Den perfekte løsningen for integrert adgangskontroll i komplekse eiendomssystemer.

Hvem oppholder seg hvor i bygningen? Hvor fleksibelt kan individuell adgang organiseres? Hvor raskt kan mennesker og lokaler beskyttes i nødsituasjoner? Disse spørsmålene er viktige utfordringer for personer med ansvar for sikkerhet i bygninger. Ikke minst når adgangskontrollen skal passes sømløst inn i byggets overordnede tekniske system. Det er her SmartIntego kommer inn i bildet. Låsesylinder, SmartHandle og hengelås – komponentene i SmartIntego er lette å integrere i komplekse eiendomssystemer. I denne sammenhengen er det mulig å bruke eksisterende IT-strukturer og SmartCards. 

 Mange fordeler utgjør de beste argumentene!

State-of-the-Art

Integrasjon av elektroniske i stedet for mekaniske adgangskontroller i eksisterende bygningssystemer takket være fleksible grensesnitt, effektive protokoller og åpen systemdesign.

Ekstremt lange batteritider

I WirelessOnline-drift klarer knappcellene opptil 80 000 aktiveringer. I standby-modus holder batteriene i gjennomsnitt opptil fem år.

Bruk av eksisterende IT-infrastruktur

SmartIntego kan også presses inn i heterogene IT-infrastrukturer under eksisterende brukergrensesnitt – uten tidkrevende tilkobling via ekstra databaser eller programvare.

Høyest mulig sikkerhet

Loggføring av prosesser, hvem som har oppholdt seg hvor og hvor lenge. Umiddelbar sperring av identifikasjonsmedier som mistes, og man unngår ulovlige nøkkelkopier (3D-utskrift).

Kabelfri og enkel installasjon

 Ingen behov for å legge ut og koble sammen ledninger. Vanlige knappeceller gjør sylindre og SmartHandles uavhengige av ekstern strømforsyning.

Grenseløs fleksibilitet

Enkle prosesser takket være grensesnitt mellom styring av personalavdeling og av låsesystemer. Problemfri håndtering og endrede organisasjoner og romutnyttelse ved høy personalutskiftning. Utstedelse av ID-medier med begrenset gyldighet (besøkende, vedlikeholdspersonell, m.m.)

SnapIn-montering

Unik monteringsteknologi for installasjon av SmartHandles uten boring i dørene. Spesielt egnet for utleieboliger og brannsikringsdører (boring ikke tillatt!).

Lave kostnader for administrasjon og opplæring

Intuitiv manøvrering gjennom den eksisterende programvaren begrenser administrasjons- og opplæringskostnadene.


SmartIntego | Lösungen für bestehende Systeme