Netwerk-knopkapje – netwerkintegratie van digitale cilinders 

 

Het SimonsVoss knopkapje is gemaakt voor de directe netwerkintegratie van onze digitale cilinders en communiceert draadloos. Het knopkapje kan heel eenvoudig achteraf op bestaande systemen worden gemonteerd of rechtstreeks met de digitale cilinders worden besteld.

Voordelen van onze knopkapjes: 

  • Draadloos in een netwerk te integreren, maar ook via een aanwezig ethernet of via andere datakabels.
  • Directe netwerkintegratie van alle sluitelementen via geïntegreerde LockNode.
  • Meerdere niveaus van netwerkintegratie zijn mogelijk: offline, virtueel, online.
  • Netwerkniveaus kunnen binnen een systeem ook worden gecombineerd.
  • Netwerkintegratie is ook mogelijk via reeds bestaande netwerken.
  • Gegevensoverdracht via de 868 MHz-frequentieband.

Clever! Netwerkintegratie van cilinders zonder extra LockNode naast de deur. 


▶ 
WaveNet-netwerkkapje

 

Het netwerkkapje van WaveNet integreert de LockNode in de metalen kap op de elektronische zijde van een cilinder. Hierdoor is een directe integratie in het netwerk zonder extra montage van een LockNode naast de deur mogelijk; de I/O’s komen hierbij te vervallen. De netwerkkap kan achteraf zeer eenvoudig worden gemonteerd door de kap voor de elektronische zijde van een cilinder te vervangen. Nieuwe cilinders voor de directe netwerkintegratie kunnen als Network Inside versie .WNM worden besteld. 

 

 

 

System 3060 | Digital Cylinder AX | Location
Router von SimonsVoss

Meer informatie over onze verschillende sluitsystemen 

Wilt u nog meer te weten komen over onze producten en productvarianten?
Neem dan onze productcatalogus door of neem contact op met uw SimonsVoss partner in de vakhandel.