Verordening
Gegevensbescherming

Verordening Gegevensbescherming van SimonsVoss Technologies GmbH voor de website www.simons-voss.com

 

Verordening Gegevensbescherming SimonsVoss/Allegion:

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de website www.simons-voss.com in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) is:

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastrasse 4
85774 Unterföhring

Telefoon +49 (0)89 99228-0
marketing-simonsvoss@allegion.com
www.simons-voss.com

Contactpersoon gegevensbescherming:
Extern benoemde functionaris voor gegevensbescherming: Dr. Sebastian Kraska (email@iitr.de)
 

Dit privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die SimonsVoss Technologies GmbH ('Allegion', 'wij' of 'ons') rechtstreeks of via agenten van u verzamelt alsook ons gebruik, onze openbaarmaking en onze overdracht van deze gegevens. Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens die wij verzamelen van u: (1) online, zoals via deze website, onze applicaties en platforms waarop dit Beleid wordt geplaatst (gezamenlijk, de "Website"); en (2) offline wanneer u met ons te maken krijgt, al dan niet als klant, leverancier of geïnteresseerde.

Informatie die u offline verschaft zal worden verzameld door de van toepassing zijnde Allegion-entiteit. Zie Internationale Overdrachten en Offshore Opslag van Persoonsgegevens voor meer informatie.

Door informatie aan ons te verstrekken, stemt u ermee in dat uw gegevens, inclusief uw Persoonsgegevens. Door informatie aan ons te verstrekken, stemt u ermee in dat uw gegevens, inclusief uw Persoonsgegevens, zullen worden verzameld, gebruikt en bekendgemaakt zoals beschreven in dit Beleid. Voor bezoekers van onze Website is dit Beleid door middel van verwijzing opgenomen in onze Servicevoorwaarden.

Voor persoonsgegevens die vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is een lijst van de Allegion-entiteiten die uw persoonlijke gegevens beheren beschikbaar hier.


1. Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgebonden gegevens

Informatie die wij verzamelen

Wij verzamelen informatie direct van u, van derde partijen en automatisch via uw gebruik van uw Website of enige diensten van Allegion. Voor zover wettelijk toegestaan of met uw toestemming kunnen wij alle informatie die wij over u verzamelen uit verschillende bronnen samenvoegen.

Informatie die wij direct van u verzamelen. Wij verzamelen informatie van u wanneer u een registratiekaart indient, informatie aanvraagt bij ons, contact met ons opneemt of anderszins gebruikmaakt van onze producten en diensten. De informatie die wij verzamelen varieert, afhankelijk van uw interactie met ons, maar deze kan onder andere zijn uw naam, functietitel, postadres, factuuradres, telefoonnummers, faxnummer, e-mailadres, betalingsinformatie (waaronder financiële rekeningnummers of creditcard- of betaalkaartnummer) en aankoopgeschiedenis. Wij verzamelen ook andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt (bv. registratiegegevens indien u één van onze producten registreert of u zich aanmeldt voor antidiefstalbescherming, antwoorden op een vragenlijst of enquêtes, of informatie die u verstrekt als onderdeel van een loting of wedstrijd) via onze Website of offline.

U bent niet verplicht om aan ons enige persoonsgegevens te verstrekken, maar het is mogelijk dat u in dat geval niet kunt profiteren van bepaalde aanbiedingen (bv. het registreren van uw vergrendeling).

Informatie die wij verzamelen over u van derde partijen.  Wij kunnen ook informatie verzamelen over u van derde partijen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruikersnaam, naam, of e-mailadres van sociale mediaplatforms verzamelen, als u in aanraking komt met ons via sociale media. 

Informatie die wij automatisch verzamelen.Wij verzamelen automatisch informatie, inclusief persoonsgegevens, via cookies, web beacons en andere technologieën wanneer u onze Website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten. De informatie die wij automatisch verzamelen, omvat, maar is niet beperkt tot: domeinnaam; browsertype en besturingssysteem; bekeken webpagina's; geklikte links; Internet Protocol ("IP") adres; de tijd besteed op de Website en /of gebruik van onze diensten; en de verwijzende URL of de webpagina die u heeft geleid tot onze Website. Voor zover wettelijk toegestaan of met uw toestemming kunnen wij deze informatie die wij over u verzamelen, samenvoegen met andere informatie. Zie Cookies en Tracking-mechanismen hieronder voor meer informatie.


