Verklaring gegevensbescherming

Verklaring gegevensbescherming van SimonsVoss Technologies GmbH voor de website www.simons-voss.com

Wilt u nog meer te weten komen over de systeemoplossingen van SimonsVoss?
Till Zoeken naar partners

1. Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgebonden gegevens

Persoonsgebonden gegevens worden uitsluitend geregistreerd wanneer u deze op eigen initiatief (bijv. bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief) bekend maakt. Verder worden er geen persoonsgebonden gegevens geregistreerd. Verwerking van uw persoonsgebonden gegevens die verder gaat dan wat wettelijk is toegestaan, gebeurt enkel wanneer u hiervoor nadrukkelijk uw toestemming verleent.

Bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief deelt u ons uw e-mailadres en optioneel ook andere gegevens mee. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om de nieuwsbrief aan u te verzenden. De gegevens die u vermeldt bij de aanmelding voor de nieuwsbrief blijven bij ons bewaard totdat u zich afmeldt van de nieuwsbrief. Afmelding is op elk gewenst moment mogelijk via de betreffende link in de nieuwsbrief of een desbetreffende mededeling aan ons. Met deze afmelding herroept u uw toestemming om uw e-mailadres te gebruiken.


2. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een analysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn tekstbestandjes die op uw pc worden opgeslagen om een analyse van uw gebruik van de website mogelijk te maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden gewoonlijk naar een server van Google Inc. in de VS verzonden en daar opgeslagen. Wanneer het anonimiseren van IP-adressen op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de EU of in andere staten die zijn aangesloten bij de Europese Economische Ruimte door Google van te voren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren. Er wordt bericht uitgebracht over de activiteiten op de website teneinde andere diensten in verband met met het gebruik van de website en het internet aan de exploitant van de website aan te bieden. Het in verband met Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres zal niet worden gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies door een bijbehorende instelling van uw browser software verhinderen. We wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet in volle omvang gebruik kunt maken van de functies op deze website. 

U kunt bovendien de overdracht van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: Met het oog op de discussie over het gebruik van analysetools met complete IP-adressen willen wij erop wijzen dat deze website gebruikt maakt van Google Analytics met de toevoeging '_anonymizeIp()'. Hierdoor worden IP-adressen alleen in afgekorte vorm verwerkt om uit te sluiten dat directe gevolgtrekkingen tot individuele personen kunnen worden herleid. 

Speciaal voor browsers op mobiele apparatuur kunt u deze link aanklikken om de geanonimiseerde registratie door Google Analytics op deze website voor uw browser voortaan te verhinderen met behulp van een zogenoemde 'Opt-out-cookie'.


3. Google AdWords Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords Conversion Tracking, een internetanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google AdWords Conversion Tracking maakt eveneens gebruik van 'cookies' die op uw pc worden opgeslagen om een analyse van uw gebruik van de website mogelijk te maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren. Er wordt bericht uitgebracht over de activiteiten op de website aan de exploitant van de betreffende website en om andere diensten in verband met met het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Google zal deze informatie eventueel ook aan derden doorgeven indien dit wettelijk is voorgeschreven of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal de gegevens beslist niet combineren met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen tegengaan door in uw browser het opslaan van cookies te verbieden.


4. Gebruik van 'eigen cookies'

Deze website maakt gebruik van cookies om u te herkennen tussen de andere gebruikers van onze website. Zo kunnen wij u niet alleen een prettige ervaring bieden wanneer u op onze website zoekt, maar onze website op die manier ook voor u verbeteren. Bovendien zorgen cookies dat wij en onze partners in staat zijn u gerichte communicatie aan te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u aan dat u het gebruik van cookies door ons aanvaardt. Onze Cookies-Richtlijn bevat meer informatie over de door ons gebruikte cookies en aanwijzingen hoe u bepaalde cookies kunt blokkeren of controleren.


5. Verdere informatie en contact

Bij vragen over deze verklaring betreffende de gegevensbescherming kunt u contact met ons opnemen. Het contactadres kunt u vinden op de pagina Contact. U kunt op elk gewenst moment vragen of en welke gegevens van u bij ons zijn bewaard. Bovendien kunt u ons inlichtingen, verzoeken tot wissen en/of correctie, alsook suggesties per e-mail (marketing@simons-voss.com) of brief laten toekomen.