Låseteknik i ferielejligheden

Når familier med børn holder ferie, foretrækker mange en ferielejlighed i stedet for et klassisk hotelophold. Her kan dagens forløb perfekt tilpasses egne behov, og det ofte komfortable udstyr er også et godt argument for at vælge en ferielejlighed.

Familieferiens første dag er oftest præget af transport og den voksende spænding, jo nærmere man kommer på feriestedet. Hvordan ser indkvarteringen for årets dejligste uger ud? Svaret på dette spørgsmål kræver selv i dag i mange tilfælde stadig et centralt sted, hvor nøgleoverdragelsen til ferielejligheden finder sted. Lejlighedsadministration eller reception er de klassiske steder for denne "mekaniske variant".

Men også andre muligheder for at få udleveret nøglen på stedet er tænkelige:

 

1. Gemt nøgle
Denne variant er selv i dag stadig meget populær. Klassiske skjulesteder som under gulvmåtten eller i postkassen kendes dog af mange personer og er det første sted, hvor uberettigede vil lede. Tyve har dermed meget nemt ved at komme ind i ferielejligheden uden problemer.

2. Nøgleoverdragelse igennem udlejer eller bekendte på stedet
Den mest nærliggende mulighed for at overdrage nøglen er igennem udlejeren selv – hvis denne er på stedet. Hvis det ikke er tilfældet, opbevares nøglen også gerne hos bekendte og udleveres til de nye gæster. Men dette forudsætter en høj grad af tiltro og konstant tilstedeværelse af tredjepart på stedet. Kontakten går dermed altid over tre parter, hvilket hurtigt kan medføre problemer imellem udlejer og gæst.

3. Nøgleoverdragelse igennem en ekstern service
En såkaldt udlejningsservice er et alternativ, der også overtager nøgleoverdragelse til ferielejligheder. Det er især en mulighed for udlejere af ferielejligheder, der ikke selv bor på stedet, og som vil vælge sikkert. Men en sådan service er forbundet med ekstra udgifter og kan ved hyppige skift af gæster hurtigt blive dyr.

4. Nøgleskabe til ferielejligheder
En meget populær mulighed for at overdrage nøglen til ferielejligheder er efterhånden montering af et nøgleskab. Det åbnes enten med en egen nøgle eller via en talkode. Den anden variant anvendes ofte ved ferielejligheder. Koden kan tilsendes gæsten før ankomst, så husnøglen til ferielejligheden kan tages ud direkte.

Men dette er også forbundet med en stor fare: Koden skal ændres regelmæssigt for at garantere ferielejlighedens sikkerhed – i bedste fald efter hver reservation. For udlejeren er dette organisatorisk meget besværligt, hvilket betyder, at koden ofte forbliver uforandret i flere måneder.

5. Nøgleoverdragelse igennem forretninger på stedet
Nøgleoverdragelsen klares ofte også af lokale forretninger, der ligger i nærheden af ferielejligheden. Denne form for nøgleoverdragelse er dog kun mulig i store byer og kan kun finde sted i forretningens åbningstid. En sen indtjekning er dermed udelukket på forhånd.

 

Udfordring ved nøgler til ferielejligheder

De ovenfor nævnte muligheder for overdragelse af nøgler til ferielejligheder er i dag stadig almindelige. Men der er dog en hage ved alle disse muligheder. Det kan være manglende sikkerhed, høje administrationsudgifter for ejeren eller faren for, at gæster står foran en låst dør. Nøgleoverdragelsen skal altså optimeres inden for mange områder, så adgangsstyringen af ferielejligheder fungerer gnidningsløst.

Et muligt tab af ferielejlighedens nøgle udgør også en fare. Her begynder først en besværlig søgeaktion, der i værste fald ender med en nødvendig udskiftning af låsecylinderen, fordi nøglen ikke kan findes igen, og ferielejligheden dermed ikke længere er sikker. Det koster meget tid og mange penge.

En effektiv mulighed til styring af ferielejligheders nøgler består af anvendelsen af digital adgangskontrol. Den aflaster på den ene side udlejeren af ferielejligheden og lader denne sove roligt, på den anden side sørger den for tilfredse, tilbagevendende gæster, der forstår at værdsætte ferielejlighedens komfort.

 

Nøgleoverdragelse via adgangskontrol

I virksomheder og offentlige institutioner er anvendelsen af digital adgangskontrol allerede vidt udbredt. Stadig flere private udbydere benytter sig dog af muligheden for nøglefri adgang. Den traditionelle nøgle erstattes af et digitalt låsemedium såsom en transponder eller et nøglekort og frigives efter behov. Hvis en sådan "digital nøgle" mistes, kan den straks spærres og udskiftes.

Udlejeren af en ferielejlighed nyder også godt af at anvende adgangskontrol. Til nøgleoverdragelsen kan mediet også placeres og hentes uden for lejligheden, men uden bekymringer om temaet sikkerhed: Adgangen til boligen konfigureres af ejeren med få klik, så den gemte transponder først fungerer fra et bestemt tidspunkt af. Alternativt kan transponderen også sendes med posten allerede før ferien. Uanset hvad, skal koder ikke udskiftes og ændres, og gæsten skal heller ikke bruge tid på at opsøge en mellemmand. Ferielejlighedens sikkerhed er dermed altid givet, så ejeren og gæsterne ikke skal bekymre sig om mistede nøgler eller uberettiget adgang.

