Den perfekte løsning til integreret adgangskontrol i komplekse bygnings-managementsystemer.

Hvem må opholde sig hvor i bygningen? Hvor fleksibelt kan individuel adgang organiseres? Hvor hurtigt er mennesker og lokaler beskyttet ved panik eller terrorsituationer? Sådanne spørgsmål er en enorm udfordring for alle, der er ansvarlige for bygningssikkerheden. Specielt hvor adgangskontrolsystemet skal integreres problemfrit i den samlede bygningsteknik. Det klarer SmartIntego helt perfekt. SmartIntego, SmartHandle og hængelås - komponenterne i SmartIntego lader sig nemt integrere i komplekse sikkerhedssystemer i bygningsadministration. Her kan man benytte eksisterende IT-strukturer og multifunktionelle SmartCards. 

Mange fordele giver de bedste argumenter!

State-of-the-art

Integration af elektronisk i stedet for mekanisk adgangskontrol i eksisterende bygningssystemer gennem fleksible grænseflader, effektive protokoller og åben systemdesign.

Ekstremt lange batterilevetider

I den trådløse online-drift skaber de indsatte knapceller op til 80.000 aktiveringer. I stand-by-mode er den gennemsnitlige batterilevetid fem år.

Brug af den eksisterende IT-struktur

SmartIntego kan indpasses i heterogene IT-infrastrukturer og brugergrænseflader i den eksisterende uden større omkostninger - uden omkostningskrævende integreting via ekstra databaser eller software.

Størstmulige sikkerhed

Protekollering af handlinger, hvem der har opholdt sig hvor og hvor længe. Omgående spærring af tabte ID-medier og forhindring af uautoriserede nøglekopier (3D-print).

Nem og kabelfri installation

Ingen udlægning og tilslutning af kabler. Almindelige kommercielle knapceller gør cylinderen og SmartHandle uafhængige af ekstern strømtilførsel.

Grænseløst fleksibel

Den nemmeste proces gennem interface mellem personaleafdeling og låseanlægsadministration. Problemfri betjening ændrer organisationer og rumudnyttelse ved ofte skiftende medarbejdere. Udstedelse af ID-medier med begrænset gyldighed (besøgende, vedligeholdelsespersonale etc.)

SnapIn-montering

Unik montageteknik til installation af SmartHandles uden at bore i dørene. Det kan især svare sig ved lejemål og branddøre (boring ikke tilladt!).

Lave omkostninger til administration og undervisning

Intuitiv betjening via den eksisterende software holder omkostninger for administration og undervisning nede.

Når teknik inspirerer, ligger der mere bag.
SmartIntego® overbeviser over hele linjen.

SmartIntego | Lösungen für bestehende Systeme
SmartIntego | Lösungen für bestehende Systeme mit komplexen Anforderungen