Full överblick: Vår LSM-programvara (Locking System Management) 

 

Det digitala lås- och passersystemet 3060 består av en rad intelligenta komponenter. Locking-System-Management (LSM) är den effektiva programvaran för installation, drift och hantering av hela systemet. Med programvaran kan du utfärda och förvalta identifieringsmedia, hantera låscylindrar, SmartHandles och SmartReläer samt som tillval läsa av tillträdeslistor.
Välj en passande version för dina behov. Om du skulle behöva fler funktioner senare kan du uppgradera till en mer avancerad version.

Fördelar med vår kraftfulla Locking System Management-programvara:

 

 • Alla centrala dialoger öppnas med ett klick ur matrisvyn. 
 • För typiska standarduppgifter som att skapa ett nytt ID-medium eller konfigurera en
  ny dörr finns logiskt styrda assistenter eller en enkel enklickslösning.
 • Import av aktuella dörr- och personlistor

 

 • Avbildning av fastighets- och organisationsstrukturer i programvaran
 • Loggning av ändringar (revisionssäkerhet)
 • Kan användas med andra användare och klienter
 • Nätverkskompatibelt
 • Vid behov kan man uppgradera från en version till en mer avancerad.

Med Locking-System-Management konfigurerar och förvaltar du låssystemet.

Programutgåvor i översikt:

 

▶ LSM Basic Edition

 

För enkel administration av låsschemat för små och mellanstora system:

 • Lokal installation av program och data på en dator
 • Utan nätverkshantering
 • Transpondrar och SmartCards kan användas samtidigt
 • Dataöverföring med mobil periferiutrustning

▶ LSM Basic Online Edition

 

Som LSM Basic plus med extra funktioner:

 • Nätverksuppkoppling av lås
 • Fler funktioner, t.ex. rapporter och loggar (revisionssäker)

 

▶ LSM Business Edition

 

Multiuser- och klientkompatibel administrationsprogramvara för stora system:

 • Decentraliserad systemhantering (server-klient-installation)
 • Integrerad rapportfunktion
 • Valfritt antal uppkopplade komponenter)
 • Onlinefunktioner, t.ex. händelsehantering/larmfunktioner

▶ LSM Professional Edition

 

Som LSM Business Edition plus ytterligare möjligheter:

 • Möjlighet till användning av flera databaser på servern
 • Drift i en terminalservermiljö
LSM

Mer information om våra olika låssystem 

Vill du veta mer om våra produkter och produktvarianter?
Bläddra i våra produktkataloger eller kontakta din SimonsVoss-återförsäljare.