SimonsVoss oplossingen voor vakgebieden

Onze sluitsystemen met toegangscontrole kunt u zeer flexibel gebruiken en exact op uw behoeften afstemmen. Technologie, individualiteit en design beantwoorden aan bijna elk formaat gebouw en specifieke eisen van de bedrijfstak.

Onderwijs

Scholen, universiteiten en lesgebouwen worden dagelijks bezocht door honderden of meer scholieren, studenten en leerkrachten. Een gebeuren waarbij moeilijk te overzien is wie er eigenlijk op bepaalde plaatsen toegang mag krijgen. Het waarborgen van de veiligheid is een grote uitdaging, waarvoor een intelligent systeem nodig is.

Een andere belangrijke factor is vaak de historische bouwsubstantie. Deze met gangbare sloten ombouwen of achteraf aanpassen veroorzaakt vaak bijzonder hoge kosten. Op dit punt kan een digitaal sluitsysteem veel vereenvoudigen.

Meer over deze branche

Verzekeringsmaatschappijen

Een verzekering stelt bijzonder hoge eisen aan de toegangscontrole. Tenslotte zijn hier veel gevoelige gegevens over verzekerden te vinden, die alleen voor de betreffende instantie toegankelijk moeten zijn. Daarbij komt nog het bezoekersverkeer dat ook gestuurd moet worden, zodat veiligheid altijd een belangrijk thema is.

Ook moet er rekening mee worden gehouden dat verzekeringsmaatschappijen uiteenlopende afdelingen hebben. Naast de afhandeling van verzekeringskwesties zijn er bijv. de boekhouding, de juridische afdeling, de personeelsafdeling en nog veel meer. Ook hier moeten de toegangsrechten zo worden toegewezen dat iedereen de juiste rechten voor zijn individuele takengebied heeft.

Meer over deze branche

Industriële Ondernemingen

De industrie ziet zich tegenwoordig geconfronteerd met grote uitdagingen. Er moet niet alleen rekening worden gehouden met de toenemende netwerkintegratie, maar ook met steeds meer regelgeving. Naast veranderende voorschriften inzake gegevensbescherming moet er per branche ook op veel andere details gelet worden, zoals de HACCP-richtlijnen in de levensmiddelenindustrie en de GMP-richtlijnen in de farmaceutische industrie.

Tel hierbij nog op de structuur binnen een onderneming, die op elk gewenst moment kan veranderen: tijdelijke projectteams, hiërarchische structuren, de integratie van bestaande gebouwencomplexen... Hier kan een digitaal sluitsysteem in tijden van globalisering en digitalisering veel vereenvoudigen.

Meer over deze branche

Gezondheidszorg

Het aantal patiënten dat de best mogelijke geneeskundige verzorging nodig heeft, neemt toe.De voortdurend toenemende kostendruk in de gezondheidszorg vormt echter een steeds grotere uitdaging. Tegelijkertijd worden steeds hogere eisen gesteld aan de veiligheid, documentatie en kwaliteitsborging in ziekenhuizen en klinieken.

Een digitaal sluitsysteem levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheidszorg om te kunnen voldoen aan de eisen van patiënten en de rentabiliteit.

Meer over deze branche

Wooncomplexen

Wie aan wooncomplexen denkt, heeft eerst grotere flats op het netvlies waarin meerdere partijen in huurwoningen of appartementen wonen. In principe is het in eerste instantie belangrijk dat deze probleemloos het gebouw binnen kunnen. Maar naast de afzonderlijke wooneenheden zijn er ook andere ruimten die gemeenschappelijk worden gebruikt. Dit kunnen bijvoorbeeld wasruimten, fitnessruimten of ondergrondse parkeergarages zijn.

Daar komen nog andere ruimten bij, zoals verwarmingsruimten, een liftmachineruimte e.d. Ook hier moet ervoor gezorgd worden dat het betreffende personeel toegang heeft als er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, maar ook dat de toegangsrechten alleen geldig zijn voor de periode waarin de betreffende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Veel dingen dus die het facility management naast de eigenlijke bewoners in het oog moet houden.

Meer over deze branche

Midden- en kleinbedrijf & horeca

Wilt u weten welke personen op bepaalde tijden naar binnen en buiten gaan? Ook voor kleine objecten met max. 20 deuren is digitale sluittechniek niet alleen praktisch voor de eigenaar en comfortabel voor de gebruiker. Tot de vele andere pluspunten behoren de lage behoefte aan administratie, functies als DoorMonitroing en Key4Friends en het bekroonde design. Alles natuurlijk made in Germany.

Meer over deze branche

Kleine Commerciële Units

Bedrijven en ondernemingen hoeven helemaal niet groot te zijn om sterke activiteiten te ontwikkelen. Ook in kleinere bedrijven als bureaus, kantoren, apotheken of cafés kunnen al snel heel dynamisch zijn. Aan de ene kant natuurlijk de medewerkers, maar aan de andere kant hebben klanten, gasten en externe dienstverleners toegang tot de ruimten nodig hebben.

Er ontstaat een complex samenspel, want de toegangsrechten kunnen individueel sterk uiteenlopen. Zo zijn er ruimten als individuele kantoren, die alleen voor de betreffende medewerker bestemd zijn, maar ook ruimten als materiaalopslag, waartoe iedereen toegang moet hebben. Andere ruimten, zoals serverruimten en archieven, zijn mogelijk bijzonder gevoelige zones en alleen voorbehouden aan individuele medewerkers.

Meer over deze branche