Hohe Bankgebäude von unten

Intelligenta lösningar för finansväsen 

Säkerheten går först, inte minst i finansväsen. Banker ställer mycket höga säkerhetskrav på låssystem och tillträdeskontroll. Under öppettider är besökartrafiken hög, men även utan för kontorstid är säkerheten en viktig fråga.

Det gäller att skydda känsliga kunduppgifter, olika persongrupper behöver tillträdesbehörighet vid olika tider och alla har individuell behörighet. Dessutom består kreditinstitut ofta ett vidsträckt nätverk av filialer med central förvaltningsenhet. En intelligent, digital systemlösning är kostnadseffektiv, bekväm och säker.


Helhetslösningen: System 3060
 

Kraven:

 • Skilja kund- från medarbetarområden
 • Ansluta individuella kontor
 • Ge tillträdesbehörighet till bestämda utrymmen enbart till auktoriserade medarbetare

Dessa krav och verksamheten i lokalerna visar att det finns mycket att styra. Utöver kunder och medarbetare tillkommer dessutom städpersonal och annan extern servicepersonal.

En ytterligare aspekt att ta hänsyn till: Det är inte bara dörrar som behöver skyddas, det finns även andra behörigheter att kontrollera, till exempel infartsbommar eller skåp med känsliga uppgifter.

Lösning:

System 3060 är den passande lösningen för alla krav som banker och kreditinstitut ställer på ett modernt låssystem.

 • Tillträdeskontroll med samtidig, automatiserad dokumentation
 • Kvalitetssäkring genom automatisk loggning och automatiska processer
 • Aktiv säkerhet genom avbildning av känsliga områden (till exempel bankfack, bankvalv)
 • Passiv säkerhet genom att försvåra stöld och missbruk
 • Låga kostnader tack vare hållbarhet, lång livslängd, mycket låg energiförbrukning, framåt- och bakåtkompatibilitet, anslutning till externa system, ...

 

Säkerhet i kreditinstitut

 

Ingen oro för borttappade nycklar

 

 • Facility Manager skapar en ersättningstransponder
 • Medarbetaren hämtar den
 • Den förlorade transpondern spärras automatiskt när ersättningstranspondern används i låssystemet för första gången

Bommar

 
  

 • Enkel tilldelning av tillträdesbehörigheter för infarter, parkeringsplatser och parkeringsgarage med ett musklick
 • Bomöppning: Infart för anställda, externa arbetskraft och gäster
 • Kombination med befintligt biljettsystem möjlig

Huvud- och sidoingångar

 

 • Programmerbart system via nätverket eller online från valfri plats i världen  
 • Automatisk öppning av huvudentréer för alla
 • Individuella tillträdesbehörigheter tack vare behörigt identifikationsmedium, även utanför öppettider

Skydd mot stöld

 

 • Känsliga områden alltid säkert låsta
 • Aldrig mer höga kostnader och säkerhetsproblem vid förlust eller stöld av en nyckel
 • Förlorade identifikationsmedier kan spärras och omprogrammeras på några få sekunder

 

Dörr med DoorMonitoring

 

 • Trådlös onlinedörrövervakning för känsliga utrymmen
 • Registrerar, loggar och meddelar all dörrstatus med hjälp av sensorer – dörrar som är öppna, stängda, låsta, öppna för länge
 • Larmar säkerhetspersonal vid kritiska händelser

Säkerhetsskåp

 

 • Skyddar känsliga uppgifter
 • Digitala lås för montering i svängdörrar, kontorsskåp och lådor 
 • Alla låsaktiveringar loggas

Facility Management​​​​​​

 

 • Central installation och hantering av samtliga System 3060-komponenter med Locking System Management-programmet
 • Fungerar även i flera byggnader och på flera platser
 • Facility Management-stöd tack vare omfattande rapportfunktioner och tidsstyrda behörigheter

Hissar

 

 • Individuella tillträdesbehörigheter för enskilda våningsplan och avdelningar
 • Fastställande vem som får åka till olika våningsplan

Hall med skyddsfunktion​​​​​​

 

 • Central aktivering av skyddsfunktioner (nödaktivering, skottlarmsfunktion)
 • Upplåsning av dörrar vid brandlarm/nödsamtal
 • Avaktivering av samtliga lås

Vernetzung: Online oder virtuell

 • Onlineanslutning:
  Ändring av tillträdesbehörigheter och utförande av funktioner i realtid från valfri plats i världen.
 • Virtuellt nätverk:
  Programmering och ändring av tillträdesbehörigheter via gateways till identifikationsmedierna på plats

Checklista

 

Vår checklista visar hur digital låsteknik kan användas inom Finansväsen.

Vilka områden ska skyddas? 
Vilka personer behöver tillträde? 
Hur kan hanteringen underlättas?
Vilka krav ställs på programvaran? 
Hur ska personer identifiera sig?
Vilka typer av infarter finns och vilka funktioner har de? 

Hämta vårt kostnadsfria white paper om digital tillträdeskontroll i kreditinstitut.

Läs mer om vilka åtgärder du måste vidta för att övergång till digital tillträdeskontroll ska lyckas, vad digital tillträdeskontroll innebär och vilka hjälpmedel som står till buds vid införandet.

Vi önskar dig stort lycka till med projektet!

Fälten markerade med (*) är obligatoriska.