Lika tillförlitlig och framtidsinriktad som Goldstandarden. Säkerhet inom finansväsendet.

Banker och andra finansiella inrättningar består ofta av ett brett nät av filialer med en central förvaltningsenhet. Under öppettiderna krävs dessutom ofta samordning av besökartrafiken. En intelligent, digital systemlösning främjar kostnadseffektiviteten, bekvämligheten och säkerheten.

 

Säkerheten går först –
även vid passerkontroll

Banker ställer särskilt höga krav på låssystem och passerkontroller. Det fysiska skyddet av känsliga kunduppgifter står i främsta rummet. Det viktiga är att hitta inte bara en effektiv, utan även en flexibel lösning. Bara på så sätt kan till exempel växlande uppgiftsområden för medarbetare avbildas snabbt i systemet. Det samma gäller för indragna tillträdesbehörigheter för medarbetare som lämnar företaget. 

Typiska krav är följande:

 • Effektiv säkring av utomhusområdet
 • Separering av kund- och personalområde
 • Nätuppkoppling av enskilda kontor
 • Tillträdesbehörighet för vissa rum endast för auktoriserade medarbetare

Vårt låssystem 3060 används redan med framgång i många banker. Det uppfyller höga säkerhetsstandarder och genom den kabelfria installationen installeras den snabbt. Systemet tillåter dessutom snabba reaktioner på händelser som nyckelförlust, personal som slutar och liknande. Med ett enda klick kan en enskild transponder avaktiveras, vilket utesluter ”hål i systemet” helt. System 3060 möjliggör central hantering av flera platser.

Digitalt lås- och passerkontrollsystem 3060 –
fördelarna i översikt.

 • Världsledande lösning med den senaste säkerhetstekniken
 • Hög investeringssäkerhet och mycket god kostnadseffektivitet
 • Stabilt, kräver lite underhåll
 • Enkel användning
 • Kompletteringar resp. ändringar är möjliga under användning
 • Flexibel nyckeladministration: Registrera, ändra eller återkalla rättigheter när du vill
 • Begränsa användarrättigheterna för plats och tid
 • Transpondrar eller SmartCards som kommit bort spärras med ett musklick
 • Befintliga SmartCards, t.ex. student- och elevkort, kan användas som "digitala nycklar"
Gebäude Rendering
Flur mit Schutzfunktion

Hall med skyddsfunktion

Vid exempelvis en nödsituation kan du låsa eller öppna alla dörrar med en knapptryckning. 

Tür mit DoorMonitoring

Dörr med DoorMonitoring

Montera låscylindrar med integrerad dörrövervakning på känsliga platser. Den larmar inte bara när dörren står öppen för länge, utan även om och hur ofta den är låst.

Facility Management

Facility Management

Med programmet Locking-System-Management kan samtliga komponenter i System 3060 konfigureras, användas och administreras. Programmet finns i olika versioner, från den enkla startversionen till LSM Professional.

Aufzüge

Hissar

Bestäm vem som kan åka till vilken våning. Exempelvis kan kunderna ta hissen från garaget till banklokalen, men medarbetare med behörigt passerkort kan även åka till administrationsvåningarna.

Transponderterminal im Außenbereich

Transponderterminal utomhus

Få nya eller ändrade tillträdesrättigheter i särskilda terminaler. Slipp tidskrävande kontakt mellan systemadministratör och användare.

Haupteingang

Huvudingång

Programmera systemet så att huvudingången är öppen för alla automatiskt under bankens öppettider. Under alla övriga tider kan den enbart öppnas med berättigat identitetsmedium.

Kundenschließfächer

Bankfack

Förse bankfacken med en digital halvcylinder så att de enbart kan öppnas med berättigat identitetsmedium. Alla låsningar protokollförs.

Schranken

Bommar

Reglera passerrättigheterna till parkeringsplats och garage med ett musklick. Du kan kombinera avgiftsbelagda biljettsystem för offentliga områden med System 3060.

Sparkasse Ingolstadt: 
Garanterad systemsäkerhet.

Varje dag passerar omkring 200 anställda och hundratals kunder dörrarna till Sparkasse Ingolstadt. Obehörigt tillträde är tabu – tack vare System 3060 med passerkontroll.

Flexibel tillträdeslösning.
För att skydda sitt huvudkontor och sidobyggnaderna i stadskärnan har Sparkasse Ingolstadt ökat flexibiliteten för passerkontrollen med System 3060. Höjdpunkten med systemet: dörrar, portar, bommar, garage och även hissar och möbler kan öppnas med ett enda medium.
Ytterligare en fördel är den automatiska nedärvningen av tillträdesbehörigheter. Om en medarbetare till exempel får behörighet till sin kontorsdörr, kan medarbetaren även få behörighet till alla dörrar som han eller hon måste passera för att ta sig dit. Med ett musklick tilldelas alltså behörigheter för hela vägen från utsidan till respektive kontor. Vare sig det gäller att tilldela, spärra eller utöka tillträdesbehörigheter – allt sköts enkelt från datorn var och när som helst.

LBS Baden-Württemberg: 
Ett hem för framtiden.

På LBS i Karlsruhe och Stuttgart överlämnar man inget åt slumpen när det gäller säkerhet. System 3060 från SimonsVoss sätter nya standarder.

Säkerhet för de egna fyra väggarna
Två byggnader som banken använder själv och åtta byggnader som den hyr ut utrustades med digitala låscylindrar för omkring 800 användare. Alla ytterdörrar samt viktiga områden inomhus, till exempel lokaler för data och handlingar, personal- och lagerrum, rustades om. Vem som ska ha tillträde till vilka rum och när regleras strikt. Till särskilt känsliga områden har i regel endast utvalda användare tillträde, till exempel chefer.
Eftersom tilldelningen av tillträdesbehörigheter sker mycket hierarkiskt och restriktivt hos LBS underlättades de ansvarigas arbete enormt av SimonsVoss Management Software. Villkoren kan anpassas när som helst från en dator. Även en specifik avläsning av tillträdena är möjlig: varje tillträde loggas och kan vid behov spåras.

Sparkasse Gera-Greiz: 
Säkerhet ska löna sig.

Sparkasse Gera-Greiz sysselsätter omkring 550 medarbetare i totalt 45 filialer och andra försäljningsställen. Med System 3060 från SimonsVoss är den utrustad med ett fullständigt digitalt system med tillträdeskontroll.

Även innovation ska löna sig
Eftersom verksamheten ständigt växte, blev nyckelförlust ett allt vanligare problem. Hanteringen blev allt svårare och säkerheten blev lidande. Med System 3060 kunde situationen åtgärdas. Tilldelningen av tillträdesbehörigheter för alla 45 försäljningsställen regleras centralt från huvudkontoret. Användarna kan både indelas i specifika grupper och även tilldelas varje enskild, individuell tillträdesbehörighet. Vissa lokaler får beträdas av alla medarbetare – medan känsliga områden endast är tillgängliga för vissa personer. 
Systemet reglerar inte bara vem som ska ha tillträde till vissa rum, utan även när och hur länge. Städpersonalen har till exempel behörighet endast under en viss tid. Med det trådlösa nätverket WaveNet i system 3060 går det inte bara att styra alla programmeringsuppgifter centralt, utan statusen för hela nätverket kan kontrolleras – till exempel lås- och dörrstatusar, batterivarningar eller tillträdeslistor.