Hochhäuser von unten

Intelligenta lösningar för finansväsen 

Säkerheten går först, inte minst i finansväsen. Banker ställer mycket höga säkerhetskrav på låssystem och tillträdeskontroll. Under öppettider är besökartrafiken hög, men även utan för kontorstid är säkerheten en viktig fråga.

Det gäller att skydda känsliga kunduppgifter, olika persongrupper behöver tillträdesbehörighet vid olika tider och alla har individuell behörighet. Dessutom består kreditinstitut ofta ett vidsträckt nätverk av filialer med central förvaltningsenhet. En intelligent, digital systemlösning är kostnadseffektiv, bekväm och säker.


Helhetslösningen: System 3060
 

finanzwesen-bank-gebaeude

Kraven:

 • Skilja kund- från medarbetarområden
 • Ansluta individuella kontor
 • Ge tillträdesbehörighet till bestämda utrymmen enbart till auktoriserade medarbetare

Dessa krav och verksamheten i lokalerna visar att det finns mycket att styra. Utöver kunder och medarbetare tillkommer dessutom städpersonal och annan extern servicepersonal.

En ytterligare aspekt att ta hänsyn till: Det är inte bara dörrar som behöver skyddas, det finns även andra behörigheter att kontrollera, till exempel infartsbommar eller skåp med känsliga uppgifter.

Lösning:

System 3060 är den passande lösningen för alla krav som banker och kreditinstitut ställer på ett modernt låssystem.

 • Tillträdeskontroll med samtidig, automatiserad dokumentation
 • Kvalitetssäkring genom automatisk loggning och automatiska processer
 • Aktiv säkerhet genom avbildning av känsliga områden (till exempel bankfack, bankvalv)
 • Passiv säkerhet genom att försvåra stöld och missbruk
 • Låga kostnader tack vare hållbarhet, lång livslängd, mycket låg energiförbrukning, framåt- och bakåtkompatibilitet, anslutning till externa system, ...

 

finanzwesen-bank-beratung

Säkerhet i kreditinstitut

 

Ingen oro för borttappade nycklar

 

 • Facility Manager skapar en ersättningstransponder
 • Medarbetaren hämtar den
 • Den förlorade transpondern spärras automatiskt när ersättningstranspondern används i låssystemet för första gången

Bommar

 
  

 • Enkel tilldelning av tillträdesbehörigheter för infarter, parkeringsplatser och parkeringsgarage med ett musklick
 • Bomöppning: Infart för anställda, externa arbetskraft och gäster
 • Kombination med befintligt biljettsystem möjlig

Huvud- och sidoingångar

 

 • Programmerbart system via nätverket eller online från valfri plats i världen  
 • Automatisk öppning av huvudentréer för alla
 • Individuella tillträdesbehörigheter tack vare behörigt identifikationsmedium, även utanför öppettider

Skydd mot stöld

 

 • Känsliga områden alltid säkert låsta
 • Aldrig mer höga kostnader och säkerhetsproblem vid förlust eller stöld av en nyckel
 • Förlorade identifikationsmedier kan spärras och omprogrammeras på några få sekunder

 

Dörr med DoorMonitoring

 

 • Trådlös onlinedörrövervakning för känsliga utrymmen
 • Registrerar, loggar och meddelar all dörrstatus med hjälp av sensorer – dörrar som är öppna, stängda, låsta, öppna för länge
 • Larmar säkerhetspersonal vid kritiska händelser

Säkerhetsskåp

 

 • Skyddar känsliga uppgifter
 • Digitala lås för montering i svängdörrar, kontorsskåp och lådor 
 • Alla låsaktiveringar loggas

Facility Management​​​​​​

 

 • Central installation och hantering av samtliga System 3060-komponenter med Locking System Management-programmet
 • Fungerar även i flera byggnader och på flera platser
 • Facility Management-stöd tack vare omfattande rapportfunktioner och tidsstyrda behörigheter

Hissar

 

 • Individuella tillträdesbehörigheter för enskilda våningsplan och avdelningar
 • Fastställande vem som får åka till olika våningsplan

Hall med skyddsfunktion​​​​​​

 

 • Central aktivering av skyddsfunktioner (nödaktivering, skottlarmsfunktion)
 • Upplåsning av dörrar vid brandlarm/nödsamtal
 • Avaktivering av samtliga lås

Vernetzung: Online oder virtuell

 • Onlineanslutning:
  Ändring av tillträdesbehörigheter och utförande av funktioner i realtid från valfri plats i världen.
 • Virtuellt nätverk:
  Programmering och ändring av tillträdesbehörigheter via gateways till identifikationsmedierna på plats

Checklista

 

Vår checklista visar hur digital låsteknik kan användas inom Finansväsen.

