SimonsVoss oplossingen voor vakgebieden

Onze sluitsystemen met toegangscontrole kunt u zeer flexibel gebruiken en exact op uw behoeften afstemmen. Technologie, individualiteit en design beantwoorden aan bijna elk formaat gebouw en specifieke eisen van de bedrijfstak.

Financiele Sector

Voorrang voor veiligheid, zeker in de financiële sector. Banken stellen bijzonder hoge veiligheidseisen aan sluitsystemen en toegangscontroles. Tijdens de openingstijden van de loketten zijn er veel bezoekers, maar ook buiten deze tijden is veiligheid een belangrijk onderwerp.

Gevoelige klantgegevens moeten beschermd worden, verschillende groepen personen hebben op verschillende tijden toegangsrechten nodig en iedereen heeft individuele rechten. Bovendien beschikken kredietinstellingen meestal een uitgebreid net filialen met een centrale administratie en bestuur. Een intelligente, digitale systeemoplossing zorgt voor rentabiliteit, comfort en veiligheid.

Meer over deze branche

Onderwijs

Scholen, universiteiten en lesgebouwen worden dagelijks bezocht door honderden of meer scholieren, studenten en leerkrachten. Een gebeuren waarbij moeilijk te overzien is wie er eigenlijk op bepaalde plaatsen toegang mag krijgen. Het waarborgen van de veiligheid is een grote uitdaging, waarvoor een intelligent systeem nodig is.

Een andere belangrijke factor is vaak de historische bouwsubstantie. Deze met gangbare sloten ombouwen of achteraf aanpassen veroorzaakt vaak bijzonder hoge kosten. Op dit punt kan een digitaal sluitsysteem veel vereenvoudigen.

Meer over deze branche

Industriële Ondernemingen

De industrie ziet zich tegenwoordig geconfronteerd met grote uitdagingen. Er moet niet alleen rekening worden gehouden met de toenemende netwerkintegratie, maar ook met steeds meer regelgeving. Naast veranderende voorschriften inzake gegevensbescherming moet er per branche ook op veel andere details gelet worden, zoals de HACCP-richtlijnen in de levensmiddelenindustrie en de GMP-richtlijnen in de farmaceutische industrie.

Tel hierbij nog op de structuur binnen een onderneming, die op elk gewenst moment kan veranderen: tijdelijke projectteams, hiërarchische structuren, de integratie van bestaande gebouwencomplexen... Hier kan een digitaal sluitsysteem in tijden van globalisering en digitalisering veel vereenvoudigen.

Meer over deze branche

Gezondheidszorg

Het aantal patiënten dat de best mogelijke geneeskundige verzorging nodig heeft, neemt toe.De voortdurend toenemende kostendruk in de gezondheidszorg vormt echter een steeds grotere uitdaging. Tegelijkertijd worden steeds hogere eisen gesteld aan de veiligheid, documentatie en kwaliteitsborging in ziekenhuizen en klinieken.

Een digitaal sluitsysteem levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheidszorg om te kunnen voldoen aan de eisen van patiënten en de rentabiliteit.

Meer over deze branche

Midden- en kleinbedrijf & horeca

Wilt u weten welke personen op bepaalde tijden naar binnen en buiten gaan? Ook voor kleine objecten met max. 20 deuren is digitale sluittechniek niet alleen praktisch voor de eigenaar en comfortabel voor de gebruiker. Tot de vele andere pluspunten behoren de lage behoefte aan administratie, functies als DoorMonitroing en Key4Friends en het bekroonde design. Alles natuurlijk made in Germany.

Meer over deze branche

Goede doelen

Hulporganisaties zoals de brandweer en de politie, maar ook andere, zien zich tegenwoordig geconfronteerd met grote uitdagingen. Juist bij grotere hulporganisaties kunnen er snel problemen ontstaan, wanneer er sleutels verloren gaan. Door de hogere veiligheidseisen aan de ene kant en een vaak gedecentraliseerde structuur aan de andere kant is het noodzakelijk om in geval van een kwijtgeraakte sleutel snel te kunnen handelen om de veiligheid te herstellen.

Nemen we bijvoorbeeld de reddingsdienst als voorbeeld, dan zien we een 24-uursdienst, zeven dagen per week, waarbij voor iedereen alle noodzakelijke zones snel toegankelijk moeten zijn, terwijl op hetzelfde moment de dure en levensreddende uitrusting altijd goed beveiligd moet zijn tegen toegang door derden.

Meer over deze branche

Openbare Gebouwen

Overheden, publieke diensten en openbaar bestuur: gebouwen die meestal openbaar toegankelijk en druk bezocht zijn. Tegelijkertijd moeten medewerkers ook ongestoord en beschermd kunnen werken. Voor de toegangscontrole betekent dit: er moet tot in het kleinste detail en met exact gedefinieerde rechten gepland worden.

Hierbij is het van belang gevoelige gegevens te beschermen, verschillende groepen personen op diverse tijden toegang te geven en flexibel op veranderingen te kunnen reageren. Bovendien zijn publieke diensten en overheden vaak verspreid over meerdere gebouwen. Een intelligente, digitale systeemoplossing zorgt voor rentabiliteit, comfort en veiligheid.

Meer over deze branche

Seniorenorganisaties

Seniorenresidenties, bejaarden- en verzorgingstehuizen kennen dagelijks een intensief personenverkeer. Bewoners, bezoekers, verplegend personeel, maar ook monteurs en schoonmakers moeten allemaal georganiseerd worden. Daarbij moet iedereen volop bewegingsruimte hebben, zonder negatieve effecten op de privacy van de bewoners. volgens de officiële verordeningen moeten de kamerdeuren afsluitbaar zijn, maar in noodsituaties wel van buiten geopend kunnen worden.

Daar komen nog eens zones bij waartoe slechts bepaalde personen toegang mogen hebben, zoals verzorgingsafdelingen en vooral gevoelige zones zoals medicijnenopslag. Om hier het overzicht te behouden, kan een digitaal sluitsysteem alles eenvoudiger maken.

Meer over deze branche