Din kommunikationscentral till låskomponenter och transpondrar 

 

Först skapar du tillträdesbehörigheterna i låsschemats administrationsprogram. Härifrån måste uppgifterna överföras till transpondrarna och låscylindrarna. Denna uppgift sköts av programmeringsenheten. Endast i stora system som drivs online används programmeringsenheten bara för den första programmeringen av komponenter. Därefter skickas uppgifterna ”online” via nätverket.

SmartCD - Programmering av identifieringsmedia och digitala låskomponenter.

I System 3060 finns tre olika programmeringsenheter för överföring av uppgifter till identifieringsmedier och låskomponenter:

  • I aktiva system överför programmeringsenheten SmartCD uppgifter från låsschemat till transpondrar och låskomponenter.
  • För programmering av komponenter i passiva SmartCard-system behövs SmartCD-MP.
  • I hybridsystem, det vill säga när transpondrar och SmartCards används samtidigt i ett system, behövs SmartCD för programmering av aktiva komponenter och SmartCD-HF för programmering av SmartCards.Für die Programmierung der Komponenten in passiven SmartCard-Systemen wird analog das SmartCD-MP benötigt.

Våra programmeringsenheter i översikt:

 

▶ Programmeringsenhet SmartStick AX 

 

  • Snabb programmering av alla lås i System 3060 med hjälp av BLE
  • Tidsbesparing framför allt vid idrifttagning av AX-komponenter
  • Framtidssäker kommunikation via Bluetooth Low Energy (BLE 5.1)
  • Programmeringsenhet för anslutning till en stationär/bärbar dator via USB-gränssnitt
  • Användning med Digital Cylinder AX från LSM 3.5 SP1

▶ Programmeringsenhet SmartCD2

 

För programmering och avläsning av aktiva låskomponenter. 
I den senaste versionen (SmartCD2.G2) med Bluetooth 5.0 standard för kommunication med smartphones/surfplattor.

 

 

▶ Programmeringsenhet SmartCD MP 

 

För programmering och avläsning av passiva låskomponenter samt MIFARE® DESFire® och MIFARE® Classic SmartCards/SmartTags krävs programmeringsenhet SmartCD MP.

▶ Programmeringsenhet SmartCD HF

 

Kortprogrammeringsenhet SmartCD HF för programmering och avläsning av MIFARE® DESFire® och MIFARE® Classic SmartCards/SmartTags.


▶ CD.STARTER.G2

 

USB-programmeringsminne för programmering av aktiva G2-komponenter. Anslutning till en Windows dator via USB-port, endast i kombination med AXM Lite.

 

System 3060 | Digital Cylinder AX | Location
System 3060 | Digital Cylinder AX | Location

Mer information om våra olika låssystem 

Vill du veta mer om våra produkter och produktvarianter?
Bläddra i våra produktkataloger eller kontakta din SimonsVoss-återförsäljare.