Vanliga frågor om digitala låssystem

Välkommen in! 
De vanligaste frågorna om våra digitala låssystem


 

Vill du byta från ett mekaniskt lås med nyckel till ett modernt låssystem? Ett framtidssäkert beslut! Här på vår avdelning för vanliga frågor besvarar vi alla viktiga frågeställningar om våra digitala låssystem. Via SimonsVoss-systemen får du information före ditt köp om allt från montering och kostnadsramar till säkerhetsrelevanta frågor. Rådfråga gärna våra återförsäljare om du har ytterligare frågor.

Välkommen till en framtid utan nycklar!

Din direktkontakt med oss:

Hur mycket förkunskaper kräver digital låsteknik i praktiken?

SimonsVoss förenar skruvmejsel och laptop. Vi fäster största vikt vid användarvänlighet och enkelhet hos våra systemkomponenter. Vår LSM-eller AXM-programvara som används vid administration av omfångsrikare låssystem är mycket intuitivt utformad, och det är lätt att lära sig användargränssnittet. För att göra användarna förtrogna med hanteringen av vår digitala låsteknik erbjuder vi dessutom utbildningar i vårt utbildningscentrum i Unterföhring. Våra kollegor inom försäljning, service och support ger dig dessutom gärna personlig rådgivning.  

I princip kan man dock säga att den förkunskap som krävs i hög grad beror på det önskade låssystemets storlek. Mindre system såsom vår MobileKey-lösning för upp till 20 dörrar (lämpar sig t.ex. för kontor, läkarmottagningar och hantverksföretag) kan mycket enkelt hanteras via en app och behöver ingen ytterligare kunskap för idrifttagning och administration.

Komplexa system för industri, utbildningsinrättningar och företag bör samordnas av en ansvarig Facility Manager eller liknande som får rådgivning och utbildning av vårt team. Fackmässig installation av dessa omfattande låssystem utförs av någon av våra återförsäljare eller av en teknik- eller systempartner i din region. I återförsäljarsökningen nedtill på sidan kan du hitta en lämplig kontakt. Om du vill ha personlig kontakt med vårt supportteam är du välkommen att ringa oss på 089 / 99 228 333 till vårt huvudkontor i Unterföhring utanför München.

 

Hur krångligt är det att montera ett digitalt låssystem?

Ingen borrning, ingen smuts, inga kablar – vi ser till att utveckla högkvalitativa låssystem som enkelt och snabbt kan monteras i de mest skilda dörrar.  

Designen hos vår elektroniska låscylinder är helt anpassad för en tidsbesparande och problemfri montering. Tack vara olika längder kan vår låscylinder användas i princip överallt. Vi utgår från vår standardcylinder i Europrofil, så att enbart respektive mekaniska cylinder behöver bytas ut mot den digitala versionen. När det gäller våra digitala SmartHandle-dörrhandtag går bytet lika lätt – oavsett vilket utförande du väljer.

Det spelar ingen roll vilken produktvariant ur SimonsVoss-programmet som passar dig bäst: Våra tekniker och produktansvariga lägger största vikt vid framåt- och bakåtkompatibilitet inom våra egna system.  

Dessutom: Även eftermontering av nya intelligenta funktioner såsom DoorMonitoring eller komplettering av befintliga SimonsVoss-låssystem tar inte mycket tid i anspråk.

 

Hur hittar jag en säkerhetstekniker som kan montera mitt nya digitala låssystem?

SimonsVoss samarbetar med flera hundra licensierade partnerföretag i Tyskland och med många fler i Europa. Dessa återförsäljare förfogar över dokumenterad digital produktkompetens för montering och idrifttagning av elektroniska cylindrar, digitala handtag och reläer för System 3060 och MobileKey. De företag som även är systempartner besitter dessutom omfattande programkunskaper och kan hjälpa till även vid komplexa projekt, såsom onlineanslutning, dörrövervakning och anslutning till befintliga system.  

För att hitta en lämplig partner i din region kan du bekvämt söka efter återförsäljare med sökfunktionen längst ner på vår webbsida. Där anger du helt enkelt ditt postnummer och får omedelbart en lista över våra teknik- och systempartner i närheten. Du är välkommen att kontakta vår sälj- eller supportavdelning per telefon på 089 / 99 228 333 eller per mejl på support-simonsvoss@allegion.com om du har ytterligare frågor.

 

Vad kostar det att byta till ett digitalt låssystem?

Det går inte att ge något enkelt svar på den frågan. Kostnaderna för ett digitalt låssystem beror i hög grad på låssystemets storlek, önskade funktioner och önskad bekvämlighet. Våra återförsäljare och vår säljavdelning ger dig gärna råd och lämnar en offert utan förpliktelser baserat på en analys av dina behov.

 

Hur ser användningstiden och underhållsbehovet ut för elektroniska låssystem?

Användningstiden för elektroniska låssystem kan variera beroende på olika faktorer.

De elektroniska låssystemen från SimonsVoss består av olika komponenter, till exempel elektroniska cylindrar och identifikationsmedier såsom transpondrar, SmartCards eller SmartTags samt styrenheter och batterier. Livslängden för dessa komponenter beror på användning. Användningstiden uppgår dock erfarenhetsmässigt till minst 10 år.

Till skillnad från mekaniska låssystem är underhållsbehovet av digitala låssystem mycket litet. Programuppdateringar hämtas automatiskt via vårt gränssnitt och underhåll på plats krävs inte. Batterierna som används i de digitala komponenterna är vanliga knappcellsbatterier som finns i handeln. Deras livslängd uppgår till 10 år i standbyläge.

De elektroniska komponenterna i våra digitala låssystem har i regel lång livslängd och håller i många år. De kan dock bli föråldrade genom slitage eller teknisk utveckling. I vissa fall kan det vara nödvändigt att uppdatera vissa komponenter för att uppfylla aktuella säkerhetsstandarder. Därmed står produkterna från SimonsVoss för framåt- och bakåtkompatibilitet, dvs. med en transponder av den första generationen kan man även manövrera de senaste låscylindrarna.

 

Vilket system passar mina behov?

Vi har olika produktfamiljer som täcker alla behov – från enfamiljshus till stora industriföretag. En omfattande översikt över våra olika system finns på vår webbplats under Produkter -> Systemlösningar.  

Våra system i korthet:  

: : MobileKey:

-          Vårt minsta digitala låssystem

-          För privata hushåll, flerfamiljshus och mindre verksamheter (kontor, byråer, läkarmottagningar osv.)

-          Styrning av 1–20 dörrar

-          Enkel montering och smidig styrning via MobileKey-appen

-          Tillfällig tillträdesbehörighet för exempelvis vänner och städpersonal via Key4friends

 

: : System 3060:

-          Vår flexibla bästsäljare

-          Komplett lösning för stora företag och komplexa byggnader inom alla branscher 

-          Modulärt låssystem som anpassas exakt efter dina behov

-          E-lås för bland annat dörrar, skåp, hissar och garage

-          Kan byggas ut när som helst och är helt kabelfritt

 

: : Smart Intego:

-          Integrerad digital lösning för tillträdeshantering med smidig integration i befintlig byggnadsteknik

-          För industri och stora företag

-          Användning av befintlig IT-infrastruktur

-          Flexibla gränssnitt, kraftfulla protokoll och öppen systemdesign

-          Minimalt utbildningsbehov med hög nyttjandegrad

 

Vilket låssystem ska jag välja för ett enfamiljshus?

Vill du byta till en digital lösning i ditt enfamiljshus eller planerar du att bygga ett hus med digital låsteknik? Vårt MobileKey-system är precis rätt för dina behov!  

Våra elektroniska komponenter Made in Germany är av högsta kvalitet, har en modern design och är otroligt enkla att installera utan att du behöver borra. Du öppnar husdörren med din smartphone, en transponder eller en pinkodsknappsats på dörrkarmen. Det är även möjligt att kombinera smartphone och pinkod. Med vår MobileKey-app styr du dina dörrar exakt.  

Med MobileKey-systemet kan du styra upp till 20 dörrar och maximalt 100 användare med bekväm administration online. Den mekaniska nyckeln har spelat ut sin roll – såväl i enfamiljshus som i små anläggningar. Bli digital och upptäck alla fördelar med en Keyless World!

Mer information om hur du använder MobileKey finns i den här broschyren. Vårt serviceteam ger dig också gärna rådgivning per telefon 089 / 99 228 333 eller via mejl till support-simonsvoss@allegion.com.

 

Vilka identifikationsmedier (digitala nycklar) erbjuder SimonsVoss?

I ett elektroniskt låssystem ersätter en digital ”nyckel”, ett så kalla identifikationsmedium, den mekaniska nyckeln. SimonsVoss erbjuder hela spektrat av identifikationsmedier, vilket innebär att vi använder både aktiv och passiv teknik. Våra aktiva identifikationsmedier har ett inbyggt batteri och kan användas på ett avstånd upp till 40 cm från en cylinder och 120 cm från ett Smart relä. RFID SmartCards hör till passiva identifikationsmedier. Plastkorten med integrerat chip har ingen egen strömförsörjning. De får sin energi för dataöverföring genom induktion från elektroniska läsare (låscylinder, SmartHandle eller relä).

Våra identifikationsmedier i översikt:

 : : Aktiv:

-          Transponder

-          Smartphone

-          Pinkodsknappsats

      

: : Passiv (RFID-teknik):

-          SmartCard

-          SmartTag

-          SlimTag

 

Du kan kombinera identifikationsmedierna – allt efter behov – i ditt digitala låssystem och använda både aktiva och passiva medier.

 

Kan jag integrera ett SimonsVoss-låssystem i mitt befintliga Facility Management System?

Ja! SmartIntego är en lösning från SimonsVoss som integrerar tillträdes kontrollen i redan befintlig byggnadsteknik. Därvid kan redan befintliga SmartCards, som används för exempelvis tidsregistrering eller som företag-ID användas även för SmartIntego.

SmartIntego-lösningar utvecklas alltid i samarbete med en integrationspartner. Integrationspartnern har därmed möjlighet att förverkliga sin produktfilosofi när det gäller tillträdeskontroll tillsammans med SimonsVoss. SmartIntego-komponenter från SimonsVoss kan integreras i lösning utan att det behövs någon ytterligare server eller databas. De integreras direkt i partnerns system via SmartIntegos firmware-gränssnitt. Detta gränssnitt är detsamma för alla integrationspartner. Det utvecklas och kompletteras kontinuerligt av SimonsVoss med hänsyn till kompatibiliteten med befintliga integrationer. Du som slutkund kan hitta din skräddarsydda SmartIntego-lösning beroende på bransch och särskilda tillämpning.

SmartIntego-system kan användas virtuellt eller i ett onlinenätverk. Båda lösningarna kan även användas parallellt i samma system. I ett virtuellt nätverk sker datautbytet via uppdateringsterminaler som är placerade i ingångsområdet. De överför till exempel tillträdesbehörigheterna till kort. I trådlösa onlinesystem ansluts integratormjukvaran och samtliga låsenheter trådlöst, vilket är en förutsättning för datautbyte i realtid.

Både Virtual Card Network och Wireless Online erbjuder följande funktioner:

:: Ett hanteringssystem i bakgrunden

:: Användaren behöver bara ett kort för flera tillämpningar

:: Låskomponenterna har en enhetlig design

:: Användning av komponenterna är densamma för användaren

:: Funktioner vid dörren: Öppna dörren, neka tillträde, OfficeMode, tidsscheman.

:: Kort med lång öppettid för funktionshindrade, nödlägeskort för räddningstjänsten, tillträdeslistor och Escape & Return (tidsstyrd återgångsfunktion).

Våra kollegor hjälper dig gärna och svarar på frågor om kompatibilitet och nödvändiga steg för integration av SmartIntego i dina befintliga system. Du kan alltid prata med oss!

 

Är dörrövervakning möjlig?

Ja! DoorMonitoring är en enkel men mycket effektiv dörrövervakningsteknik. Den går att få till SimonsVoss cylindrar och SmartHandles och går snabbt att integrera i dörren utan kablar.

Cylinder och SmartHandle registrerar dörröppningsstatus via en sensor i cylinderskruven och en magnet som sitter i dörrkarmen. Ändringar i magnetfältet visar om dörren är öppen eller stängd. Den här informationen överförs till LSM-programmet via nätverket och visas i SmartSurveil.

Följande tillstånd registreras:

:: Dörr är öppen

:: Dörr är stängd

:: Dörr är låst

:: Dörr är säkert låst

 

En dörr står öppen för länge? Har det skett ett manipulationsförsök? Då skickas ett varningsmeddelande via Eventmanager, exempelvis till centralen eller säkerhetstjänsten.

 

Kan jag dela ut olika tillträdesbehörigheter?

Självklart! Tilldelning av olika tillträdesbehörigheter är en kärnfunktion i våra digitala låssystem. En flexibel och individuell administration av tillträdesbehörigheter för olika användare är alltid möjlig med några få klick i låsprogrammets användargränssnitt. Du kan då fastställa specifika tillträdesbehörigheter för individuella användare, användargrupper eller särskilda tidsperioder. Därmed har du möjlighet att styra tillträde till bestämda utrymmen, områden eller byggnader individuellt.

På så sätt kan du exempelvis ge vissa medarbetare tillträde till vissa utrymmen medan andra medarbetare inte har tillträde dit. Du kan även fastställa tillträdesbehörigheter för bestämda tidsperioder, t.ex. för medarbetare som bara ska ha tillträde under arbetstid. Naturligtvis kan du även utan problem programmera engångstillträden, exempelvis för leverantörer eller hantverkare.

Tillträdesbehörigheterna fastställs och administreras helt enkelt via ditt centrala administrationsprogram. Här kan du administrera, uppdatera och anpassa tillträdesbehörigheter, allt efter behov.

 

Vad är ett Smartrelä?

Det finns många installationssituationer och användningsområden där enbart en cylinder inte är tillräcklig. I dessa fall lämpar sig vårt digitala Smartrelä perfekt. Våra elektroniska nyckelbrytare används exempelvis när det handlar om bommar, motorlås, rullportar, garageportar, dörröppnare och andra elektriska anläggningar och system. Ett Smartrelä används även vid styrning av hissar, belysning och maskiner eller när data ska överföras i det virtuella nätverket.

:: Smartreläet som tillträdeskontrollant: Det finns några passersituationer utan låscylinder där tillträde måste kontrolleras elektroniskt, till exempel bommar, portar eller hissar. Smartreläet kan ta hand om detta på ett tillförlitligt sätt, både inom- och utomhus.

:: Användning som gateway i virtuella nätverk: I ett virtuellt låssystem övertar SmartReläet funktionen som central gateway. Det innebär att det överför ändrade eller nya tillträdesbehörigheter till identifikationsmedierna. På detta sätt säkerställs att varje användare har dagsaktuella tillträdesbehörigheter.

:: Styrning av tekniska system och enheter: Smartreläet kan anslutas till externa tekniska system, exempelvis tidsregistrering, redovisning från personalmatsalen eller Facility Management och utbyta information med dem.

 

Hur säkert är ett elektroniskt låssystem?

Byggnader som använder digital låsteknik är säkrare än byggnader med mekaniska låssystem och har ett förbättrat inbrottsskydd.

SimonsVoss fokuserar på högsta möjliga säkerhetsstandard i sina elektroniska låssystem. För att förhindra angrepp utifrån använder vi ISA-tekniken (Intrinsic Security Architecture) med Secure Element Inside i våra digitala låscylindrar och SmartHandle-handtag i AX-serien, erbjuder kärndragningsskydd som tillval och bygger på en omfattande serverstruktur för att förhindra eventuella externa angrepp. Vi använder modern End-to-End-kryptering för att skydda kommunikationen mellan de olika komponenterna. Det är omöjligt att fånga upp radiosignaler utifrån, eftersom en ny kod genereras mellan identifikationsmedium och cylinder vid varje stängningsförlopp, vilken inte kan användas igen. Därmed är avlyssnade radiosignaler oanvändbara. Vår moderna teknik säkerställer också att överföring av tillträdesbehörigheter och kommandon är skyddad och inte kan fångas upp eller manipuleras.

Till skillnad från rent mekaniska låssystem där man enkelt kan kopiera fysiska nycklar är våra digitala nycklar (transpondrar och SmartCards) inte möjliga att kopiera och dessutom kan de avaktiveras med ett klick. Ytterligare säkerhetsfunktioner såsom loggning av tillträden, DoorMonitoring och larmfunktioner som tillval ökar säkerheten i systemet och möjliggör en effektiv tillträdeskontroll. Därutöver ser vi till att administratörer, underhållspersonal och andra ansvariga får nödvändig utbildning och medvetenhet om säkerhetsrelevanta förfaranden.

Med Digital Cylinder AX från SimonsVoss kan du effektivt skydda allt som har med låsning att göra. Digital Cylinder AX kan konfigureras i överensstämmelse med BSI och är efter framgångsrik lämplighetsprövning godkänt av Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.

 

Vad händer vid förlust av ett digital identifikationsmedium (transponder/Smart Card)?

Användare av ett låssystem som tappar bort sin digitala nyckel ska omedelbart vända sig till systemadministratören, Facility Manager eller ansvarig säkerhetsavdelning. I händelse av förlust kan man spärra ett borttappat digitalt identifikationsmedium i systemet och byta ut det mot en ny transponder eller ett nytt Smart Card. I motsats till ett mekaniskt låssystem slipper man kostnader för montering, demontering eller ombyggnad av låssystem.

 

Vad händer med ett elektroniskt låssystem vid strömavbrott?

I normalfallet ingenting alls! Eftersom låssystem från SimonsVoss är utrustade med integrerade batterier är cylindrar och aktiva identifikationsmedier inte beroende av extern strömförsörjning. Det kan naturligtvis hända att man glömmer bort att byta ett batteri i tid. Detta är dock mycket osannolikt eftersom batterierna har en livslängd på flera år. Användaren informeras i god tid om låg batterinivå genom optiska och akustiska signaler.

Vi svarar gärna på dina frågor om våra låssystem och ger råd om möjliga lösningar. Du når vårt serviceteam per telefon 089 / 99 228 333 eller via mejl på support-simonsvoss@allegion.com

 

Hur ser det ut med dataskyddet när det gäller elektronisk tillträdeskontroll?

Dataskydd är mycket viktigt för SimonsVoss. Normalt behandlas och sparas bara uppgifter med så kallat normalt sökbehov i vårt LSM-program. Det är uppgifter som vid en hypotetisk förlust varken skadar en persons rykte eller bilden av företaget. Användare av våra låssystem behöver bara uppge några få personuppgifter.

Kommunikation mellan medierna sker alltid krypterat. Man kan logga tillträden i mjuk- och hårdvaran och om så önskas begränsa åtkomst till tillträdesloggarna till en bestämd personkrets, till exempel ledningen eller Facility Manager. Det är självklart också möjligt att inte logga låsen över huvud taget.

Mer detaljerad information om GDPR-användning i våra produkter finns i den här intervjun.

 
Låt oss tillsammans ta steget in i en värld utan nycklar!

Du kan använda detta formulär för att beställa vårt omfattande informationspaket:

Fälten markerade med (*) är obligatoriska.
Alla frågor besvarade? Starta Keyless World nu med ett digitalt låssystem från SimonsVoss!

I vår sökning av fackhandelspartner kan du direkt hitta en lämplig kontaktperson i din region