Gebruik van uw Informatie

Wij gebruiken uw informatie, inclusief uw Persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:   

 • om producten en diensten aan u te leveren. Wij gebruiken uw informatie om onze producten en diensten aan u te leveren; om orders en retouren aan te nemen, te verifiëren, verwerken en leveren; om betalingen te verwerken; voor garantie-, technische ondersteunings- of andere soortgelijke doeleinden; en om klantenaccounts aan te maken en te onderhouden.
 • Voor Leveranciersbeheersdoeleinden. Wij gebruiken uw informatie om leveranciersaccounts aan te maken en te onderhouden, de aangevraagde producten en diensten te leveren, en om andere handelingen uit te voeren ter bevordering van het leveranciersbeheer. De informatie die wij verzamelen van onze leveranciers wordt ook gebruikt voor de doeleinden die in dit hoofdstuk uiteen zijn gezet.
 • Klantenservice. Wij gebruiken uw informatie voor klantenservicedoeleinden, waaronder ten behoeve van de garantie, technische ondersteuning of andere soortgelijke doeleinden; om te reageren op uw vragen en voor andere doeleinden waarvoor u contact met ons opneemt. 
 • Communicatie. Wij gebruiken uw informatie om met u te communiceren, waaronder het inwilligen van hulpverzoeken. Wij kunnen op verschillende manier contact met u opnemen, inclusief per post, e-mail, telefoon en/of tekstbericht. 
 • Administratie. Wij gebruiken uw informatie voor administratieve doeleinden, waaronder om onze inventaris te beheren; om ons beter inzicht te geven in de toegang tot en het gebruik van de Website; om informatie en verslagen te verstrekken aan investeerders, potentiële partners, dienstverleners, regelgevers en anderen; om beveiliging, antipiraterij, fraudepreventie en andere diensten die ontwikkeld zijn om onze klanten, gebruikers, leveranciers, ons en de openbare orde te beschermen, in te voeren en te handhaven; om dit Beleid, onze Voorwaarden en ander beleid af te dwingen.
 • Onderzoek en ontwikkeling. Wij gebruiken uw informatie voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden, waaronder om onze Website, producten, diensten en klantervaring te verbeteren; om onze klant- en gebruikersgegevens te begrijpen; en voor andere onderzoeks- en analytische doeleinden.
 • Wettelijke naleving. Wij gebruiken uw informatie om te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen, waaronder het reageren op een dagvaarding of gerechtelijk bevel.
 • Om ons en anderen te beschermen. Wij gebruiken uw informatie indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om illegale activiteiten, vermeende fraude, situaties met betrekking tot mogelijke dreigingen aan de veiligheid van een persoon, of schendingen van onze Voorwaarden of dit Beleid, te onderzoeken, voorkomen of om hiertegen maatregelen te nemen.
 • Marketing. Wij gebruiken uw informatie indien dit wettelijk is vereist, voor zover het wettelijk is toegestaan of met uw toestemming (waar wettelijk vereist) voor marketing- en proportionele doeleinden, inclusief via e-mail. Wij kunnen bijvoorbeeld uw informatie gebruiken, zoals uw e-mailadres, om nieuws en nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en promoties te uit te sturen, of om anderszins contact met u op te nemen over producten, diensten of informatie die volgens ons interessant voor u kunnen zijn. Wij kunnen uw informatie ook gebruiken om ons in staat te stellen onze diensten te adverteren op derden websites of via andere kanalen.

Bekendmaking van uw Gegevens

Wij kunnen als volgt uw informatie, waaronder uw Persoonsgegevens, bekendmaken:

 • Gebruikers van onze Website. Gebruikersnaam en enige informatie die u plaatst op onze Website, inclusief afbeeldingen zonder beperking, opmerkingen en tekst, kunnen beschikbaar zijn voor alle gebruikers van onze Website, en kunnen openbaar beschikbaar worden gesteld na het plaatsen
 • Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. Wij kunnen uw informatie onthullen aan huidige of toekomstige gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, voor de hierboven omschreven doeleinden onder Gebruik van Persoonsgegevens. Wij kunnen uw informatie bijvoorbeeld met één van onze Amerikaanse entiteiten delen voor opslagdoeleinden.
 • Dienstverleners. Wij kunnen persoonsgegevens onthullen aan externe leveranciers, dienstverleners, aannemers of vertegenwoordigers om hen in staat te stellen handelingen uit te voeren namens ons. Deze dienstverleners kunnen ons bijvoorbeeld helpen bij het beheren van onze Website, het verwerken van sollicitaties of betalingen.  
 • Overige niet-gelieerde derde partijen. Wij kunnen uw informatie aan niet-gelieerde derde partijen onthullen, zoals groothandelaren, distributeurs, promotionele partners en anderen waarmee wij een marketing- of andere relatie hebben, voor hun eigen marketingsdoeleinden. Voor zover wettelijk toegestaan of met uw toestemming, kunnen dergelijke derde partijen gebruikmaken van uw persoonsgegeven voor hun eigen marketingdoeleinden, zoals voor het promoten van producten en diensten die volgens hen u zouden interesseren.

