Patient och människa i fokus. Säkerhet för hälso- och sjukvården.

Antalet patienter som behöver hälsovård av högsta kvalitet blir allt större.. På sjukhus, mottagningar, labb, äldreboenden och vårdhem spelar passerkontrollen en allt viktigare roll för säkerheten. Det samma gäller för kraven på kostnadseffektivitet. Ett digitalt låssystem utgör därmed ett viktigt bidrag till kvaliteten på sjukvården.

 

Patient och människa i fokus.
Säkerhet för hälso- och sjukvården.

Känsliga områden som till exempel labb och operationssalar kräver effektivt skydd. Läke- och bedövningsmedel ska till exempel endast vara tillgängliga för läkare och specifik sjukhuspersonal. Vissa stationer måste dessutom ha ett strängt reglerat tillträde. Samtidigt är fluktuationen på sjukhus särskilt hög – AT-läkare lämnar ofta sjukhuset efter ett år och sjuksköterskor växlar mellan olika avdelningar. Rengörings- och underhållspersonal måste dessutom ha tillträde även till strikt avskärmade lokaler.

Vårt elektroniska låssystem möjliggör å ena sidan ett effektivt skydd av utvalda områden. Å andra sidan är den tillräckligt flexibel för att kunna hantera frekventa ändringar: ett enda klick är tillräckligt för att ändra eller radera behörigheter på en transponder. Behörigheter kan dessutom tilldelas tidsbegränsat. Det går till exempel att fastställa under vilka tider som rengöringspersonal får beträda operationssalarna. Systemet kan även utökas på valfritt sätt. På så sätt kan medicinskåp säkras effektivt.

 

Digitalt lås- och passerkontrollsystem 3060 –
fördelarna i översikt.

  • Världsledande lösning med den senaste säkerhetstekniken
  • Hög investeringssäkerhet och mycket god kostnadseffektivitet
  • Stabilt, kräver lite underhåll
  • Enkel användning
  • Kompletteringar resp. ändringar är möjliga under användning
  • Flexibel nyckeladministration: Registrera, ändra eller återkalla rättigheter när du vill
  • Begränsa användarrättigheterna för plats och tid
  • Transpondrar eller SmartCards som kommit bort spärras med ett musklick
  • Befintliga SmartCards, t.ex. student- och elevkort, kan användas som "digitala nycklar"
sv-branchenloesungen-35skizze
Flur mit Schutzfunktion

Hall med skyddsfunktion

Vid exempelvis en nödsituation kan du låsa eller öppna alla dörrar med en knapptryckning.

Tür mit DoorMonitoring

Dörr med DoorMonitoring

Montera låscylindrar med integrerad dörrövervakning på känsliga platser. Den larmar inte bara när dörren står öppen för länge, utan även om och hur ofta den är låst.

Facility Management

Facility Management

Med programmet Locking-System-Management kan samtliga komponenter i System 3060 konfigureras, användas och administreras. Programmet finns i olika versioner, från den enkla startversionen till LSM Professional.

Aufzüge

Hissar

Bestäm vem som kan åka till vilken våning. Finns det t.ex. en våning med enbart operationssalar? Tillträde till den medges då enbart för personer med berättigat identitetsmedium.

Transponderterminal im Außenbereich

Transponderterminal utomhus

Få nya eller ändrade tillträdesrättigheter i särskilda terminaler. Slipp tidskrävande kontakt mellan systemadministratör och användare.

Hautpeingang

Huvudingång

Programmera systemet så att huvudingången är öppen för alla automatiskt under besökstiderna. Under alla övriga tider kan den enbart öppnas med berättigat identitetsmedium.

Gift- und Medizinschränke

Gift- och medicinskåp

Förse gift- och medicinskåpen med en digital halvcylinder så att de enbart kan öppnas med berättigat identitetsmedium. Alla låsningar protokollförs.