Vilka områden ska skyddas? 
Vilka personer behöver tillträde? 
Hur kan hanteringen underlättas?
Vilka krav ställs på programvaran? 
Hur ska personer identifiera sig?
Vilka typer av infarter finns och vilka funktioner har de? 

Hämta vårt kostnadsfria white paper om digital tillträdeskontroll i kreditinstitut.

Läs mer om vilka åtgärder du måste vidta för att övergång till digital tillträdeskontroll ska lyckas, vad digital tillträdeskontroll innebär och vilka hjälpmedel som står till buds vid införandet.

Vi önskar dig stort lycka till med projektet!

Fälten markerade med (*) är obligatoriska.

Broschyrer 

Hämta vår kostnadsfria broschyr om användning av System 3060 i kreditinstitut.

 

Sparkasse Ingolstadt: 
Garanterad systemsäkerhet.

Läs mer

Varje dag passerar omkring 200 anställda och hundratals kunder dörrarna till Sparkasse Ingolstadt. Obehörigt tillträde är tabu – tack vare System 3060 med passerkontroll.

Flexibel tillträdeslösning.
För att skydda sitt huvudkontor och sidobyggnaderna i stadskärnan har Sparkasse Ingolstadt ökat flexibiliteten för passerkontrollen med System 3060. Höjdpunkten med systemet: dörrar, portar, bommar, garage och även hissar och möbler kan öppnas med ett enda medium.
Ytterligare en fördel är den automatiska nedärvningen av tillträdesbehörigheter. Om en medarbetare till exempel får behörighet till sin kontorsdörr, kan medarbetaren även få behörighet till alla dörrar som han eller hon måste passera för att ta sig dit. Med ett musklick tilldelas alltså behörigheter för hela vägen från utsidan till respektive kontor. Vare sig det gäller att tilldela, spärra eller utöka tillträdesbehörigheter – allt sköts enkelt från datorn var och när som helst.

LBS Baden-Württemberg: 
Ett hem för framtiden.

Läs mer

På LBS i Karlsruhe och Stuttgart överlämnar man inget åt slumpen när det gäller säkerhet. System 3060 från SimonsVoss sätter nya standarder.

Säkerhet för de egna fyra väggarna
Två byggnader som banken använder själv och åtta byggnader som den hyr ut utrustades med digitala låscylindrar för omkring 800 användare. Alla ytterdörrar samt viktiga områden inomhus, till exempel lokaler för data och handlingar, personal- och lagerrum, rustades om. Vem som ska ha tillträde till vilka rum och när regleras strikt. Till särskilt känsliga områden har i regel endast utvalda användare tillträde, till exempel chefer.
Eftersom tilldelningen av tillträdesbehörigheter sker mycket hierarkiskt och restriktivt hos LBS underlättades de ansvarigas arbete enormt av SimonsVoss Management Software. Villkoren kan anpassas när som helst från en dator. Även en specifik avläsning av tillträdena är möjlig: varje tillträde loggas och kan vid behov spåras.

Sparkasse Gera-Greiz: 
Säkerhet ska löna sig.

Läs mer

Sparkasse Gera-Greiz sysselsätter omkring 550 medarbetare i totalt 45 filialer och andra försäljningsställen. Med System 3060 från SimonsVoss är den utrustad med ett fullständigt digitalt system med tillträdeskontroll.

Även innovation ska löna sig
Eftersom verksamheten ständigt växte, blev nyckelförlust ett allt vanligare problem. Hanteringen blev allt svårare och säkerheten blev lidande. Med System 3060 kunde situationen åtgärdas. Tilldelningen av tillträdesbehörigheter för alla 45 försäljningsställen regleras centralt från huvudkontoret. Användarna kan både indelas i specifika grupper och även tilldelas varje enskild, individuell tillträdesbehörighet. Vissa lokaler får beträdas av alla medarbetare – medan känsliga områden endast är tillgängliga för vissa personer. 
Systemet reglerar inte bara vem som ska ha tillträde till vissa rum, utan även när och hur länge. Städpersonalen har till exempel behörighet endast under en viss tid. Med det trådlösa nätverket WaveNet i system 3060 går det inte bara att styra alla programmeringsuppgifter centralt, utan statusen för hela nätverket kan kontrolleras – till exempel lås- och dörrstatusar, batterivarningar eller tillträdeslistor.