i vår produktkatalog eller kontakt din SimonVoss forhandlerpartner.