Digitale sluitsystemen in instellingen voor begeleid wonen. 

Seniorenresidenties, bejaarden- en verzorgingstehuizen kennen dagelijks een intensief personenverkeer. Bewoners, bezoekers, verplegend personeel, maar ook monteurs en schoonmakers moeten allemaal georganiseerd worden. Daarbij moet iedereen volop bewegingsruimte hebben, zonder negatieve effecten op de privacy van de bewoners. volgens de officiële verordeningen moeten de kamerdeuren afsluitbaar zijn, maar in noodsituaties wel van buiten geopend kunnen worden.

Daar komen nog eens zones bij waartoe slechts bepaalde personen toegang mogen hebben, zoals verzorgingsafdelingen en vooral gevoelige zones zoals medicijnenopslag. Om hier het overzicht te behouden, kan een digitaal sluitsysteem alles eenvoudiger maken.


De totaaloplossing: het Systeem 3060
 

De vereisten:

 • De hoofdingang is alleen tijdens bezoeksuren automatisch geopend voor iedereen
 • artsen en verpleegkundigen, vakmensen en schoonmaakkrachten gedurende een bepaalde tijd toegang geven tot bedrijfs- en administratieruimten
 • bescherming tegen diefstal in wooneenheden, zorgafdelingen, administratieve en bedrijfsruimten

Zoals iedereen weet, zijn inrichtingen voor ouderen altijd zeer dynamisch. Hierbij moet op vele details worden gelet en kan tegelijkertijd ook heel wat snel veranderen. Het is dan ook zinvol om snel en flexibel te kunnen reageren.

Naast het ruimtelijke aspect telt hierbij ook tijd als factor: door de wisselende bevoegdheden en competenties moeten op diverse tijdstippen ook verschillende mensen toegangsrechten hebben. Met een conventioneel sluitsysteem zijn deze eisen nauwelijks te vervullen.

De oplossing:

Het Systeem 3060 is opgewassen tegen alle eisen die inrichtingen voor ouderen aan een modern sluitsysteem stellen:

 • toegangscontrole en tegelijk geautomatiseerde documentatie
 • verhoging van de hygiënestandaard door contactloze techniek
 • kwaliteitsborging door automatische protocollering en automatische processen
 • actieve veiligheid door afbeelding van gevoelige zones (bijv. medicamentenkasten)
 • passieve veiligheid door afschrikking tegen diefstal en misbruik
 • lagere kosten dankzij duurzaamheid, lange gebruiksduur, minimaal stroomverbruik, compatibiliteit met eerdere en latere versies, aansluiting op externe systemen, ....

Veiligheid in inrichtingen voor ouderen

 

Geen angst meer voor verlies van sleutels
 

 • De Facility Manager maakt een vervangende transponder aan
 • De medewerker haalt deze op
 • De verloren transponder wordt automatisch geblokkeerd wanneer de vervangende transponder voor het eerst in het sluitsysteem wordt gebruikt

 

Bescherming tegen diefstal
 

 • Altijd veilig gesloten: wooneenheden, verzorgingsafdelingen, administratieve en bedrijfsruimten
 • Nooit meer hoge kosten en beveiligingsproblemen bij verlies of diefstal van een sleutel
 • Verloren identificatiemedia kunnen binnen enkele seconden geblokkeerd en opnieuw geprogrammeerd worden

Beveiligde kasten

 

 • Bescherm medicijn- en archiefkasten en lockers met digitale halfcilinders tegen onbevoegde toegang.
 • Alle sluitingen worden geprotocolleerd

Facility Management​​​​​​
 

 • Centraal inrichten en managen van alle Systeem 3060-componenten met de Locking System Management Software
 • Ook bij meerdere gebouwen en locaties
 • Ondersteuning van het Facility Management door uitgebreide rapportage en tijdgestuurde rechten

Deur met DoorMonitoring

 

 • De draadloze online-door-monitoring voor kwetsbare ruimten
 • Registreert, protocolleert en meldt via sensoren elke deurstatus: open, gesloten, afgesloten of te lang geopend
 • Waarschuwt veiligheidspersoneel bij kritieke gebeurtenissen

Zorgmedewerkers, dienstverleners
 

 • Tijdafhankelijke toegang voor bedrijfs- en administratieruimten
 • Persoonsgroepen met verschillende rechten voor artsen, verplegend personeel, dienstverleners en schoonmaakpersoneel aanmaken
 • Maar één transponder in plaats van talloze sleutels

 

Brandgevaarlijke ruimten beschermen​​​​
 

 • Betere beveiliging van bijv. verwarmingsruimten, stookolie- /pelletstanken en machineruimte van de lift
 • Een interface met het brandalarm is mogelijk

Hoofd- en zijingangen

 

 • Programmeerbaar systeem via het netwerk of online, waar ook ter wereld
 • Automatische opening van hoofdingangen voor elke persoon
 • Individuele toegangsrechten dankzij geautoriseerd identificatiemedium, ook buiten de openingstijden

Slagbomen en parkeergarages
 

 • Heel eenvoudig toegangsrechten verstrekken per muisklik
 • Schakelen van slagbomen, rolluiken en liften
 • Combinatie met bestaande ticketsystemen mogelijk

Netwerkintegratie: online of virtueel

 

 • Online netwerk:
  onmiddellijk wijzigen van toegangsrechten en uitvoeren van functies vanaf elke locatie ter wereld
 • virtueel netwerk:
  programmering en wijziging van toegangsrechten via Gateways aan de identificatiemedia ter plaatse

Checklist


Onze checklist toont u welke mogelijkheden het gebruik van digitale sluittechniek in seniorenorganisaties.
 

Welke personen hebben toegang nodig?
Welke personen hebben toegang nodig?
Hoe kan het management worden ondersteund? 
Aan welke eisen moet de software voldoen?
Welke personen hebben toegang nodig?
Welke soorten en functies van toegangswegen bestaan er al?

Download onze kosteloze Whitepaper over digitale toegangscontrole in inrichtingen voor ouderen

Ontdek welke maatregelen er nodig zijn om digitale toegangscontrole met succes te implementeren, wat digitale toegangscontrole is en welke hulpmiddelen voor u beschikbaar zijn bij de implementatie.

Wij wensen u veel succes bij uw project!

De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.