Schranken

Bommar

Reglera passerrättigheterna till parkeringsplats och garage med ett musklick. Du kan kombinera avgiftsbelagda biljettsystem för offentliga områden med System 3060.

Transponderterminal im Außenbereich

Bostäder

Lagra passerrättigheterna till bostäderna på samma identitetsmedium som används för sjukhuset.

Universitetskliniken i München: 
Komplett säker.

Universitetskliniken med anläggningar både i centrum och i stadsdelen Großhadern sysselsätter omkring 9 000 personer. System 3060 från SimonsVoss hjälper personalen i arbetet.

Akilleshäl tillträdeskontroll
Varje år vårdas och behandlas omkring 90 000 patienter stationärt och 400 000 patienter ambulant på universitetskliniken i München. 28 kliniker, nio institut och sex avdelningar är fördelade på mer än 280 000 kvadratmeter. Nästan dygnet runt passerar patienter, besökare, leverantörer samt medarbetare och tjänsteleverantörer sjukhusets portar. Det omfattande skyddet av utrustning, byggnader och människor har en central betydelse för de ansvariga och utgör en stor utmaning – men med System 3060 sköts det på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.
En speciell funktion är utrymnings- och brandskyddsdörrarna, som är utrustade med passande specialcylindrar. Tack vare antipanikcylindern är man alltid absolut säker, till exempel om brand bryter ut. Personalen kan ta sig ut, men ingen kommer in. Även i säkerhetskritiska områden upprätthålls säkerheten. I den psykiatriska avdelningen till exempel installerades suicidsäkra låscylindrar med koniska vred där det inte går att fästa rep eller linor.

Rehabcentrum Lübben: 
Ett enhetligt koncept.

Rehabcentret Lübben är en specialistklinik med ett brett utbud av medicinska tjänster. Olika patienter behandlas av olika specialister. En gemensam säkerhetsåtgärd för alla inblandade är System 3060 från SimonsVoss.

Helhetsstrategi
Centret består av en strålformad byggnad med administrationsavdelning, behandlingsenheter och bostadsområden med 230 rum. Med System 3060 har man äntligen kunna utforma passerkontrollen på ett flexibelt sätt. Ytterligare en fördel: systemet är extremt skalbart och växer i takt med de krav som ställs på det. Det är ett stort plus för en befintlig byggnad som en klinik med ständigt växande krav såsom uthyrning av rum till utomstående personer eller byte av byggnad.

Dessutom var det av brandskyddsskäl inte tillåtet av genomföra ändringar på dörrarna. Inga problem med ett system från SimonsVoss. Installation sker nämligen snabbt och helt kabelfritt.

Ronald McDonald: 
Ett hjärta för barn.

Barnstiftelsen Ronald McDonald House Charities underhåller 300 hus världen över, bland annat ett i nederländska Valkenburg. Det digitala låssystemet 3060 med passerkontroll ser till att föräldrarna till de barn som behandlas i intilliggande rehabcentrum får en så behaglig vistelse som möjligt.

Ett tillfälligt hem
Gemenskapsrum, sex hemtrevliga gästrum för föräldrar och åtta lägenheter för anhöriga fungerar som tillfälligt hem åt barnens familjer. Till detta kommer upp till 80 volontärer, som tar hand om stora och små gäster. För att det ständigt växande antalet besökare ska kunna hanteras enkelt och säkert utrustades huvudbyggnaden och alla gästrum med digitala cylindrar. Gäster kommer nämligen endast in i respektive lägenhet genom entrén samt har tillgång till olika gemenskapsrum som bibliotek, vardagsrum och kök.
Eftersom de boende i huset ständigt växlar är det viktigt att alla tillträden protokollförs. Därför är alla cylindrar utrustade med tillträdesloggning. Från en central plats kan man hela tiden övervaka på datorn vilka personer som har haft tillträde till vilka lokaler. Det kompletterar komforten med en hög säkerhetsnivå.