Wij kunnen ook uw informatie onthullen, inclusief persoonsgegevens, om de volgende redenen:

 • Zakelijke overdrachten. Wij kunnen uw informatie onthullen aan een andere entiteit, in het kader van, inclusief tijdens onderhandelingen van, een overname of fusie, verkoop of overdracht van een bedrijfseenheid of -activa, een faillissementsprocedure of als onderdeel van enige andere soortgelijke zakelijke overdracht.
 • In reactie op een juridische procedure. Wij kunnen uw informatie onthullen om te voldoen aan de wet, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of ander juridisch proces, zoals in reactie op een dagvaarding, of ander rechtmatig overheidsverzoek.
 • Om ons en anderen te beschermen. Wij onthullen uw informatie indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om illegale activiteiten, vermeende fraude, situaties met betrekking tot mogelijke dreigingen aan de veiligheid van een persoon, of schendingen van onze Voorwaarden of dit Beleid, te onderzoeken, voorkomen of om hiertegen maatregelen te nemen. 
 • Samengevoegde en geanonimiseerde informatie. Wij kunnen samengevoegde of geanonimiseerde informatie over u onthullen aan derde partijen voor marketing-, reclame-, onderzoeks- of soortgelijke doeleinden.

Cookies en Tracking-mechanismen  

Wij en onze dienstverleners gebruiken cookies, tracking pixels en andere tracking-mechanismen om informatie te traceren over uw gebruik van onze Website en de diensten die beschikbaar zijn via onze Website. Wij of onze dienstverleners kunnen deze informatie met andere informatie combineren, welke wij hebben ontvangen over u. 

Cookies. Een cookie is een string van informatie die uitsluitend bestaat uit tekst, welke een website overdraagt aan het cookiebestand van de browser op de harde schijf van een computer, zodat het de gebruiker kan herinneren. Een cookie zal gewoonlijk de naam van het domein bevatten, waarvan de cookie afkomstig is, evenals de 'levensduur' van een cookie en een waarde, over het algemeen een willekeurig gegenereerd, uniek cijfer. Dit helpt ons u een goede ervaring te bieden wanneer u onze Website gebruikt en om onze Website, producten en diensten te verbeteren. Wij gebruiken cookies voornamelijk voor de volgende doeleinden: 

 • Waar zij essentieel zijn om de Website te laten werken
 • Om anonieme, samengevoegde statistieken op te stellen die ons inzicht bieden in de manier waarop gebruikers onze Website gebruiken en om ons te helpen de opbouw van de Website te verbeteren.

Clear GIF's, pixel tags en andere technologieën. Clear GIF's zijn kleine afbeeldingen met een unieke identificeerder, gelijk in functie als cookies, welke onzichtbaar ingebed zijn op webpagina's. Wij of onze dienstverleners kunnen gebruikmaken van clear GIF's (ook bekend als web beacons, web bugs of pixel tags) in verband met onze Website om de activiteiten van bezoekers op onze Website te volgen, ons te helpen inhoud te beheren en om statistieken op te stellen over het gebruik van onze Website. Wij of onze dienstverleners kunnen ook gebruikmaken van clear GIF's in HTML e-mails naar onze gebruikers, om e-mailresponspercentages te krijgen, te zien wanneer onze e-mails zijn bekeken, en om te zien of onze e-mails zijn doorgestuurd.

Derden Analytics. Wij gebruiken geautomatiseerde apparaten en applicaties om gebruik van onze Website of diensten te evalueren. Wij gebruiken deze middelen om ons te helpen onze diensten, prestaties en gebruikerservaringen te verbeteren. Deze apparaten en applicaties kunnen gebruikmaken van cookies en andere tracking-technologieën om hun diensten te leveren.