 

Anvendelseseksempler for digital adgangskontrol i ferielejligheder

Selvom ferielejligheden allerede er et eksempel på anvendelse af digital låseteknik, kan det deles yderligere op, hvor fordelene gør sig gældende. Det viser sig f.eks. ved administration af personale eller eksterne serviceudbydere: Rengøringskræfter får et eget adgangsmedium, hvormed de uden problemer kan få adgang til ferielejligheden. Denne adgang kan ligeledes tildeles midlertidigt. Så snart gæsterne er tjekket ud, kommer personalet ind i ferielejligheden og kan udføre de forestående opgaver. Nøgleoverdragelsen forløber derefter automatiseret, så udlejerens administrationsudgifter reduceres til et minimum. Hvis der er flere ferielejligheder, som en serviceudbyder skal have adgang til, kan adgangen til flere lejligheder også ske med kun et eneste adgangsmedium.

Takket være webanvendelse kan låseplanerne og adgangsrettighederne oprettes på enhver pc med internetadgang, uden at nogen behøver at være på stedet til konfigurationen. Dataene hentes frem via browseren og gemmes på producentens server – optimalt befinder denne sig i Tyskland. Backupper skal altså ikke længere startes manuelt, og systemet er altid opdateret.

 

Smartphone-appen for adgangskontrol af ferielejligheder

Ved hjælp af appen kan systemet administreres komfortabelt via smartphone eller tablet. Ejeren kan dermed eksempelvis foretage en fjernåbning af døren, hvis gæsten skulle have låst sig ude. Derudover sørger beskeder for mere sikkerhed, idet dørovervågningen kontrollerer åbenstående adganges status. Hvis en dør er åben for længe, får forvalteren af systemet omgående en besked på sin mobile enhed.

Også ferielejlighedens beboer kan nyde godt af smartphonen, eksempelvis hvis indgangsdøren ikke betjenes med en nøgle, men der er installeret en kombination af digital låsecylinder og pinkodetastatur. Indgangsdøren, som hidtil var forsynet med enkle, mekaniske låsecylindre, ændres til den mest moderne digitale låseteknik med systemet MobileKey fra SimonsVoss. Sættene i to dele består af hhv. en digital låsecylinder og et fladt pinkodetastatur, der uden kabler kan placeres indendørs og udendørs. Det digitale låsesystem konfigureres ved hjælp af en gratis web-app. MobileKey-totalløsningen egner sig til op til 20 døre og 100 brugere.

 

Installation af et digitalt adgangssystem

Det er meget nemt at oprette et adgangssystem i ferielejligheder. Montering og udskiftning af eksisterende mekaniske cylindre sker helt uden kabler. Installationen af moderne låsekomponenter sker lynhurtigt uden at bore og uden specialværktøj. Hvis ferielejligheden skulle blive større, er en efterfølgende udvidelse af systemet mulig uden problemer.

Så snart softwaren er taget i brug, kan samtlige funktioner administreres via enhver enhed med internetadgang i hele verden. Brugere oprettes eller spærres dermed på kort tid, adgangsrettigheder ændres, eller døres status aflæses.

 

Oversigt over dine fordele

 • Aldrig mere komplikationer ved nøgleoverdragelse
  "Digitale nøgler" stilles uden problemer til rådighed i form af et digitalt låsemedium (f.eks. en transponder) og frigives individuelt for reservationens tidsrum.
 • Højeste komfort ved minimale administrationsudgifter
  Når de først er konfigureret, kan gæsteprofiler oprettes med få klik, så adgangen straks bliver mulig – uden mellemmand eller ventetider.
 • Automatiseret personalestyring
  Eksterne serviceudbydere får særskilt adgang via et personaliseret låsemedium, der samtidigt giver adgang til flere objekter.
 • Maksimal sikkerhed
  Aldrig mere bekymringer om åbenstående døre eller mistede nøgler, takket være overvågning af dørens tilstand.
 • Webanvendelse og smartphone-app
  Konfiguration, administration og besked om adgangskontrol for ferielejligheder sker nemt hvor som helst i verden via browser eller app.
 • Enkel montering og let ændring
  Mekaniske cylindre udskiftes lynhurtigt inden for få minutter takket være den digitale version – uden kabler, uden snavs, uden at bore!
 • Problemfri udvidelse af systemet
  Hvis ferielejligheden skulle blive større, kan flere låsekomponenter integreres uden problemer og kan straks anvendes.

Moderne ferielejligheder takket være digital låseteknik

Udnyt muligheden for digital låseteknik til ferielejligheder. Takket være moderne låseanlæg øges ikke kun komforten, men også anlæggets værdi. Tilfredse kunder forstår at værdsætte luksussen ved en gnidningsfri ferie og bliver stamgæster.

 

Vær sød at ringe til mig: