Høyeffektiv impulsgiver.

 

Det er mange typer installasjonssituasjoner og bruksområder der det ikke holder med bare én sylinder. For eksempel når det gjelder bommer, rulleporter eller elektriske låseplater. Eller når noe skal kobles inn, som heiser, belysning og maskiner. Og også når data skal overføres i det virtuelle nettverket. I slike tilfeller kommer det digitale SmartRelé inn i bildet.

Fordeler med vår digitale styreenhet Smartrelé: 

  • Styring av tekniske enheter og systemer, spesielt designet for bruk i garasje- eller rulleporter
  •  Kobler til og fra belysning eller maskiner
  • Versjoner for montering på utsiden og versjon for innfelt montering i stikkpropper
  • Føleområde: opptil 120  cm
  • 500 adganger kan lagres
  • Kan manøvreres med transponder og SmartCards
  • Kobles opp i et nettverk helt uten kabler
  • Kan brukes til dataoverføring i virtuelle nettverk
  • Rask dataoverføring
  • Stor bufferminnekapasitet, svartelistefordeling med kvittering og sømløs systemovervåkning sikrer høy driftssikkerhet

SimonsVoss Smartrelé – din digitale koblings- og styringssentral. 

En oversikt over våre digitale Smartrelé-varianter:

 

▶ SmartRelé

 

Digitalt SmartRelé MobileKey i hvitt designdeksel for montering på utsiden, med adgangskontroll, tidssonestyring og hendelseslogg, tilkoblingsmulighet for ekstern antenne.

 

 

 

▶ SmartRelé 2

 

Smartrelé 3 er lite og kompakt og egner seg spesielt godt i begrensede installasjonsområder. Det brukes til å åpne bommer og rulleporter eller når du vil bruke et eksternt system, for eksempel et tidsregistreringssystem med transponder.

▶ SmartRelé 3 Advanced

 

Smartrelé 3 Advanced er en modul med høy kapasitet som består av styringsenhet og leser. I det virtuelle nettverket fungerer den som high performance-gateway og overfor adgangstillatelser og konfigurasjonsendringer til identifkasjonsmediene.

Opptil 3 eksterne lesere kan tilkobles. De bestilles som separate enheter.

De kan brukes med transpondere eller SmartCards eller med begge typer i et hybridsystem. En hurtig IP-tilkobling via Ethernet (inkl. PoE) gjør at selv større datamengder kan overføres og oppdateres på sekunder.

System 3060 | Digital Cylinder AX | Location
System 3060 | Digital Cylinder AX | Location

Mer informasjon om de ulike låsesystemene våre 

Vil du vite mer om våre produkter og produktvarianter?
Bla i vår produktkatalog eller kontakt din SimonVoss forhandlerpartner.