Zie ons Cookiebeleid  voor meer informatie over ons gebruik van cookies, uw vermogen om cookies te accepteren/weigeren, en gerelateerde informatie.


Op interesse gebaseerd adverteren

Wij gebruiken derde partijen zoals netwerkadverteerders om advertenties te plaatsen op onze Website en op derden websites of andere media (bv. sociale netwerkplatforms). Dit stelt ons en deze derde partijen in staat om advertenties te richten op u, voor producten en diensten waarin u geïnteresseerd kunt zijn. Externe advertentienetwerkaanbieders, adverteerders, sponsors en/of verkeersmetingsdiensten kunnen gebruikmaken van cookies, JavaScript, web beacons (waaronder clear GIF's), Flash LSO's en andere trackingtechnologieën om de doeltreffendheid van hun advertenties te meten en om advertentie-inhoud aan te passen op u. Deze derden cookies en andere technologieën worden geregeld door het specifieke privacybeleid van iedere derde partij, niet dit beleid. Wij kunnen deze derden adverteerders informatie verstrekken over u, waaronder persoonsgegevens. 

Gebruikers in de Verenigde Staten kunnen zich afmelden voor derden advertentienetwerken. U kunt bijvoorbeeld naar de Consumentenkeuzepagina van de Digital Advertising Alliance (“DAA”) gaan voor meer informatie over het afmelden van het op interesse gebaseerd adverteren en hun keuzes met betrekking tot informatie gebruikt door DAA-bedrijven. U kunt ook naar de Afmeldpagina voor Consumenten gaan van het Network Advertising Initiative (“NAI”)voor informatie over het afmelden van het op interesse gebaseerd adverteren en hun keuzes met betrekking tot informatie gebruikt door NAI-leden.

Gebruikers in Canada kunnen naar de Afmeldtool van Digital Advertising Alliance of Canada (“DAAC”) Opt-Out Tool gaan om af te melden van het op interesse gebaseerd adverteren door bepaalde advertentienetwerken. Aanvullende informatie is beschikbaar op de website van DAAC op youradchoices.ca

Gebruikers in de Europese Unie kunnen naar de Your Online Choices-website van de European Interactive Digital Advertising Alliance (“EDAA”) gaan en hun land selecteren voor meer informatie over op interesse gebaseerd adverteren en hoe ze zich kunnen afmelden in hun eigen land. Bijvoorbeeld gebruikers in Frankrijk kunnen naar de Contrôler ses cookies-website gaan om zich af te melden van het op interesse gebaseerd adverteren door bepaalde derden advertentienetwerken en kunnen aanvullende informatie vinden op www.youronlinechoices.com/fr.

Het afmelden van één of meer bedrijven vermeld op de Consumentenkeuzepagina van de DAA of de Consumentenafmeldpagina van het NAI of de Afmeldtool, van de DAAC, of via de EDAA-websites zullen u afmelden van de levering door de bedrijven van op interesse gebaseerde inhoud of advertenties aan u, maar dit betekent niet dat u geen reclame meer zult ontvangen via onze Website of op andere websites. U kunt reclame blijven ontvangen, bijvoorbeeld, gebaseerd op de betreffende website die u bekijkt (dat wil zeggen, op context gebaseerde advertenties). En bovendien, wanneer uw browsers zijn geconfigureerd om cookies te weigeren wanneer u zich afmeldt van de DAA, NAI, DAAC en/of EDAA websites, kunt u afmelding niet doeltreffend zijn. Let op dat indien u gebruik maakt van meerdere apparaten u zich zult moeten afmelden per afzonderlijk apparaat.


Niet traceren-verklaring

Momenteel herkennen onze systemen geen "niet-traceren"-verzoeken. U kunt bepaalde tracking-functies uitschakelen zoals hierboven besproken in ons hoofdstuk Cookies en Tracking-mechanismen (bv. door cookies uit te schakelen). Om meer te weten te komen over niet-traceren signalen, zie deze bron. 


Derden links

Onze Website kan links naar derden websites bevatten. Enige toegang tot en gebruik van dergelijke gelinkte websites wordt niet geregeld door dit Beleid, maar wordt geregeld door het privacybeleid van dergelijke derden websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatiepraktijken van dergelijke derden websites.


