Lyckad förening – med vårt trådlösa nätverk. Hur mycket ”online” får det lov att vara?
 

 

Vill du koppla upp komponenterna i ditt låssystem i ett nätverk? Offline, virtuellt, online? Eller kors och tvärs? I System 3060 står alla möjligheter till förfogande. Gör helt enkelt som du vill!

Fördelar med vårt trådlösa nätverk: 

  • Alla låskomponenter kan kopplas upp i nätverket utan kablar. Vid behov även till exempel med en befintlig Ethernet-ledning eller andra dataledningar (RS485)
  • Alla låskomponenter kan kopplas upp i ett nätverk direkt via en integrerad LockNode, som även kan installeras i efterhand
  • Beroende på kraven finns flera nivåer av uppkoppling: offline, virtuellt, online.
  • Alla tre nivåer av uppkoppling (offline, virtuellt, online) kan kombineras i ett system. Huvudingångar kan till exempel kopplas upp virtuellt, server- och labbrummet online och de allmänna kontorsdörrarna inte alls.
  • Befintliga nätverk i byggnaden kan användas för uppkopplingen.
  • Dataöverföring sker via frekvensbandet 868 MHz.

För samman maskin- och programvara genom nätverksuppkoppling.


▶ 
WaveNet radionätverk

 

Radionätverk för anslutning av digitala låscylindrar, SmartHandles och SmartReläer till en central dator. Dataöverföring sker via frekvensbandet 868 MHz. Vid behov är även andra överföringsmedia möjliga. Dessa är: USB eller RS232 för anslutning till en central pc, RS485 för kabelbaserade stamnät, LAN och WLAN för integrering i befintliga nätverk i byggnader. Med hjälp av lämpliga routernoder kan olika överföringsmedia kombineras nästintill valfritt.

 

 

System 3060 | Digital Cylinder AX | Location
Funknetzwerk von SimonsVoss

Mer information om våra olika låssystem 

Vill du veta mer om våra produkter och produktvarianter?
Bläddra i våra produktkataloger eller kontakta din SimonsVoss-återförsäljare.