Patienten och människan i fokus Säkerhet inom hälsa- och sjukvård 

Antalet patienter som behöver bästa möjliga omvårdnad ökar.

Det ständigt ökande kostnadstrycket inom hälso- och sjukvården utgör dock en allt större utmaning. Samtidigt råder allt högre krav på säkerhet, dokumentation och kvalitetssäkring på sjukhus och kliniker.

Ett digitalt låssystem utgör ett viktigt bidrag när det gäller att uppfylla såväl kraven på patientsäkerhet som på kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvården.

Helhetslösningen: System 3060 

Kraven:

 • Många besökare, olika medarbetare, servicepersonal, ...
 • Allt högre krav på säkerhet, dokumentation och kvalitet
 • Många känsliga områden:
  Apotek, labb, operationssalar, forskningsavdelningar, stationer, teknik, ....

Det är en komplicerad uppgift att styra den intensiva verksamheten, skydda känsliga områden mot obehöriga och hantera tillträdeszoner- och tider på ett säkert sätt.

Dessutom tillkommer den svåra balansen mellan att erbjuda tillräckligt skydd för människor, utrustning och läkemedelsförråd och rörelsefrihet för sjukvårdspersonal och servicepersonal.

Lösning:

System 3060 uppfyller kraven som hälso- och sjukvården ställer på ett modernt låssystem:

 • Tillträdeskontroll med samtidig, automatiserad dokumentation
 • Bättre hygien tack vare beröringsfri teknik
 • Kvalitetssäkring genom automatisk loggning och automatiska processer
 • Aktiv säkerhet genom avbildning av känsliga utrymmen (till exempel drift- och förvaltningsutrymmen, apotek, labb, ...)
 • Passiv säkerhet genom att försvåra stöld och missbruk (till exempel bedövningsmedel eller hjälplösa personer)
 • Låga kostnader tack vare hållbarhet, lång livslängd, mycket låg energiförbrukning, framåt- och bakåtkompatibilitet, anslutning till externa system, ...

Säkerhet inom hälsa- och sjukvård

 

Ambulansinfart/bommar/parkeringsgarage
 

 • Enkel tilldelning av tillträdesbehörigheter för infarter, parkeringsplatser och parkeringsgarage med ett musklick
 • Bomöppning: Infart för gäster och ambulanser
 • Kombination med befintligt biljettsystem möjlig

Huvud- och sidoingångar
 

 • Programmerbart system via nätverket eller online från valfri plats i världen
 • Automatisk öppning av huvudentréer för alla
 • Individuella tillträdesbehörigheter tack vare behörigt identifikationsmedium, även utanför öppettider

Hissar
 

 • Individuella tillträdesbehörigheter för enskilda våningsplan
 • Fastställande vem som får åka till olika våningsplan

Skydd mot stöld
 

 • Alltid säkert låsta: Stationer och kontorsutrymmen
 • Aldrig mer höga kostnader och säkerhetsproblem vid förlust eller stöld av en nyckel
 • Förlorade identifikationsmedier kan spärras och omprogrammeras på några få sekunder

Dörr med DoorMonitoring
 

 • Trådlös onlinedörrövervakning för känsliga utrymmen
 • Registrerar, loggar och meddelar all dörrstatus med hjälp av sensorer – dörrar som är öppna, stängda, låsta, öppna för länge
  • Larmar säkerhetspersonal vid kritiska händelser

Ingen oro för borttappade nycklar
 

 • Facility Manager skapar en ersättningstransponder
 • Medarbetaren hämtar den
 • Den förlorade transpondern spärras automatiskt när ersättningstranspondern används i låssystemet för första gången

Hall med skyddsfunktion
 

 • Central aktivering av skyddsfunktioner (till exempel nödaktivering, skottlarmsfunktion)
 • Upplåsning av dörrar vid brandlarm/nödsamtal (till exempel i ett äldreboende, i en paniksituation)
 • Avaktivering av samtliga lås

Säkerhetsskåp
 
 

 • Skydd av läkemedels-, arkiv- och klädskåp mot att öppnas av obehöriga
 • Digitala skjutstångslås och möbellås för montering i svängdörrar, kontorsskåp och lådor
 • Alla låsaktiveringar loggas

Läkare, vårdpersonal, leverantörer
 
 

 • Tidsinställt tillträde till drift- och förvaltningsutrymmen
 • Skapa grupper med olika behörigheter för läkare, vårdpersonal, leverantörer och städpersonal
 • Bara en transponder i stället för många nycklar

Nätverksanslutning: Online eller virtuellt
 

 • Onlineanslutning:
  Ändring av tillträdesbehörigheter och utförande av funktioner i realtid från valfri plats i världen.
 • Virtuellt nätverk:
  Programmering och ändring av tillträdesbehörigheter via gateways till identifikationsmedierna på plats

Facility Management​​​​​​

 

 • Central installation och hantering av samtliga System 3060-komponenter med Locking System Management-programmet
 • Fungerar även i flera byggnader och på flera platser inklusive personalbostäder
 • Facility Management-stöd tack vare omfattande rapportfunktioner och tidsstyrda behörigheter

Hämta vårt kostnadsfria Whitepaper om digital tillträdeskontroll inom hälso- och sjukvården

Läs mer om vilka åtgärder du måste vidta för att övergång till digital tillträdeskontroll ska lyckas, vad digital tillträdeskontroll innebär och vilka hjälpmedel som står till buds vid införandet.

Vi önskar dig stort lycka till med projektet!

Fälten markerade med (*) är obligatoriska.

Broschyrer 

Hämta vår kostnadsfria broschyr om användning av System 3060 i hälso- och sjukvårdsinrättningar.