Internationale Overdrachten en Offshore Opslag van Persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken, onthullen, verwerken, overdragen of opslaan buiten het land waarin ze verzameld werden, zoals de Verenigde Staten en andere landen, die mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden aan persoonsgegevens als het land waarin u zich bevindt.

Bovendien zijn er situaties waarin persoonsgegevens worden overgedragen aan derden dienstverleners (in de Verenigde Staten en/of andere landen, inclusief landen waarin Allegion actief is of gevestigd is) om diensten te leveren aan Allegion, zoals betalingsverwerking en webhosting en andere diensten vereist door de wet. Allegion gebruikt derden dienstverleners om persoonsgegevens te verwerken voor servicegerelateerde en administratieve doeleinden. Dergelijke dienstverleners zijn gevestigd in de Verenigde Staten en andere locaties waar Allegion actief is. Wanneer Allegion een ander bedrijf inzet om een functie van deze aard uit te voeren, zal dergelijke derde partij vereist zijn om de persoonsgegevens te beschermen en zullen zij niet bevoegd zijn om de persoonsgegevens voor enig ander doel te gebruiken.


Beveiliging van Persoonsgegevens

Wij hebben maatregelen genomen om te beschermen tegen de onbevoegde of onwettige verwerking van persoonsgegevens, onbevoegde of onopzettelijke toegang tot persoonsgegevens en onopzettelijke of onrechtmatig verlies of vernietiging van persoonsgegevens. Echter kunnen wij geen garantie bieden tegen enig verlies, misbruik, onbevoegde toegang, onbevoegde onthulling, aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens of enige onrechtmatige vormen van verwerking.

Gebruikers dienen de gebruikersnaam of gebruikers-ID voor gebruik op onze Website te beschermen en zijn verantwoordelijk voor enig misbruik of onbevoegd gebruik van onze Website via hun wachtwoord en gebruikers-ID en dienen zelf te zorgen voor de vertrouwelijkheid van hun wachtwoorden. Als u reden hebt om te geloven dat uw interactie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld, indien u van mening bent dat de beveiliging van een account die u hebt bij ons, is aangetast), dient u onmiddellijk met ons contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.


Bewaring van Persoonsgegevens

Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren voor zolang wij er een redelijke wettelijke of commerciële behoefte aan hebben, waarna wij deze zullen vernietigen via momenteel beschikbare beveiligde vernietigingsmethoden.


Uw rechten en keuzes

 • Uw rechten. U verstrekt vrijwillig aan ons uw persoonsgegevens. Afhankelijk van uw rechtsgebied, kunt u het recht hebben om op elk moment toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die Allegion van u bezit; om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens niet meer gebruiken of onthullen; om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens bijwerken, aanpassen of verwijderen; en om een eerder verleende toestemming in te trekken ten aanzien van uw persoonsgegevens; via onderstaande contactgegevens. U dient dergelijke verzoeken in door contact op te nemen met de Nationale functionaris voor gegevensbescherming van uw land of lokale Privacymanager, via de Neem contact met ons op-informatie hieronder.
 • Uw keuzes. U kunt er altijd voor kiezen om geen informatie te verstrekken, hoewel dit nodig kan zijn om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten.
 • Afmelden van Cookies. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over het blokkeren en uitschakelen van cookies.
 • Afmelden van Marketingcommunicaties. Wij kunnen u promotionele e-mailberichten sturen als u informatie aanvraagt bij ons. U kunt erom verzoeken dat u geen promotionele e-mailberichten meer ontvangt door op de link te drukken in de e-mail. Let op dat als u zich afmeldt van het ontvangen van e-mailmarketingcommunicaties van ons, wij nog steeds met u kunnen communiceren voor andere doeleinden (bv. om te reageren op uw vragen of voor servicegerelateerde doeleinden). U mag u anderszins afmelden van het ontvangen van marketingcommunicaties van ons door met ons contact op te nemen via het postadres uiteengezet in het Neem contact met ons op-onderdeel hieronder.

Bijzondere informatie voor gebruikers in Californië

Inzittenden van Californië kunnen een overzicht van bepaalde derde partijen opvragen aan wie wij bepaalde persoonsgegevens hebben onthuld voor hun eigen marketingdoeleinden. U kunt één aanvraag per kalenderjaar doen. In uw aanvraag dient u te bevestigen dat u een inzittende bent van Californië en dient u een huidig adres in Californië op te geven voor uw antwoord. U kunt deze informatie schriftelijk aanvragen door contact met ons op te nemen via het Neem contact met ons op-onderdeel hieronder. Het kan tot dertig (30) dagen duren voordat u antwoord krijgt.


