Brancheløsninger – 
opnå sikkerhed ved hjælp af digital låseteknologi

Vores digitale låseanlæg gør det nemt og sikkert for dig at skabe tryghed på din arbejdsplads. Kom op på et højere teknisk niveau med en enkel, elektronisk og intelligent løsning, der passer til alle brancher.

 

Her på siden kan du læse om forskellige brancher, og hvorfor du med fordel kan bruge vores digitale låsesystem i netop din branche.

Finansområdet

Sikkerhed er vigtigt på finansområdet. Specielt i banker, hvor der er mange besøgende i dagtimerne, er det afgørende med høje sikkerhedskrav – både hvad angår låsesystemer og adgangskontrol. Sikkerheden er først og fremmest vigtig, fordi man i banker råder over mange følsomme kundeoplysninger. Derudover kan der i banker være forskellige grupper af personer, der har brug for adgang på individuelle tidspunkter. For at skabe den bedste sikkerhed i banker, kræver det en digital systemløsning, der både er enkel at betjene og lynende intelligent. Specielt i store virksomheder, hvor der som oftest er mange filialer, er et godt sikkerhedssystem helt uundværligt.

Mere om denne branche

Uddannelsesinstitutioner

skoler, universiteter og institutioner er der flere hundrede mennesker, der kommer og går i løbet af dagen. På uddannelsesinstitutionerne kan det derfor være vanskeligt at have overblik over, hvem der må opholde sig hvor og hvornår.

For at garantere en god sikkerhed, kræver det en intelligent og simpel løsning i form af et digitalt låseanlæg. Særligt på universiteter er der også behov for, at studerende kan få adgang i aftentimerne til at studere. Derfor er det afgørende med et godt låsesystem.

Det er tit ældre bygninger, der danner rammerne for vores skoler og uddannelser i Danmark. Det vil derfor være en dyr løsning at skulle ændre eller eftermontere gamle bygninger med traditionelle låse – af den grund er det oplagt med en digital dørlås på uddannelsesinstitutioner.

Her på siden kan du blive klogere på, hvorfor system 3060 – et digitalt låsesystem fra SimonsVoss – er en genial løsning at integrere på skoler og universiteter.

Mere om denne branche

Forsikringsvirksomheder

Når man arbejder med forsikring, råder man over en lang række af følsomme data, som man kun skal kunne tilgå på den pågældende arbejdsplads. Derfor er det helt essentielt, at der er styr på adgangskontrollen, så ubudne gæster ikke har mulighed for at komme ind. Desuden vil der ofte være et væld af forskellige afdelinger i forsikringsvirksomheder. Det vil af den grund være oplagt at tildele forskellige afdelinger personlige adgangsrettigheder, således at de respektive afdelinger kun har adgang til deres eget arbejdsområde.

Mere om denne branche

Offentlige myndigheder

I det offentlige vil der af og til opstå konflikter mellem borgere og ansatte. Med et digitalt låse- og adgangskontrolsystem med beskyttelsesfunktion, får du mulighed for selektivt at udvælge, hvem der har adgangsrettigheder. På den måde kan du skabe tryghed for både borgere og ansatte.

Mere om denne branche

Industrivirksomheder

I industrivirksomheder er der ofte flere hundrede ansatte, og derfor stor udskiftning af medarbejdere. Desuden er strukturen i en industrivirksomhed meget omskiftelig i form af nye projekter og nye hierarkiske strukturer. Derudover vil det ofte være flere forskellige bygninger, der danner rammerne for den daglige arbejdsgang i de industrielle virksomheder. Der er derfor mange grunde til at gøre brug af et digitalt låseanlæg i industrivirksomheder, der i høj grad vil gøre arbejdsgangen lettere. Specielt i virksomheder, hvor der tit bliver stillet nye krav til databeskyttelse, vil et låseanlæg være til stor gavn.

Mere om denne branche

Sundhedsvæsenet

I sundhedsvæsenet er trykket konstant stigende, idet antallet af patienter, der har brug for behandling vokser hver dag. Samtidig stilles der hele tiden højere krav til sikkerheden og dokumentationen – både på private klinikker og offentlige sygehuse.

For at skabe tryghed for patienterne og sikre, der ikke kommer ubudne gæster på besøg, er det afgørende, at der integreres et digitalt låseanlæg.

Her på siden kan du læse om, hvorfor System 3060 er den oplagte løsning for optimal sikkerhed i sundhedsvæsenet.

Mere om denne branche

Ejendomsadministrationer

I store boligkomplekser med mange mennesker, der bor til leje eller i ejerlejligheder, er det først og fremmest vigtigt, at alle kan komme ind i bygningen uden problemer. Derudover vil der som ofte være fælles arealer, såsom vaskekældre, træningsfaciliteter eller parkeringsgarager, som alle beboere skal have adgang til. Desuden vil der fra tid til anden være behov for at give semipermanent adgang til andre end beboerne, hvis der eksempelvis er problemer med elevatoren eller fyret. Her er det vigtigt at sikre, at adgangsrettighederne kun gælder i en kort periode. Der er således meget at holde styr på som ejendomsadministration. Et digitalt låseanlæg vil i den grad kunne give mere overblik og skabe mere tryghed for beboerne.

Mere om denne branche

Offentlige Bygninger

I offentlige bygninger er der meget persontrafik i løbet af en dag. De ansatte i eksempelvis myndigheder og kommuner er samtidigt afhængige af at kunne arbejde uforstyrret. Derfor er det nødvendigt, at adgangskontrollen er tilrettelagt ned til den mindste detalje, så der er helt styr på, hvem der har hvilken type adgang og hvornår. Det er desuden også vigtigt at have tjek på sikkerheden, fordi der i offentlige bygninger typisk vil være mange følsomme data, der skal beskyttes. Der vil som oftest også være en del udskiftning af ansatte i det offentlige – et låseanlæg, hvor man nemt kan indstille ændringer vil derfor være en stor fordel. Sidst men ikke mindst, så er afdelingerne på offentlige arbejdspladser ofte fordelt i flere bygninger og afdelinger. En intelligent og digital systemløsning vil skabe sikkerhed.

Mere om denne branche

Ældrecentre

I ældreboliger og på plejehjem er der mange forskellige behov, der skal tages hensyn til. Først og fremmest er det helt afgørende, at beboerne er beskyttede og føler sig trygge. Derudover er der både plejepersonale, rengøringspersonale og besøgende, der skal have adgang. Beboere i ældrecentre er oftest svækkede enten fysisk eller psykisk. 

Af den grund skal det altid være muligt at låse døre op både indefra og udefra, så personalet hurtigt kan komme ind, hvis der skulle opstå noget. Desuden er der også områder, hvor det er vigtigt, at kun enkelte ansatte har adgang. Det gælder for eksempel medicinlagre, hvor et digitalt låseanlæg for alvor kommer til sin ret.

Mere om denne branche

Mindre Handelsvirksomheder

Selv i små virksomheder kan der være meget trafik i løbet af en dag. En række eksempler kan være apoteker, caféer og advokatvirksomheder, hvor der både kommer ansatte, gæster og kunder og serviceudbydere, der skal have let tilgængelig adgang til lokalerne. I disse typer af virksomheder varierer de enkelte personers rettigheder meget, idet der kan være lokaler, hvor kun bestemte personer må være samt lokaler til opbevaring med videre, hvor alle skal have adgang. Derfor er det oplagt med et fleksibelt låsesystem, der muliggør at skabe særlige vilkår for de respektive lokaler. .

Mere om denne branche