Nu låses dörrar elektroniskt: enkelt och smart!

Den innovativa tekniska lösningen har utvecklats speciellt för små och medelstora företag. Traditionella nycklar ersätts i MobileKey-systemet av en digital transponder, en pinkodsknappsats eller en smarttelefon.

Avancerad teknik har flera facetter.
MobileKey® imponerar ur alla synvinklar.

 Ultramoderna trådlösa nycklar

Konventionella nycklar har ingen plats i MobileKey-systemet. Öppna alla dina dörrar med en enda transponder, en pinkodsknappsats eller din smarttelefon

Låsa och mer därtill

Tidsscheman erbjuder dig möjlighet att fastställa vem som ska ha tillträde till vilka lokaler och under vilka tider. Du kan kontrollera tillträdesbehörigheterna på din dator.

 Intuitiv webbapp och programmering

Användaren kan bekanta sig med webbappen på några minuter och konfigurera allt själv.

Aldrig mer problem med borttappade nycklar

Om du har tappat bort din transponder kan du helt enkelt spärra den och programmera en ny. Och bäst av allt: Det är inte nödvändigt att byta nycklar längre.

Enkel montering, enkel anpassning

Den digitala cylindern byts helt enkelt ut mot en mekanisk variant. Installationen tar bara några minuter. Utan kablar, utan borrning, utan smuts!

Enastående ekonomiskt

MobileKey är en kostnadseffektiv lösning som kräver lite underhåll. Den lämpar sig därför utmärkt för system med upp till 100 användare.

MobileKey | Verwaltung | Web-App
MobileKey | Digitale Schließsysteme für kleine Unternehmen wie Agenturen oder Kanzleien

Branschlösningar till MobileKey