Sollicitanten

U kunt bij ons solliciteren via onze Website. Als u dit doet, verzamelen wij uw naam, contactgegevens, nationale identificatie-informatie, werkgeschiedenis, cv en andere werk- of sollicitatiegerelateerde informatie. Wij zullen ook andere informatie verzamelen (bv. demografische informatie) die u aan ons wenst te verstrekken via onze Website. Het vacatureportaal van onze Website wordt gehost in de Verenigde Staten, welke mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als uw land. Het vacatureportaal kan aanvullende, toepasselijke privacyverklaringen omvatten. 

Indien u solliciteert naar een functie bij een bepaald bedrijf, en wij vinden dat uw kwalificaties overeenstemmen met een andere functie binnen dat bedrijf of gelieerd bedrijf, kunnen wij uw informatie delen met dergelijke andere afdeling en/of dochteronderneming/gelieerd bedrijf. Wij gebruiken de informatie die u via dit portaal aan ons verstrekt ten behoeve van de verwerking van uw sollicitatie. Indien wettelijk vereist, of indien gepast is om onze rechten en belangen te beschermen, kunnen wij uw informatie delen met wetshandhavingsinstanties en andere derde partijen, zoals uiteengezet in bovenstaand hoofdstuk over bekendmaking. Wij gebruiken uw informatie niet voor marketingdoeleinden. 

Zie boven over uw Rechten en Keuzes, evenals de mogelijkheid om toegang te verkrijgen tot uw informatie en deze te corrigeren.

Mocht u een Allegion-werknemer worden, zullen wij u, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, u een kennisgeving sturen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.


Wijzigingen in dit Beleid

Wij kunnen van tijd tot tijd dit Beleid wijzigen, dus zorg ervoor dat u deze regelmatig doorneemt. Wij zullen enige wijzigingen in dit Beleid op onze Website plaatsen. Indien wij wijzigingen aanbrengen in dit Beleid, welke onze praktijken ten aanzien van de Persoonsgegevens die wij eerder over u hebben verzameld, aanzienlijk zouden beïnvloeden, verbinden wij ons ertoe om u van tevoren in kennis te stellen van dergelijke wijziging, door de wijziging prominent te plaatsen op onze Website of door u een e-mail te sturen. Uw voortgezette gebruik van onze Website, de aankoop van onze goederen of diensten of verstrekking van verdere informatie vormt uw aanvaarding van ons herziene Beleid.


Neem contact met ons op

Neem contact met ons op viadataprivacy@allegion.com als u vragen of bezorgdheden hebt over dit Beleid, de Persoonsgegevens die wij hebben over u, indien u hulp nodig hebt bij het beheren van uw keuzes, of andere vragen, opmerkingen of klachten hebt ten aanzien van onze privacypraktijken. De berichten die u ons stuurt zullen worden overgedragen aan en beoordeeld in de Verenigde Staten.

Aanvullende rechten (met ingang van 25 mei 2018)

Vanaf 25 mei 2018, als uw persoonlijke gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie, hebt u ook de volgende aanvullende rechten:

Gegevensoverdraagbaarheid - indien de verwerking noodzakelijk is voor ons voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent als rechtsgrondslag voor de verwerking, en de persoonsgegevens geautomatiseerd worden verwerkt, hebt u het recht om alle door u aan het bedrijf verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gangbaar en machinaal leesbaar formaat. Daarnaast hebt u het recht ons te vragen deze gegevens over te dragen naar een andere controleur indien dit technisch haalbaar is;

 • Recht op beperking van verwerking - u hebt het recht op beperking van onze verwerking van uw persoonsgegevens indien:
  : : u de juistheid van de persoonsgegevens betwist totdat we voldoende maatregelen hebben getroffen voor het corrigeren of verifiëren van de juistheid ervan;
  : : de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens verwijderen;
  : : wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims; of
  : : u bezwaar hebt ingediend tegen verwerking op basis van een rechtmatig belang (zie hieronder), in afwachting van de verificatie of het bedrijf zwaarwegende legitieme redenen heeft om verder te gaan met de verwerking.
 • Datenübertragbarkeit - Soweit wir uns als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung auf die Tatsache stützen, dass die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags, dem Sie als Partei angehören, erforderlich ist und die personenbezogenen Daten automatisiert verarbeitet werden, haben Sie das Recht auf Erhalt all derjenigen personenbezogenen Daten, die Sie dem Unternehmen in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung gestellt haben, und können darüber hinaus von uns verlangen, diese an einen anderen Datenaufseher zu übertragen, sofern dies technisch möglich ist;
 • Recht auf Beschränkung der Verarbeitung - Sie haben das Recht auf Beschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, sofern:
  - Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen Daten bestreiten, bis wir ausreichende Schritte unternommen haben, sie zu berichtigen oder ihre Richtigkeit zu überprüfen;
  - die Verarbeitung gesetzwidrig ist, Sie von uns aber nicht die Löschung der Daten verlangen;
  - wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie diese aber für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder
  - Sie der Verarbeitung aufgrund eines legitimen Interesses widersprochen haben (siehe unten), bis geprüft worden ist, ob das Unternehmen zwingende legitime Gründe hat, die Verarbeitung fortzusetzen. 

Wanneer er op deze wijze een beperking wordt gelegd op persoonsgegevens, zullen wij deze uitsluitend verwerken met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

 • Recht op het indienen van bezwaar tegen verwerking op basis van rechtmatige redenen - indien wij een rechtmatig belang hebben om gegevens te verwerken, hebt u het recht om bezwaar in te dienen tegen deze verwerking, en moeten wij deze verwerking stopzetten, tenzij we zwaarwegende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die voorrang hebben boven uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer we de gegevens moeten verwerken voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims. Normaal gesproken zijn wij van mening dat wanneer wij een rechtmatig belang hebben om gegevens te verwerken, wij dergelijke zwaarwegende legitieme redenen kunnen aantonen. Wij zullen echter elk geval afzonderlijk beoordelen.

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in uw woonlidstaat, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie.

Neem voor meer informatie over uw rechten, of voor het uitoefenen van uw rechten, contact dataprivacy@allegion.com.


2. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een analysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn tekstbestandjes die op uw pc worden opgeslagen om een analyse van uw gebruik van de website mogelijk te maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden gewoonlijk naar een server van Google Inc. in de VS verzonden en daar opgeslagen. Wanneer het anonimiseren van IP-adressen op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de EU of in andere staten die zijn aangesloten bij de Europese Economische Ruimte door Google van te voren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren. Er wordt bericht uitgebracht over de activiteiten op de website teneinde andere diensten in verband met met het gebruik van de website en het internet aan de exploitant van de website aan te bieden. Het in verband met Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres zal niet worden gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies door een bijbehorende instelling van uw browser software verhinderen. We wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet in volle omvang gebruik kunt maken van de functies op deze website. 

U kunt bovendien de overdracht van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: Met het oog op de discussie over het gebruik van analysetools met complete IP-adressen willen wij erop wijzen dat deze website gebruikt maakt van Google Analytics met de toevoeging '_anonymizeIp()'. Hierdoor worden IP-adressen alleen in afgekorte vorm verwerkt om uit te sluiten dat directe gevolgtrekkingen tot individuele personen kunnen worden herleid. 

Speciaal voor browsers op mobiele apparatuur kunt u deze link aanklikken om de geanonimiseerde registratie door Google Analytics op deze website voor uw browser voortaan te verhinderen met behulp van een zogenoemde 'Opt-out-cookie'.


3. Google AdWords Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords Conversion Tracking, een internetanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google AdWords Conversion Tracking maakt eveneens gebruik van 'cookies' die op uw pc worden opgeslagen om een analyse van uw gebruik van de website mogelijk te maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren. Er wordt bericht uitgebracht over de activiteiten op de website aan de exploitant van de betreffende website en om andere diensten in verband met met het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Google zal deze informatie eventueel ook aan derden doorgeven indien dit wettelijk is voorgeschreven of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal de gegevens beslist niet combineren met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen tegengaan door in uw browser het opslaan van cookies te verbieden.


4. Verdere informatie en contact

Bij vragen over deze verklaring betreffende de gegevensbescherming kunt u contact met ons opnemen. Het contactadres kunt u vinden op de pagina Contact. U kunt op elk gewenst moment vragen of en welke gegevens van u bij ons zijn bewaard. Bovendien kunt u ons inlichtingen, verzoeken tot wissen en/of correctie, alsook suggesties per e-mail (marketing-simonsvoss@allegion.com) of brief laten toekomen.