Nätverksknopplock – anslutning av digitala låssystem 

 

SimonsVoss knopplock är utformat för direkt anslutning av våra digitala låscylindrar och kommunicerar trådlöst. Knopplocket kan enkelt monteras i efterhand i befintliga system eller beställas direkt tillsammans med de digitala låscylindrarna.

Fördelar med våra knopplock: 

  • Kan anslutas utan kablar men även via befintligt Ethernet eller andra dataledningar.
  • Alla låselement kan anslutas direkt via en integrerad LockNode.
  • Flera nivåer av anslutning möjliga: offline, virtuellt, online.
  • Anslutningsnivåer kan även kombineras i ett system.
  • Anslutning är även möjlig via redan befintliga nätverk.
  • Dataöverföring via frekvensbandet 868 MHz.

Smart! Anslutning av låscylindrar utan extra LockNode vi dörren. 


▶ WaveNet nätverkslocket

 

WaveNet-nätverkslocket integrerar LockNode i metallocket på elektroniksidan av en låscylinder. Detta möjliggör en direkt nätverksuppkoppling utan extra montering av LockNode bredvid dörren. Nätverkslocket kan mycket enkelt monteras i efterhand genom att man byter ut locket på låscylinderns elektroniksida. Nya cylindrar för direkt nätverksuppkoppling kan beställas som Network Inside Version .WNM. 

 

 

 

System 3060 | Digital Cylinder AX | Location
Router von SimonsVoss

Mer information om våra olika låssystem 

Vill du veta mer om våra produkter och produktvarianter?
Bläddra i våra produktkataloger eller kontakta din SimonsVoss-återförsäljare.