Kärndragningsskydd

Vad är ett kärndragningsskydd och hur kan det göra en dörr ännu säkrare? Fungerar skyddet även med ett digitalt låssystem? Och hur monteras det? Här hittar du mer information om kärndragningsskyddet, dess funktion och hur det installeras.

Innehåll:

 Definition: Kärndragning/kärndragningsskydd

Kärndragning betecknar förloppet att mekaniskt dra cylindern ut ur dörrlåset med hjälp av verktyg. Det sker exempelvis genom att man trycker in en skruv i cylindern och sedan försöker dra ut den tillsammans med cylindern. För att undvika detta kan man använda det så kallade kärndragningsskyddet. Det förhindrar att dörren öppnas utan nyckel av obehöriga och förstärker därmed inbrottsskyddet.

En liknande situation föreligger när man försöker bryta av en cylinder för att komma åt låsmekaniken och på så sätt öppna dörren utan nyckel. Här används en dragskruv av en storlek som inte bara drar ut kärnan utan även spräcker cylindern. Även i detta fall hjälper dragningsskyddet.

 

 Hur monteras kärndragningsskyddet?

Det finns i huvudsak två varianter av kärndragningsskydd för montering. Det ena är ett skydd på profilcylindern, det andra på handtaget/rosetten.

Kärndragningsskyddet på profilcylindern erbjuds av många tillverkare som vid sidan av standardvarianten även erbjuder en variant med kärndragningsskydd för sina cylindrar. Här används särskilda material, och cylindern med kärndragningsskydd är därmed mycket robust. Genom ytterligare plattor förstoras cylinderns monteringsyta och den passar inte längre i handtagshålet.

En annan variant som är enklare och ofta även mindre kostsam är ett skyddshandtag resp. en skyddsrosett. Härigenom kan hela dörrhandtaget eller nyckelhålets rosett (beroende på handtag) ersättas. Genom användning av en medroterande skiva över nyckelinföringen är kärndragning inte möjlig.

 

▶ Kärndragningsskydd i ett digitalt låsesystem

 

Även i ett digitalt låssystem kan man vidta åtgärder mot kärndragning. Beroende på typ av anläggning bör man beakta särskilda egenskaper. Bland annat gäller det huruvida det handlar om ett digitalt system som används med ”äkta” nycklar eller med digitala identifikationsmedier såsom transpondrar eller SmartCards. Eventuellt måste man använda adaptrar.

 


 Montera ett digitalt kärndragningsskydd i ett SimonsVoss-system

Det finns kärndragningsskyddsadaptrar även för system från SimonsVoss. Härigenom måste kärnan förlängas resp. axeln för att montera cylindern.

Monteringen av kärndragningsskyddsadaptern sker i flera steg:

: :  Avlägsna ytterknoppen med monteringsverktyget.

: :  Avlägsna O-ringen på cylinderns kärnrör med en tunn skruvmejsel eller en mattkniv.

: :  Sätt på adaptern, håll fast innerknoppen och vrid adaptern så att den går att skjuta på kärnröret helt och hållet.

: :  Adapterns tvärhål riktas in efter kärnrörets tvärhål.

: :  Skjut det medföljande stiftet med den tunnare sidan framåt från sidan in i adapterhålet där gängan syns.

: :  Skruva fast stiftet med en lämplig skruvmejsel (var försiktig så att gängan inte blir skadad).

: :  Kontrollera efter montering att ingen del av stiftet sticker ut.

: :  Montera ytterknoppen.

 

 

Har du frågor om digital låsteknik? 

Kontakta oss gärna så ger vi dig råd om rätt lösning för dina individuella säkerhetsbehov.

Låt oss ta steget in i en värld utan nyckel tillsammans!

Ordna din återuppringning här: