Låssystem för utbildningsinstitutioner

På skolor, universitet och institutioner finns det flera hundra människor som kommer och går under dagen. På utbildningsinstitutionerna kan det därför vara svårt att ha översikt över vem som får vistas var och när.

För att garantera en god säkerhet krävs en intelligent och enkel lösning i form av ett digitalt låssystem. Speciellt på universitet finns det också ett behov av att studenter ska kunna få tillgång på kvällstid för att studera. Därför är det avgörande med ett bra låssystem. Det är ofta äldre byggnader som utgör ramarna för våra skolor och utbildningar i Danmark. Det skulle därför vara en dyr lösning att behöva ändra eller eftermontera gamla byggnader med traditionella lås – av den anledningen är det uppenbart med en digital dörrlåsning på utbildningsinstitutioner.

Här på sidan kan du bli klokare på varför system 3060 – ett digitalt låssystem från SimonsVoss – är en genial lösning att integrera på skolor och universitet.

Varför är säkerheten på utbildningsinstitutioner viktig?

På institutioner finns det olika byggnader och lokaler, och det kan ofta finnas behov av tillfälliga tillträden till områdena. 

Utbildningsinstitutioner är därmed enormt dynamiska, och det måste därför tas hänsyn till en lång rad faktorer som kan förändras löpande. 

Det är därför avgörande med ett system som är flexibelt, så att snabba förändringar kan genomföras. Dessutom är det ständigt växlande undervisning i de enskilda lokalerna. Av den anledningen ska olika personer ha tillträdesrättigheter vid olika tidpunkter. 

Alla dessa aspekter skulle vara omöjliga att hantera med ett analogt låssystem.

Uppfyll kraven för säkerhet och tillträdesrättigheter med ett digitalt låssystem från SimonsVoss

Med system 3060 har det aldrig varit enklare att uppfylla utbildningsinstitutionernas krav på säkerhet.

Fördelar med system 3060 är:

 • Tillträdeskontroll med identifieringsmedium, så att endast behöriga personer har tillträde
 • Automatiserad dokumentation
 • Beröringsfri teknik och därmed bättre hygienförhållanden
 • Automatisk loggning och automatiska processer
 • Översikt över känsliga områden såsom forskningsinstitut och därmed ökad säkerhet
 • Avskräckning för stöld och obehöriga tillträdesförsök
 • Låga kostnader tack vare lång livslängd och minimal strömförbrukning

Fördelar med ett digitalt låssystem på utbildningsinstitutioner

Ett digitalt låssystem bidrar i hög grad till att skapa flexibilitet på utbildningsinstitutioner och ökar samtidigt säkerheten på alla fronter.

I det nedanstående kan du få insikt i de funktioner och fördelar som System 3060 medför.

 

Inga bekymmer om nyckelförlust 

 • I Facility Manager skapas det en reservtransponder för varje anställd och elev/student
 • Reservtranspondrarna kan hämtas när systemen integreras och förvaras på institutionerna, så att personen som behöver den snabbt kan hämta den
 • Om en transponder tappas bort, blir den automatiskt spärrad när reservtranspondern tas i bruk

Skyddsfunktion för nödsituationer 

 • Central aktivering vid nödsituationer som brand och inbrott 
 • I akuta situationer frigörs alla dörrar
 • Avaktivering av samtliga låssystem så att alla kan lämna byggnaden omedelbart

Olika rättigheter för lärare, studenter och tjänsteleverantörer

 • Olika tillträdesrättigheter i definierade tidsintervaller och områden
 • Studenter och lärare erbjuds tillträde dygnet runt, medan tjänsteleverantörer endast har tillträde vid vissa tidpunkter 
 • Varje enskild person behöver endast ett identifieringsmedium

Bommar, infarter och parkeringsplatser

 • De som behöver tillträdesrätt till parkeringsplatser och infarter tilldelas individuella rättigheter
 • Det kan ges tillträde för att öppna bommar till både anställda, studenter/elever och gäster 
 • System 3060 kan enkelt kombineras med andra befintliga tillträdessystem

Säkerhetsskåp

 • Kan användas för att skydda mot farliga material exempelvis i kemisalar 
 • Det kan monteras digitala stång- och möbellås i svängdörrar, kontorsskåp och lådor
 • Det förs protokoll över alla låsprocesser

Övervakning och administration

 • Online-dörrövervakning dygnet runt
 • Registrering av dörrars status, inklusive vilka dörrar som är öppna och stängda var och när
 • Säkerhetspersonal kontaktas automatiskt vid kritiska händelser

Enkel administration av tillträdesrättigheter

 • Programmerbart system via nätverksanslutning eller online, var du än befinner dig i världen
 • Möjlighet att ge allmänna tillträdesrättigheter till huvudingångar under institutionens öppettider 
 • Det kan ges individuella rättigheter till de som behöver tillgång till institutionen dygnet runt

Stöldsäkring

 • Administrationslokaler låses alltid säkert
 • Inga höga kostnader om ett identifieringsmedium tappas bort eller stjäls
 • Om ett identifieringsmedium tappas bort kan det på några sekunder spärras och reservidentifieringsmedium kan programmeras på nytt

Facility Management 

 • Med LSM-programvaran är central styrning av alla komponenter i System-3060 möjlig – även vid flera byggnader och platser
 • Facility Management stöds tack vare rapportering och tidsstyrda tillträdesrättigheter.

Gratis broschyr: Framtidens skola 2024

Bli klokare på hur ett digitalt låssystem kan skapa större säkerhet samt lösa de olika behoven som måste beaktas på utbildningsinstitutioner. 

Felterne mærket med (*) skal udfyldes.

Utbildningsinstitutioner som redan är en del av KEYLESS WORLD

Tyskland

// Skolor

Allmänna skolor Hamborg og Lübeck | Yrkesskolor Buxtehude, Elmshorn, Stade Klaus-Groth-Schule, Tornesch | Skoler i amtet Stormarn og Darmstadt Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk, Husum | ThIS, Weimar

 

// Högskolor och universitet

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | Jacobs University Bremen Ludwig-Maximilians-Universität München | Martin-Luther- Universität Halle-Wittenberg Otto von Guericke-Universität Magdeburg | Technische Universität Chemnitz und Dresden Technische Universität München, Garching und Weihenstephan | Universität Augsburg Universität Bamberg und Bayreuth | Universität Bremen | Universität Hamburg

 

Österrike

ZW, Leoben | Bundesgymnasium Zaunergasse, Salzburg | Fachhochschule Feldkirchen Gymnasium Stift Schotten, Wien | Universität für Bodenkultur Wien, Tulln

Danmark

Amager Fælled Skole 

Ålholm Skole

H. C. Ørsted Gymnasiet